Si i det minste unnskyld nå!

0
Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg, to meget synlige helsebyråkrater med stor makt.

Av Renato Panebianco, leserinnlegg.

Jeg viser til høringen som ble holdt i Europaparlamentet 10. oktober 2022, hvor legemiddelselskaper ble tvunget til å svare på grunnleggende spørsmål angående effekten av eksperimentelle genterapier kalt «Covid-19-vaksiner». Blant de avgjørende fakta som kom frem under høringen, skammelig skjult av hovedpressen, er den avgjørende, den mest sjokkerende av alle, nemlig at: «C19-vaksiner aldri har blitt testet vedrørende deres evne til å forhindre smitte».

Slike innrømmelser slår hardt ned på troverdigheten til politiske institusjoner og helseinstitusjoner på alle nivåer: på hvilket vitenskapelig grunnlag har de basert hele den hysteriske pandemifortellingen vi har vært vitne til de siste to årene, dersom de grunnleggende testene i eksperimentering ble utelatt fra produsenten selv ?

Den skammelige stillheten som alle de store mediene skjuler gjennom å ikke formidle denne nyheten fortjener også en omtale.

Jeg vil imidlertid invitere leseren til å stoppe opp et øyeblikk for å reflektere over svaret gitt av en representant for farmasøytiske selskaper: 

«We had to really move at the speed of the science … to really understand what is taking place in themarket …«

Man må spørre seg:

  • Hvilken vitenskap snakker de om, hvis den viktigste testen – dvs om de aktuelle vaksinene hadde stoppet infeksjonen eller ikke – har blitt fullstendig hoppet over ? 
  • Hvordan kan «vitenskap og marked» settes sammen med en slik letthet, uten henvisning til helse og potensielle risikoer for samfunnet?

Tatt i betraktning at den nevnte høringen fjerner det siste og definitive sløret for et kolossalt bedrag, er det legitimt å hevde at de politiske institusjonene og helseinstitusjonene, samt de viktigste mediene (som virkelig er en væpnet arm av en et skyldig hysterisk og enveis pandemi-narrativ), nå:

  • ber om unnskyldning til landet
  • ber om unnskyldning til de såkalte «no-vax», det vil si normale mennesker, som rett og slett stilte seg selv berettiget tvil angående de makroskopiske vitenskapelige inkonsekvensene som allerede var tydelige våren 2020, og som av denne grunn ble stemplet og avvist av samfunnet, diskriminert på flyplasser , på arbeidsplassen osv. (tenk bare på de ulike karantenetidene for vaksinerte og ikke-vaksinerte …).
  • men fremfor alt at de beklager til alle menneskene som har sett livene deres bli ødelagt av bivirkningene av vaksiner.

I tillegg bør hele journalistklassen  undersøke sin samvittighet, og huske hvilken funksjon (sosial og demokratisk beskyttelse først av alt) de utfører. Og videre sørge for at skammelige sider (dette er bare ett eksempel blant mange) aldri gjentas.

Til slutt, at ethvert lovforslag og bestemmelse (både i kraft og under utvikling) som inneholder i teksten inneholder ordet «coronapass» umiddelbart fjernes.

Jeg vil gjerne avslutte med noen betraktninger om hva som nå er den virkelige helsenødsituasjonen, dvs bivirkningene av vaksiner for millioner av mennesker (samt den eksponentielle økningen i selvmordsforsøk blant unge under 25 år).

For korthets skyld vil man bare nevne to helt ferske eksempler fra den vitenskapelige litteraturen.

Det første gjelder «Darkfield microscope analysis of the blood of 1006 symptomatic subjects after vaccination with two types of mRNA vaccine»-studien utført av et italiensk team som analyserte over tusen pasienter som led av funksjonshemmende sykdommer som oppst umiddelbart etter vaksinasjon (se vedlagte pdf. Engelsk tekst fra side 42 og utover). 

Det er verdt å nevne at studien ble utført «blind»: det vil si at teknikerne som utførte analysene ikke visste noe om hva forskerne selv faktisk var ute etter, for ikke å påvirke testresultatet.

Testene ble utført ved kjemiavdelingen ved Universitetet i Torino (se sider 24 og 25 i vedlegget).

Studien konkluderer med at:

  • I blodprøvene ble det funnet «gigantiske» konglomerater av røde blodlegemer rundt metallkjerner (sannsynligvis grafen) eksogene, dvs. ikke forenlig med menneskekroppens fysiologi, og heller aldri observert før.
  • Slike klynger var til stede hos 94 % av pasientene
  • Av 12 pasienter var blodprøver tilgjengelig før vaksinasjon, og ingen av disse visste de nevnte konglomeratene

Den andre saken gjelder staten Florida i USA, som jo ikke er et ubetydelig lite område.

De nasjonale helsemyndighetene frarådet den 7. oktober 2022 offisielt C19-vaksinen til de under 40 år i møte med en notert økning i plutselige dødsfall i den aldersgruppen på 84%.

For enkelhets skyld er det aktuelle dokumentet vedlagt. Linken til den offisielle siden er denne.

I denne forbindelse belyser tallene som allerede er tilgjengelige på legemiddelverket.no en bekymringsfull situasjon.

Derfor, i stedet for å fortsette med uforklarlige vaksinasjonskampanjer, hvorfor begynner man ikke istedet å utføre teppescreening av den vaksinerte befolkningen, for å forhindre mulig utbrudd av bivirkninger? Jeg forventer selvsagt ikke noe svar fra institusjonene, og vil sannsynligvis bli oversett i likhet med alle de tidligere meldingene jeg har sendt til myndighetene, men i det minste når den pågående helsekatastrofen knyttet til vaksineskader/bivirkninger ikke lenger kan skjules, og noen vil bestemme seg for å undersøke om pandemihåndtering, vil ingen kunne si «jeg visste det ikke».

Renato Panebianco


Les også: Åpent brev til Camilla Stoltenberg

Høyesterettsdommer i New York: – Vaksinepåbudene er ugyldige, de oppsagte må få jobber og lønn tilbake

mRNA-vaksinene ble ikke testet på folk før en presset hele befolkningen til å ta dem

Canadisk politiker ber om unnskyldning for vaksinetyranni – «kanskje den første i verden»

Økt dødelighet, økt smitte, hvor er media?

Forrige artikkelVerdiløse «progressive» trekker mild fredsoppfordring etter press fra krigshisserne
Neste artikkelOgså hovedmediene må innrømme det: – Flere blir sjuke og dør