Rekordmange dødsfall i Norge i 2022 – tilsløringsforsøkene begynner

0
Shutterstock

Husker du i koronagalskapens år, i 2020, da folk fikk seg forelagt dødsfall og dødelighetsstatistikk dag for dag? Husker du alle de daglige tabellene og grafene i aviser og på TV, grafer som viste antall døde siste uke, siste måned?

Noe sånt har aldri hendt før.

Og plutselig tok det slutt.

Men det er nå i 2022 at dødeligheten virkelig er høy. Og nå er det ingen slike grafer.

For å kompensere for det, slik vi gi deg en. Den er bygd på dødelighetsstatistikken til SSB og viser tall for de første 40 ukene i alle år siden 2011:

Gjennomsnittet for denne perioden før 2022 for de første 40 ukene var 31.170 dødsfall. Altså var det ikke spesielt mange dødsfall i koronaåret 2020. Tvert om, 2020 lå med sine 30.900 dødsfall under gjennomsnittet.

2022 derimot ligger 11% over 2020 og 3035 over gjennomsnittet. Det er rekordhøyt, og det er ikke tema i nyhetsmediene.

Nå er mesteparten av befolkninga gjennomvaksinert, så nå skulle det jo ikke finnes noen grunn til så høye tall, hvis viruset var problemet.

Men bortforklaringene er i anmarsj

Det er likevel begrenset hvor lenge det går an å skjule en elefant under gulvteppet, så det kommer til å komme bortforklaringer. «Ja, de er der allerede!» som Jagland ville ha sagt.

En leser skriver:

I en nylig artikkel fra nrk.no, knytter de nå lungefibrose til covid, og kaller det en «følgesykdom». En sykdom følger en annen, ingenting å se her!

Pasienten hadde ikke oppdaget noen lungeproblemer tidligere, og ingenting ble funnet nå heller som bevis på tidligere lungeproblemer. Problemet er at lungefibrose (pulmonary fibrosis) er en kjent bivirkning av Pfizer-vaksinen.

Legg også merke til at overlege (øverste leder) ved sykehuset går ut og kommenterer det, og ikke en lavererangert lege, som har behandlet ham. Er dette tenkt som en slags signatursak, en eksempelsak?

Det har vært kjent for de som følger utviklingen av dødsfall på SSB at vi nå de siste 12 mnd har hatt mellom 10 og 11 prosent høyere dødelighet enn de foregående 12 mnd. Dette måtte bli forklart på et tidspunkt! Vi har hørt long-covid historiene, men de er ikke dødelige. Dette er første historien jeg har sett som forsøker å gjøre covid dødelig for den helt friske personen. Dette blir nok neppe den siste historien av dette slaget …

https://www.nrk.no/norge/trond-_54_-ble-sjuk-etter-korona-pa-jobb—ikkje-godkjent-som-yrkessjukdom-1.16138133

Faktisk.no er i gang

Faktisk.no skrev Hvorfor har rekordmange dødd av korona i 2022?

Og siden det er de facto forbudt for dem å antyde at det kan skyldes vaksinene, kommer de, ved hjelp av FHI, til en annen løsning på problemet:

Hovedårsaken til de høye korona-dødstallene, er at det har vært mye smitte i samfunnet, forklarer Frode Forland, fagdirektør i FHI.

– Når det er mer smitte og flere syke, får vi også absolutt flere dødsfall selv om risikoen er lavere med omikron og når man er vaksinert, sier han.

Dette holder imidlertid ikke. Det holder heller ikke å si at de økte dødstallene skyldes at de som «skulle ha dødd tidligere, dør nå», ikke med så store tall. Derimot ligger det en nøkkel hos FHI når de for 2021 skriver:

I 2021 døde anslagsvis 1000–1500 flere enn forventet, og for første gang på mange år var det en økning i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer. 

Hjerte- og karsykdommer er kjente vaksineskader, og det mest nærliggende er at det er der puddelen ligger begravet. Antakelig står vi overfor en helseskandale uten sidestykke. Dette må undersøkes nærmere. Men hvis vi har rett, vil dette ikke la seg skjule i det lange løp.

Forrige artikkelVil USA sette en slutt for Zelenskys drøm?
Neste artikkelNew York Times: Inflasjonen ryster Europa – lederne vakler