Gahr Støres oppsummering av 2022 – uforståelige vurderinger

0
Skjermdump fra Dagsnytt 18

I den oppsummeringen Gahr Støre hadde 20. desember om den økonomiske og politiske situasjonen i 2022 (som kom samtidig med en ny meningsmåling med vel 14 % på Ap og under 4 % på Sp), sa han knapt et eneste ord om energikrisen han ikke har uttrykt tidligere: Verden er på vei mot en klimakatastrofe. Norge må fullelektrifiseres. Dette vil føre til kraftunderskudd i Norge. Strømprisen vil holde seg skyhøy. Vi må bygge mer vindkraft.

Av Odd Handegård.

– Mine kommentarer til Støres forsøk på å begrunne regjeringen forvirrede politikk, må nødvendigvis også bli delvis en repetisjon av kjente vurderinger. Støre startet redegjørelsen med energisituasjonen og fortsatte med andre problemer. Her er mine vurderinger:

1. Ukraina var første punkt hos Støre. Krigen har gitt en kraftig økning i prisen på alle energiformer, ikke bare på gass og olje. Kraftprisen i Vesten vil heretter være høyere enn «før Russland spilte energikortet og skrudde gasskranene igjen». Energikrisen i Norge er et resultat av krigen i Ukraina. Kommentar: Russland har sikkert truet med gasstilgangen til Europa (?), men det er først og fremst Europa og USA som har stanset tilgangen på russisk gass. – Det er for øvrig litt merkelig at de svenske og danske undersøkelsene av de to gasskablene som ble sprengt i Østersjøen tidligere i høst, ennå ikke foreligger. Det virker som om de to landene ikke tør å slå fast hvilke vestlige interesser som sprengte kablene – det er i alle fall lite trolig at det var Russland.

2. Støres hovedpoeng når det gjelder situasjonen i Norge, var påstanden om at «lite nedbør har ført til lite vann i magasinene». Norsk kraftproduksjon er «væravhengig». Kommentar: Det er ufattelig at Støre holder fast på denne påstanden, når statistikken sier det motsatte, og når hele det norske folk kjenner realitetene: Nettoeksporten hittil i 2022 er 13 TWh og var 17.4 TWh i 2021. Den soleklare årsaken til at det har vært «lite vann i magasinene» er klokkeklar: Kraftbransjen har eksportert vesentlig mer enn vårt store kraftoverskudd. Været spiller ingen rolle. De siste ukene har eksporten igjen eksplodert – se også neste punkt.

3. Støres neste påstand: Norge har «opplevd et par tørrår etter hverandre» – dette «har drevet opp prisen på strøm i Norge». Kommentar: Dette er tilbakevist ovenfor, men det finnes flere motargumenter: Begrepet «tørrår» er en myte ingen bør kjøpe: Nedbøren i Norge har alltid variert noe fra år til år: Enkelte sjeldne år kan det komme litt mindre nedbør enn vi bruker, men det norske kraftsystemet er organisert slik at dette faktisk er helt OK: Også slike år er det kraft i de norske magasinene – de er aldri helt tomme, bortsett fra når kraftselskapene begår hva vi kan kalle eksportkriminalitet – da begynner det å røyne. I tillegg er det viktig å være klar over at Norge har bygd en rekke flerårsmagasin som skal takle situasjonen når det enkelte steder kommer mindre nedbør enn «normalt».

4. Så hevdet Støre at «ingen land er skjermet, vi har utvekslet kraft med andre land siden 60-tallet», altså en påstand om at vi nå ikke gjør noe annet enn vi alltid har gjort. Kommentar: Feil igjen. Norge har de siste 10 årene (dessverre) bygd flere nye eksportkabler enn vi trenger, noe som i praksis har flerdoblet norsk eksportkapasitet som kraftnæringen deretter har misbrukt.

5. Forsyningssikkerheten vår er «væravhengig», ifølge Støre, og vår energipolitikk bygger på det. Derfor har regjeringen i høst lagt til rette for å «importere kraft slik at vannmagasinene har fylt seg opp». Kommentar: Merkelig argument. Norge har selvfølgelig ikke importert «elektrisitet» (lagd av kull og gass) fordi vi har hatt lite nedbør, men fordi vi har eksportert vannkraft vi trenger selv. Og import av fossil kraft fra EU, strider i alle fall mot Norges mål om å realisere «det grønne skiftet».

6. Strømstøtteordningen betyr, ifølge Støre, at «fellesskapet» neste år skal «bevilge» ca. 45 milliarder til dekning av folks strømutgifter. En gjennomsnittlig husholdning skal angivelig få strømstøtte på 33.000 kroner. Kommentar: Egentlig bare tull. «Strømstøtten» dekker bare halvparten av det beløpet regjeringen Støre stjeler fra husholdninger og bedrifter ved hjelp av økt strømpris, via et meningsløst strømmarked. Støre kaller regjeringens sugerør i folks lommebok for en offentlig bevilgning. Dristig påstand! 

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202212/NNFA56122022/avspiller

7. Programlederen i Dagsnytt18 i går, spurte Støre: Kan man fastsette «en innenriks pris på kraft og en annen pris på den strømmen vi eksporterer? Må prisene være de samme» i Norge og Europa? Kommentar: Støre svarte ikke på spørsmålet, men hentet fram tre alternativer fra det tomme rom: Enten kan vi bygge vesentlig større kraftmagasiner, alternativt kan vi kan vi rasjonere på strømmen eller vi kan importere eller eksporterer som nå. Kommentar: Støres tåketale viser at han overhodet ikke var interessert i å drøfte hovedsaken: Organiseringen av det europeiske strømmarkedet.

8. Støre hadde enda et svar fra tåkeheimen til spørsmålene under pkt. 7: Norge trenger mer energi (sol- og vindkraft). Kommentar: De fleste skjønner i dag at mer norsk energiproduksjon, betyr mer eksport til Europa, mer kraft til industrielt kraftsløseri i Norge og ustabil og kostbar energi til husstandene. Mer vindkraft er bortkastet om man skal løse energiproblemene i Norge.

9. På spørsmålet i Dagsnytt18 om et to-prissystem for kraft, svarte Støre ingenting annet enn at «det er veldig store innvendinger med et to-prissystem – det vil tappe vannkraftressursene våre», uten å konkretisere denne påstanden med annet enn at kraftnæringen ikke ville klare å administrere ordningen. – Bare tull. Dersom direktører med ei topplønn på inntil 10 millioner ikke klarer å gjøre jobben sin, bør de erstattes av andre. Også her var Støres løsning mer vindkraft. 

Konklusjonen har jeg skrevet før: Det er ufattelig at Gahr Støre får lov av A-partiet til å ødelegge økonomien til folk flest i Norge – uten kunne begrunne regjeringens politikk med rasjonelle argumenter. Grunnen til at Støre gjør det han gjør, kan ikke skyldes noe annet enn hans ønske om å integrere Norge i det kaotiske EU. Når det har vist seg umulig å få Norge inn i EU gjennom en norsk folkeavstemming, skal det gjøres ved hjelp av de mange små skritt. Og energipolitikken er en nøkkelsektor. Gahr Støre har full støtte fra Høyre.

Ps. Godt nyttår til alle.

Forrige artikkelIndias bønder avviser GMO – verdens befolkning vil ikke ha genmanipulert mat
Neste artikkelHvordan lockdowns gjorde oss sjukere