Indias bønder avviser GMO – verdens befolkning vil ikke ha genmanipulert mat

0

Av Colin Todhunter, Off-Guardian, 6. desember 2022

Mange forskere som driver lobbyvirksomhet for deregulering av bioteknologi i landbruket og dets «nye genomiske teknikker» (NGT) i EU, har enten direkte eller indirekte interesser for kommersialisering og markedsføring av nye genmodifiserte organismer (GMO). De har patenter eller patentsøknader eller andre forbindelser til frøindustrien.

Det er konklusjonen i en granskningsrapport fra september 2022, bestilt av De grønne/EFA i Europaparlamentet – Bak røykteppet: EU-forskeres egeninteresser som driver lobbyvirksomhet for deregulering av GMO. Disse forskerne vil ha økonomisk vinning eller karriereutvikling, enten personlig eller gjennom sine organisasjoner.

FOAM Organics Europe, en paraplyorganisasjon for økologisk mat og landbruk, bemerker at en gruppe på 91 internasjonale forskere og politiske eksperter har gitt ut en offentlig uttalelse som motsetter seg bruken av begrepet «presisjonsavl» for å beskrive genredigering, med den begrunnelse at det er «teknisk og vitenskapelig unøyaktig og derfor villeder parlamentet, regulatorer og publikum» fordi genredigering verken er presis eller avl.

FOAM siterer Claire Robinson, fra bransjens vaktbikkje GMWatch, som sier:

Det er ikke bare misvisende, men også farlig, da deregulering av disse nye teknikkene vil ha alvorlige sosioøkonomiske konsekvenser, så vel som potensielt alvorlige konsekvenser for helse og miljø.

EU-domstolen anerkjente dette i 2018, og bestemte at organismer oppnådd med nye genmodifiseringsteknikker må reguleres under EUs eksisterende GMO-lover. Men det har vært intens lobbyvirksomhet fra landbrukets bioteknologiindustri for å svekke lovgivningen: industrien hadde ved slutten av 2021 brukt minst € 36 millioner på lobbyvirksomhet for EU.

Presset for GMO og deres nyere NGT-versjoner er nådeløst – til tross for risikoen og til tross for at de fleste av publikum ikke vil ha dem. Det er ifølge forskning fra Pew Research Center utført mellom oktober 2019 og mars 2020.

For eksempel, i Russland, anser 70% av publikum GM-matvarer som generelt usikre å spise. Tallet er 62% i Italia, 58% i India og 57% i Sør-Korea.

Ved gjennomgang av forskningsresultater i offentlige oppfatninger av GMO, konkluderer GMWatch med at mange forbrukere ikke vil ha GM (inkludert genredigerte) matvarer, og et stort flertall ønsker å se genredigerte matvarer vurdert for sikkerhet og merket.

Saken for GM er svak, til tross for uopphørlig industri PR om at GM er nødvendig for å mate verden. GMWatch bemerker at GM-avlinger ikke øker egenutbyttet, og i noen tilfeller reduserer de det (fra boken GMO Myter og sannheter). Videre er verdens sult ikke forårsaket av mangel på landbruksproduktivitet, men av fattigdom og et iboende urettferdig globalisert matsystem.

Likevel, rundt om i verden, fortsetter industrien sitt kjør for å få GM-avlinger ut på jordene. I India sanksjonerte landets øverste reguleringsorgan nylig GM-sennep for dyrking. Dette ville være Indias første genmanipulerte matavling.

Dette til tross for en rettssak av offentlig interesse (PIL) for Høyesterett for å forhindre dyrking og den utbredte avvisningen av GM-sennep fra bondeorganisasjoner. Et poeng som ikke gikk tapt for Ashwani Mahajan, nasjonal medkoordinator for Swadeshi Jagran Manch, et organ som fremmer selvtillit og assosiert med landets regjerende BJP.

Han skriver på Twitter:

FOR EN IRONI! Regjeringen har ennå ikke funnet en respektert bondeleder av anseelse for å støtte GM Sennep, og de sier at de bringer GM Sennep i bøndenes interesser.

Ashwani refererer til et brev skrevet av bondeledere til statsminister Modi, der de oppfordret ham til umiddelbart å sette en stopper for GM-sennep.

Bekymringene som er angitt i brevet fra bøndenes ledere har blitt belyst i de mange erklæringer som en del av PIL saken mot GM sennep som går for for Høyesterett (nettartikkelen Prominent Lawyer Prashant Bhushan Urges Indian Government to Stop Commercialisation of GM Mustard gir en oversikt over noen av de viktigste bevisene).

Brevet protesterer mot beslutningen fra Genetic Engineering Appraisal Committee for å godkjenne miljøutslipp av GM HT Sennep, hybrid DHM-11 og dens foreldrelinjer. Disse foreldrelinjene vil bli distribuert til private og offentlige forskere for å utvikle andre hybrider.

