Hvorfor du burde bli kjent med WEF

0
Milliardærklubben World Economic Forum har inngått strategisk partnerskap med FN slik at storkonsernene får hendene på rattet i verdensorganisasjonen. Foto: WEF

Kunnskap og informasjon er en styrke. Egeninnsats er motmiddelet til propaganda og media monopol.

Av Glenn Richard Bergstø.

Parisavtalen

Mesteparten av livet har jeg vært en naturelsker og naturvernforkjemper. Men jeg har ikke alltid kommet like godt overens med mine “allierte”. Og det er hovedsakelig forårsaket av vårt ulike forhold til media og vår varierende grad av tillit til autoriteten. 

Dette ble krystallisert for meg da Trump trakk USA ut av Parisavtalen. 

Jeg var aldri fan av den avtalen, fordi den åpnet for økt forurensing fra de land som forurenset mest, var objektivt økonomisk motivert og fokuserte for mye på co2 istedenfor ekte miljøforurensing. 

Så når folk mistet forstanden fordi Trump meldte seg ut av Parisavtalen ble jeg nysgjerrig. Jeg ble virkelig nysgjerrig fordi utrolig mange mennesker, som tidligere aldri hadde vist interesse for miljøet, ble et samstemt hylekor som gjentok de nøyaktig samme frasene, og det var bisart å bevitne.

Etter dette hadde jeg flere hundre samtaler, diskusjoner og debatter om naturvern hvor jeg husket på å spørre motparten om de hadde lest Parisavtalen.

Ingen av dem hadde, (og jeg har fremdeles ikke snakket med noen som har). 

Så hvorfor var de så sinna og opprørte? Hva gjorde de så overbeviste om at Trump gjorde noe feil og at avtalen var bra?

Overskrift samholdet

Svaret var at alle hadde sett de samme overskriftene. Et unisont mediakor sa at Trump gjorde feil og avtalen var bra. Overskrift på overskrift gjorde dette til en truisme. Innholdet i artiklene ble overflødig. 

Men sjekket man innholdet, og journalisten som skrev det, så viste det seg at heller ingen av dem hadde lest avtalen, de bare gjentok hva andre journalister og nyhetsbyråer skrev.

Denne avtalen var jo for å “redusere forurensing og bremse global oppvarming”, så de så ingen grunn til å gå dypere enn det. Fordi det er jo ikke slik at verdens industrimakter har økonomiske interesser som overgår hensyn til miljøet…….

Et land og en verden i enighet om et dokument nesten ingen har lest.

Poenget her er egentlig ikke om Trump gjorde noe feil eller riktig, eller om avtalen er bra eller dårlig. Ikke engang om co2 og hva som er faktisk naturvern. 

Poenget er at for å finne ut av dette kan man ikke bare stole på overskrifter fordi alle sier det samme.

Et annet kjapt eksempel på dette er solpaneler. Alle “vet” at solpaneler er miljøvennlig og grønn teknologi. Og dette vet de uten å kunne noen som helst om hvordan solpaneler blir laget, hva de inneholder, hvordan innholdene blir utvinnet, hva slag avfall kommer fra produksjon eller om de kan resirkuleres. 

Kunnskap er ikke farlig

Og slik virker propaganda. Vi går rundt og tror på ting kun fordi de blir gjentatt og gjentatt, og gjentatt, og gjentatt. Og fordi media og privatpersoner mobber, harselerer, latterliggjør og henger ut de som sier noe annet enn det som blir gjentatt og gjentatt, og gjentatt, og gjentatt.

Når de fleste bruker fritiden sin foran tvn, og alle aviser er 99% enige, er dette veldig lett å få til.

En annen faktor er skole utmattelse. Skolene dreper lysten på å ville lese faglitteratur og studere etter skoleslutt . En slags avlivning av intellektuell nysgjerrighet. 

I dag har vi både internett og biblioteker, og vi er privilegerte. Vi har bøker, e-bøker, lydbøker, fildeling, online forum, flere video plattformer og uendelige nettsider i tillegg til tv, radio og avsier. (Dette er ingen selvfølge og står nå i fare for å forsvinne.) Både med og uten internett er vår tilgang til data, informasjon og kunnskap større en noen gang og vi sløser dette bort ved å lese overskrifter og stole på journalistene og deres eksperter.

Egeninnsats

Som statsministeren i New Zealand; Jacinda Ardern sier: 

avvis alt annet, vi vil fortsette å være din eneste kilde til sannhet”.

