WHO fortsetter sitt hemmelige arbeid for å få global makt

0

WHO skal sluttføre foreslåtte IHR-endringer denne uka i hemmelig IHRRC-møte

International Health Regulations Review Committee (IHRRC) i Verdens helseorganisasjon (WHO) planlegger å møtes i hemmelighet fra mandag 9. januar 2023 til fredag 13. januar 2023. IHRRC vil jobbe med å ferdigstille det som nå er et 46 -sidig dokument som inkluderer foreslåtte endringer i International Health Regulations (IHR).

De foreslåtte endringene vil:

Endre den generelle karakteren til Verdens helseorganisasjon fra en rådgivende organisasjon som bare gir anbefalinger til et styrende organ hvis proklamasjoner vil være juridisk bindende. (Artikkel 1)

Utvide omfanget av de internasjonale helseforskriftene kraftig til å inkludere scenarier som bare har et «potensial til å påvirke folkehelsen.»

Prøve å fjerne «respekten for verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter til mennesker». (Artikkel 3)

Gi WHOs generaldirektør kontroll over produksjonsmidlene gjennom en «tildelingsplan for helseprodukter» for å kreve at utviklede stater leverer pandemiske reaksjonsprodukter som anvist. (Artikkel 13A)

Gi WHO myndighet til å kreve medisinske undersøkelser, bevis på profylakse, bevis på vaksine og å implementere kontaktsporing, karantene og BEHANDLING. (Artikkel 18)

Instituere et system med globale helsesertifikater i digitalt eller papirformat, inkludert testsertifikater, vaksinebevis, profylaksesertifikater, gjenopprettingssertifikater, passasjerlokaliseringsskjemaer og en reisendes helseerklæring. (Artikkel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og vedlegg 6, 7 og 8)

Omdirigere uspesifiserte milliarder av dollar til Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uten ansvar. (Artikkel 44A)

Tillate utlevering av personlige helseopplysninger. (Artikkel 45)

Betraktelig utvide Verdens helseorganisasjons kapasitet til å sensurere det de anser som feilinformasjon og desinformasjon. (Vedlegg 1, side 36)

Skape en forpliktelse til å bygge, skaffe og vedlikeholde IHR-infrastruktur ved inngangspunkter. (vedlegg 10)

Den 76. verdenshelseforsamlingen skal etter planen finne sted fra søndag 21. mai 2023 til tirsdag 30. mai 2023. For at de foreslåtte endringene skal vurderes under den 76. verdenshelseforsamlingen, må de sendes til Verdens helseorganisasjon minst 4 måneder i forveien.

The Proposed Amendments to the International Health Regulations:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

100 Reasons To #StopTheAmendments

jamesroguski.substack.com/p/100-reasons

Review Committee regarding amendments to the International Health Regulations (2005)

Les også: WHO-traktaten er knyttet til et globalt digitalt pass og ID-system

WHO forbereder ny traktat som vil gi organisasjonen globale diktatoriske fullmakter

Forrige artikkelTwitterfilene: Pfizer presset Twitter til å skjule selskapets massive profitt
Neste artikkelRosa Koire: – Agenda 2030 – det globale statskuppet