Bondelederne sier til statsminister Modi:

«Bøndene er allerede i nød! Denne HT (herbicidtolerante) sennep vil ytterligere tvinge dem til bruk av et dødelig herbicid (glufosinat) som bare vil være til nytte for store agrokjemiske selskaper som Bayer, produsenten av dette herbicidet. Deres departements regulatorer har kommet med forskjellige ‘krav’ til fordel for utgivelsen av DHM-11, som alle mangler logikk eller vitenskap.»

Brevet sier at uavhengige forskere har avslørt at påstander om økning i avkastningen gjennom GM HT-sennep er hule og ubegrunnede. Data har blitt rigget og manipulert, og protokoller har blitt alvorlig kompromittert:

Det er uvitenskapelig at regjeringen i India og dets regulatorer etterplaprer de falske påstandene fra avlingsutviklerne … utbyttet kommer til å avta hvis denne GM-sennepen blir godkjent – det er fordi denne GM-sennepen er en lavtgivende variant, sammenlignet med andre ikke-GM-varianter og hybrider i markedet.

Det er ofte sagt at denne GM sennepen er en indisk skapelse. Men brevet gjør det klart at det er en Bayer-konstruksjon, en patentert teknologi fra Bayer Crop Science, og dette har blitt skjult for folket i India.

Uavhengige eksperter som har sett på dataene for biosikkerhet, som er sendt inn av avlingsutvikleren ved Delhi University, har tydelig påpekt at GM-sennep ikke har blitt testet grundig og tilstrekkelig og aldri har blitt testet som en herbicidtolerant avling.

Bondelederne sier:

Det som også er viktig å merke seg er at glufosinat er et farlig herbicid, som glyfosat. Det er uansvarlig av reguleringsorganet å anbefale miljøutslipp, og deretter be om at testing skal gjøres etter miljøutslipp, vel vitende om at GM-teknologi er en levende teknologi, irreversibel og ukontrollerbar.

Tilhengere av GM sennep sier det vil bidra til å redusere regningen for importen av spiselig olje i India. Men India er nesten selvforsynt når det gjelder etterspørsel og tilbud på sennep. Brevet diskuterer også negative handelsimplikasjoner ved å la GMO forurense Indias matforsyning.

Statsminister Modi blir også gjort oppmerksom på at GM-avlinger som DHM-11 vil forurense naboavlinger ved utkryssing. Han blir spurt: Hvordan vil renheten av frø og avlinger opprettholdes og beskytte økologisk sertifisering? Og gitt at GM Sennep er herbicidtolerant, er det stor mulighet for at bønder vil ende opp på en økonomisk kostbar, helse- og miljøskadelig kjemisk tredemølle.

Brevet sier at GM-teknologi er uprøvd og sterkt avhengig av agrokjemikalier. Det står at GM-avlinger vil være et unødvendig tilleggspress i et system som allerede klemmer bonden tørr, noe som øker risikoen i jordbruket.

Dessuten:

GM-avlinger er helt klart en avståelse av vår suverenitet til selskapsinteresser som vil true vår matforsyning og vår evne til å kontrollere vår egen næringskjede.

India er et senter av mangfold for sennepen, og flere offisielle komiteer på høyt nivå, har gang på gang anbefalt mot transgene teknologier i avlinger der landet er opprinnelsessenter eller senter for mangfold.

Brevet avsluttes med advarselen:

Hvis regjeringen i India ikke setter interessene til vanlige borgere som oss i utformingen av politikken rundt slike farlige teknologier, vil vi bli tvunget til å trappe opp våre kamper for å beskytte våre interesser.

Slike tiltak er nødvendige fordi bønder og publikum avviser GMO, men kompromitterte forskere og beslutningstakere fremmer en risikabel teknologi med ikke beviste behov, for å bidra til å øke industriens fortjeneste ved å legge til rette for erobring av markedet og forskyvning av urfolks produksjonssystemer.


Originalen:

India’s Farmers Reject GMOs – Global Public Don’t Want GM Food

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.


Colin Todhunter spesialiserer seg på utvikling, mat og landbruk og er forskningsassistent ved Centre for Research on Globalization i Montreal. Du kan lese hans «mini e-bok»,  «Food, Dependency and Dispossession: Cultivating Resistance»her.

Les også av samme forfatter: Nytale om mat, landbruk og menneskeheten – økomodernismens utopia

Forrige artikkelSkatteutvalgets interessekamp
Neste artikkelGahr Støres oppsummering av 2022 – uforståelige vurderinger
Colin Todhunter
Colin Todhunter spesialiserer seg på utvikling, mat og landbruk og er forskningsassistent ved Centre for Research on Globalization i Montreal. han har gitt ut e-boka  «Food, Dependency and Dispossession: Cultivating Resistance»