Ukraina bruker krigen som unnskyldning for å angripe arbeidernes rettigheter

0
I økonomisk forstand er Zelenskijs politikk nyliberalisme av Pinochet-typen, og den gjennomføres med de samme metodene.

Europeisk fagbevegelse mener at Ukraina bruker krigen som påskudd for å angripe fagbevegelsen og de faglige rettighetene, skriver Fri Fagbevegelse.

Kraftsalven kommer fra den europeiske samorganisasjonen ETUC som i en pressemelding krever at EU gir klar beskjed om at angrepene på faglige rettigheter er uakseptable – og at de står i sterk motstrid til Ukrainas ønske om å bli medlem i EU.

Det var i slutten av juli at parlamentet i Ukraina vedtok en lov som ETUC mener er et kraftig angrep på retten til å organisere seg i en fagforening. Loven innebærer at arbeidere i bedrifter med færre enn 250 ansatte mister lovbeskyttelse og at slike bedrifter fritt kan velge å se bort fra eksisterende tariffavtaler.

Ifølge nettsiden Open Democracy er omtrent 70 prosent av Ukrainas arbeidere ansatt i bedrifter som vil rammes av den nye loven.

Ødelegger kollektive rettigheter

– Loven vil ødelegge kollektive rettigheter, som er i kjernen av EUs sosiale modell. Den vil også føre til at arbeidsgivere vil splitte opp store organisasjoner til mindre enheter, skriver ETUC i en pressemelding.

ETUC påpeker at dette bryter med flere viktige prinsipper, og i tillegg med en rekke ILO-konvensjoner om standarder i arbeidslivet.

Videre har det ukrainske parlamentet gitt grønt lys til arbeidsgivere for å ansette opptil 10 prosent av arbeidsstyrken på såkalte null-prosentkontrakter. Det innebærer at man er ansatt, men ikke har noen garanti for å få oppdrag og dermed lønn.

Det er også to utkast til lovforslag som vil konfiskere eiendommen til Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) – hovedsakelig sanitatorier, hoteller, herberger og treningssentre som for tiden brukes til å ta imot og hjelpe internt fordrevne – der over 300.000 ukrainere har passert siden den russiske invasjonen, skriver ETUC. De skriver videre:

Disse utkastene ble utformet og møtte internasjonal kritikk lenge før krigen startet, og å diskutere dem i dag, når landet er under krigslov, er totalt upassende.

«Den ukrainske regjeringen og parlamentet kan ikke hevde at de ønsker å bli med i EU mens de berøver arbeiderne deres grunnleggende rettigheter, og mens noen politikere tar sikte på å stjele fagforeningseiendommer som brukes til å huse fordrevne personer,» sa Luca Visentini, EFS generalsekretær.

«EU må gjøre dette krystallklart for den ukrainske regjeringa og parlamentet. Ukrainske arbeidere gjør store ofre i denne krigen og fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt av sine politiske ledere. EU kan ikke overse åpenbare brudd på grunnleggende rettigheter når man diskuterer EU-tilslutning.

Les også: Ukraina: Kapitalens invasjon

Vesten forbereder seg på å plyndre etterkrigstidas Ukraina med nyliberal sjokkterapi

«Setter fagbevegelsen tilbake til 1800-tallet»

De vedtatte arbeidslivslovene «setter fagbevegelsen tilbake til 1800-tallet». Dette skriver OpenDemocracy på sine nettsider.

I mars vedtok det ukrainske parlamentet krigstidslovgivning som sterkt begrenset fagforeningenes mulighet til å representere medlemmene sine, innførte «suspensjon av ansettelse» (som betyr at ansatte ikke får sparken, men at deres arbeid og lønn er suspendert) og ga arbeidsgivere rett til ensidig å suspendere tariffavtaler.

Dette er arbeidsslaveri

Vitaliy Dudin, en ekspert på arbeidsrett og en representant for Social Movement-organisasjonen, sier den foreslåtte nye loven er den «mest radikale tilnærminga til å ødelegge modellen for sosialt partnerskap».

For Dudin er den mest ødeleggende delen av den nye lovgivninga innføringa av Ukrainas sivilrett i arbeidsforhold. Ifølge ham er Ukrainas sivilrett basert på ideen om at to parter er like, mens forholdet mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er det – arbeidsgiveren er alltid i en mer fordelaktig posisjon. «Dette er en tilbakeføring til 1800-tallet. Ved å introdusere sivilrett i arbeidsforhold kan vi åpne Pandoras eske, sier han.

OpenDemocarcy er finansiert av vestlige filantropiske milliardærer som Ford Foundation, Oak Foundation, Luminate og Rockefeller Brothers, samt stiftelsen Fritt ord i Norge.

Ukrainas arbeiderfiendtlige lover er planlagt lenge

Ukraina har nå vedtatt endringer av lover og arbeidstidsreformer de har planlagt lenge. Ukraina bruker Russlands invasjon for å vedta lover som ødelegger arbeidernes rettigheter. Disse lovene har antakelig vært planlagt siden Zelenskij og hans politiske parti, Servant of the People, Folkets tjener (!), kom til makta i 2019, og med Storbritannias hjelp er de nå vedtatt.

I to lover vedtatt mandag 18.7 og tirsdag 19.7, stemte parlamentsmedlemmer for å legalisere nulltimerskontrakter og tok grep mot å fjerne opptil 70 % av landets arbeidsstyrke fra den beskyttelsen de tidligere har hatt gjennom lovverket.

Men disse nye lovene har vært planlagt lenge.

I oktober 2020 møttes Storbritannias statsminister Boris Johnson og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij for å signere en strategisk partnerskapsavtale.

Denne avtalen hadde som mål å finansiere et prosjekt som hadde som mål å endre opinionen rundt endringa av lover vdr arbeidstidsregulering i Ukraina, slik at den ukrainske regjeringen kunne vinne fram med sine planer.

UK sponsors deregulation of labour rights in Ukraine

Støttet av britene ble det også allerede i 2020 utarbeidet en «kommunikasjonsplan» for å «selge» de arbeiderfiendtlige lovene til et større publikum.

Kommunikasjonsstrategien, som er publisert av European Federation of Public Service Unions (EPSU), inkluderer en oversikt over media og ledende kommentatorer om arbeidsliberalisering som antyder at den foreslåtte reformen er upopulær hos den ukrainske offentligheten.

For å fremme fordelene ved liberalisering foreslår strategien at departementet bør «gjøre budskapene sine enklere og mer emosjonelle» til publikum og oppmuntre, via off-the-record-møter, støttespillere utenfor regjeringen til å komme med mer «emosjonelle» bønner til myndighetene om liberalisering.

«Storbritannia prøver effektivt å undergrave innsatsen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og EU-kommisjonen,» sa EPSU, som hevdet at Storbritannia «finansierer propaganda» for å «skape et klima» mot ukrainske fagforeninger.

Zelenskijs økonomiske politikk er nyliberalisme av Pinochet-typen

Den ukrainske akademikeren Olga Baysha forklarer i et intervju med The Grayzone at den økonomiske politikken Vladimir Zelenskij står for i Ukraina er en ekstrem form for nyliberal politikk. Denne politikken er så upopulær blant vanlige folk i Ukraina at Zelenskij som ble båret inn på en populistisk bølge og 73 prosent av stemmene i 2019 rett før den russiske invasjonen hadde en oppslutning på bare 31 prosent.

Forrige artikkelGrønne lovbrudd
Neste artikkelMuseumsleder om nazistenes planer for utbygging av strømnettet: – Slående lik