«Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag

0
Støre og Solberg er enige i alle de store sakene og overkjører folket i fellesskap når det passer dem.

Av Ove Bengt Berg.

Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…
Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak. Fortrinnsvis til gunst for befolkninga og næringslivet. Men sånn blir det ikke. Energiministeren skal holde en innledning, og så skal alle forslag oversendes til komiteene der i de i praksis skal gravlegges. For det er overveldende flertall i Stortinget for at grunnlaget for at det blir så høye strømpriser, ikke skal røres. Markedet og hva EU vedtar skal få bestemme prisfastsettinga, mener Ap, Høyre, Venstre, MDG og KrF — med Senterpartiets støtte så lenge SP er med i regjeringa. 
Rødt sitt forslag blir enten nedstemt eller gravlagt i en komite. SV har dessuten uttalt at de mener Rødts forslag er urealistisk. Likevel legges det fram her til allmenn politisk orientering. Forslaget har nok langt større oppslutning i befolkninga enn på Stortinget.
Forslaget er gjengitt fra VG.no 12.09.2022.

Rødts forslag til stortingsmøtet 19.09.2022:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres en makspris på strøm til alle kunder i Norge, gjennom pålegg for kraftprodusenter. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt. Inntil nødvendige endringer av lov og/eller forskrift er på plass skal strømstønadsordningen forsterkes for månedlig forbruk inntil 3500 kWt med 100 % dekning når strømprisen er over 35 øre/kWt.
  2. Stortinget ber regjeringen stille umiddelbare krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren. Om det må gjøres lovendringer for å gjennomføre dette, bes regjeringen legge dette fram for Stortinget innen 3. oktober. Om nødvendig for å oppnå dette må regjeringen gå i forhandlinger om eksisterende avtaler som regulerer strømeksport.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede en toprismodell gjennom avgifter på strøm. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag som tar hensyn til forbruk, energistandard, husstandens størrelse og geografi.
  4. Stortinget ber regjeringen inngå en tilleggsavtale med Enova SF med investering i energirådgivning, etterisolering, installering av varmepumper og solenergi hos private husholdninger.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre et energispareprogram for offentlig sektor med tilbud om rådgivning og krav til jevnlig rapportering.

Dette innlegget ble publisert på Politikus.


PS:

Kommentatoren Linn Stalsberg i Agenda Magasin:

Vi kan også lære om samfunn ved å se på ordbruk, språk og retorikk. Selv den korteste politiske setning kan avsløre et stort politisk prosjekt, eller en politisk kapitulasjon. Det siste kanskje, da daværende energiminister Marte Mjøs Persen i januar på Stortingets talerstol slo fast under strømdebatten at «markedet har en viktig funksjon og må få virke uten innblanding».

Den setningen forteller oss mye både om arbeidernes parti i 2022, og politisk maktesløshet i vår tid.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.