Også hovedmediene må innrømme det: – Flere blir sjuke og dør

0
Innfelt Anders Sønstebø / privat foto

Mange sykehus varsler nå om en økende strøm av pasienter, som ikke er koronasmittet. Samtidig øker dødeligheten i Norge og Europa. Dette skriver NRK.no. Kanalen skriver videre:

– Jeg er bekymret. Allerede nå har vi nådd pasienttall som vi hadde ventet først i 2025, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen.

Han er til daglig akuttspesialist ved Drammen sykehus. Nå opplever han en urovekkende tendens.

– Ikke covidsyke

– Vi har aldri færre enn 100 pasienter hver dag. Det er godt voksne mennesker med alle mulige lidelser. Vi forstår ikke hvorfor, sier Rasmussen.

Han har vært i kontakt med flere andre akuttmottak i landet.

Alle rapporterer om en mystisk økning i antall pasienter. De færreste av dem er covidsyke.

– Det er ingen sykdommer som peker seg spesielt ut. Det er bekymringsfullt, sier Rasmussen.

Nå roper akuttspesialisten et varsko til helsemyndighetene.

– Vi ser at det er nødvendig å si ifra om denne trenden. Dersom dette fortsetter, kan det sette sykehusene i en presset situasjon i fremtiden.

Voldsom økning i dødelighet

NRK må også innrømme at dødeligheten i Norge er rekordhøy, slik vi allerede har meldt om i flere artikler i steigan.no:

Økt dødelighet, økt smitte, hvor er media?

Rekordmange dødsfall i Norge i 2022 – tilsløringsforsøkene begynner

Og ikke minst i dagens artikkel av Jan Terje Voilaas: Åpent brev til Camilla Stoltenberg

Jan Terje Voilaas skriver:

I 14 av de siste 15 månedene har Norge opplevd overdødelighet, i syv av dem høyere enn i hele 2012. Totalt 5,469 flere har dødd i Norge i denne perioden enn snittet fra 2016-2020. Det gir en overdødelighet på 10,9% for perioden, 12 ganger høyere enn i 2012. Enhver aktuar vil karakterisere dette som en statistisk umulighet med mindre en 200-års katastrofe har inntruffet. 

NRK har intervjuet demograf Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå. Han sier:

– Dette er mer enn vi hadde ventet. Tallene er delvis uforklarlige.

– Jeg tror at vi kan bli nødt til å nedjustere forventet levealder for begge kjønn i 2022, sier Sønstebø.

Det er si så fall første gang på 25 år. Forventet levealder for menn har nemlig steget jevnt og trutt siden 1997.

Og Norge er ikke i en særstilling. Tall fra Eurostat, som er Europas statistiske byrå, viser at dødeligheten har økt kraftig i flere land.

Falitterklæring å kalle det «uforklarlig»

Når demograf Anders Sønstebø ved SSB kaller dette «delvis uforklarlig», så er det en falitterklæring for hans fag. Problemet er at det til nå ikke har vært lov verken for forskere eller mediene å sette søkelyset på det opplagte, nemlig dødsfall på grunn av «vaksinene».

NRK sikrer seg ved å intervjue den aldri sviktende vaksinepusjeren Espen Nakstad, og han har sin egen forklaring, som passer med hans verdensbilde. Og som vanlig har han ingen dokumentasjon å komme med:

Nakstad mener den økte dødeligheten kan være en senvirkning av fjorårets pandemi.

– Vi har hatt en underdødelighet under pandemien. De som ennå ikke har blitt rammet av pandemien er blitt eldre, og er dermed mer utsatt. Det kan også gjenspeiles i en økt sykdomsforekomst i befolkningen, sier Nakstad.

Og derfor vil Nakstad ha folk til å ta flere vaksiner:

– Derfor er det viktig at folk følger rådene om å ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen, eller influensavaksine hvis de er i risikogruppene.

Men sett at det er «vaksinene» folk dør av, hva da? Sender Nakstad dem i døden med viten og vilje?

Forrige artikkelSi i det minste unnskyld nå!
Neste artikkelSanksjonene ødelegger Europas fremste industrinasjon