Krav til alle banker om kontanttjeneste

0
Foto: Shutterstock

Fra i dag, 1. oktober 2022, må alle banker tilby løsninger for uttak og innskudd av kontanter. Den nye loven som trer i kraft fra 1. oktober presiserer hvem og hva kravene om kontanttjenester gjelder for.

Av Romy Rohmann.

Alle banker har plikt til å ha løsninger som gir bankens kunder rett til innskudd og uttak av kontanter.

Bankene har en plikt til å tilby kontanttjenester. Kravene som fra 1.oktober blir innført, fjerner all tvil. Bankene må enten selv tilby kontanttjenestene eller delta i fellesløsninger som for eksempel «Kontanttjenester i butikk».

Tidligere het det at «banker skal i samsvar med kundenes forventninger og behov, motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter» – dette førte til at en del banker definerte det slik at deres kunder ikke hadde forventninger og behov for kontanttjenester.

Nå er all tvil ryddet av veien.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-finansforetaksforskriften/id2907346/

Ikke nok med denne presiseringen så sendte regjeringen den 1.september ut et forslag om styrking av retten til kontant betaling.

I pressemeldingen fra regjeringen står det:

Det er behov for å klargjøre reglene og styrke forbrukerens rett til kontant betaling. Kontantkrisen som oppsto i forkant av 17. mai i år, viste at kontant betaling også må ivaretas av beredskapshensyn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I forslaget som regjeringen i dag sender på høring, skal forbrukeren ha rett til å betale med kontanter i alle betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere.

De gjeldende reglene i finansavtaleloven er uklare når det gjelder i hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter.

Forventningen om å kunne betale med kontanter er sterkest når en vare eller tjeneste selges i et fysisk salgslokale. Slik handel bør være tilgjengelig for alle, også for dem som ikke kan eller ønsker å bruke andre løsninger. Likevel opplever man stadig oftere at butikker ikke tar imot kontanter. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier Mehl.

Dokumentet ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-styrking-av-forbrukeres-rett-til-a-betale-med-kontanter-endringer-i-finansavtalelovens-regler-om-betalingsoppgjor/id2914033/

Høringsfristen er satt til 19. desember 2022.

For oss kontantbrukere er dette en seier og jeg oppfordrer alle til å sende inn høringssvar.Jeg vil også minne om organisasjonene Ja til kontanter som vi har skrevet om tidligere her på Steigan.no den 14. august 2022

Alle våre bevegelser skal kontrolleres og overvåkes – vi er på vei inn i det digitale diktaturet. Heldigvis finnes det noen som både aksjonerer og gjør opprør mot dette. Organisasjonen; Ja til kontanter er en av disse.

Ja til kontanter: Kontant opprør – hver måned

De jobber med å informere om retten til å betale med kontanter, henvender seg til aktører som ikke forholder seg til denne retten og deler erfaringer. Den 20. hver måned oppfordres vi til å ta ut kontanter i nærmeste minibank til bruk.

Nå har FB gruppa 57.000 medlemmer, og mange av disse er også medlemmer av organisasjonen, som du kan lese mer om og melde deg inn i her.

https://www.jatilkontanter.no/

Dette var skrevet i midten av august, nå har FB gruppa nesten 59.000 medlemmer og bevisstheten rundt kontantbruk bare øker. Sjøl opplever jeg, som bruker kontanter i det daglige og gjerne tar en prat med andre kunder i kassakøen eller butikkpersonalet om dette, at flere er både positive og har forståelse for nytten av å holde på kontantene.


Les mer om kontanter på steigan.no – ca. 30 artikler.

Forrige artikkelMexico ærer Julian Assange  
Neste artikkelHan var en av de første til å ta to vaksinedoser, nå krever han vaksinene stanset