Les det en gang til, så trykk på linken for å se hele uttalelsen. Og se den flere ganger. For hun forsetter med å si at de som hevder at landet går i lockdown er løgnere og sannhet kommer kun fra henne og hennes regjering. Det viste seg selvsagt at landet gikk i lockdown og at det var hun selv som løy.

Egeninnsats kan virke slitsomt og tidkrevende, men vil bare berike våre liv. Å være passiv mottaker er enklere, men bryter ned våre liv. 

Å alltid velge det letteste er noe som vil straffe seg. Mestring øker lykke. Og å se resultater av hardt arbeid er givende. 

Dette gjelder ikke bare å bli matet med teskje av media, men alle ting passivt ser på, hører på eller forbruker. 

(Livet er kort, ikke sløs det bort foran tvn.)

WEF og globalisme

Det er min mening at noen av den viktigste informasjonen handler om hvorfor verden er slik den er, hvor den er på vei og hvordan vi kan gjøre den et bedre sted for alle. Om hvorfor vi lever våre liv slik vi gjør, og hvordan vi ønsker å leve. 

For å finne ut av dette må man vite hvem som sitter med makten, hvordan de fikk makten og hvorfor de ønsket makt. Vi må finne ut av hvilke planer vi følger, hvem som har laget dem, og hvorfor. 

Og fremfor alt burde vi finne ut av hvor mye makt hver av oss har og hvordan vi kan bruke den.

Og det beste stedet å starte er å sette seg inn i World Economic Forum, globalisme, makt dynamikk og informasjons kontroll.

Å bare stole på at våre ledere vil gjøre det riktige er like naivt og dumt som å si jeg bare fulgte ordre. Hvis vi skal gjøre verden til et bedre sted må vi engasjere oss.

Sammendrag

Gjennom en artikkel i 4 deler har jeg gått gjennom world economic forums nettside, de selskapene som styrer jorden og de personene som vil, og kan, redesigne jorden etter sine visjoner.

Jeg flettet dette sammen med hva deres mål er og hvordan de har tenkt å oppnå disse mål. 

Del 1 – World Economic Forum og nettsiden.

Del 2 – Selskapene.

Del 3 – Personene.

Del 4 – Fremtiden.

Hensikten med artikkelen var todelt. Jeg ville lage en slags håndbok om WEF og samtidig prøve å gjøre det så interessant at leserne selv ønsket å finne ut av mer. 

Med tydelige kilder og linker til videoer, artikler og rapporter ønsker jeg å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig som mulig. 

Ved å bruke linkene i kildene kan man raskt finne utvidet informasjon om WEF, selskapene, personene og planene de har for oss. Og man finner raskt videoer med deres egne utalelser.

Del 1 – World Economic Forum og nettsiden

I første artikkel fokuserer jeg på WEF og nettsiden. Fordi nettsiden til WEF har utrolig mye innhold. De har en seksjon for “agenda artikler” og en med interaktive kart hvor man kan “utforske og forstå sammenhengene mellom ulike økonomier, bransjer og globale problemer”. Man finner Davos manifestet og artikler fra WEFs “globale fremtidsråd”. Og jeg oppfordre alle til å gå til siden, lese, trykke på linker og bruke nettsidens egen søkefunksjon.

Og jeg anbefaler samtidig å bruke steigan.no‘s egen søkefunksjon, fordi man finner flere artikler om WEF i steigan enn noen annen avis.

(Se resultatet av søket her.)

Del 2 – Selskapene

I andre artikkel fokuserer jeg på selskapene og “The network of global corporate control”. Jeg demonstrer hvor mye makt og eiendom som sitter i få hender, og hvordan denne “elite” har skapt en separat økonomi, lovgivning og levesett. Jeg viser hvordan de eier både media og legemiddelindustrien. Jeg illustrerer hvordan verden består av monopoler og at valg er bare en illusjon. Og jeg viser hvordan dette henger sammen med WEF.

Del 3 – Personene

I tredje artikkel fokuserer jeg på personene, og navngir flere norske og internasjonale figurer som er dedikerte WEF disipler. Jeg prøver å illustrere hvordan media beskytter disse personer og manipulerer nyhetsbilde til deres fordel. Jeg fokusere på hvordan mange av disse er folkevalgte og samtidig hvor få som er folkevalgte, og hvordan begge deler skaper problemer. I tillegg til hvordan WEF skryter av at de har infiltrert regjeringer verden over har jeg et eget avsnitt dedikert til WEFs grunnlegger, Klaus Schwab og hans rådgiver, Yuval Noah Harari.

Del 4 – Fremtiden

I siste del fokuserer jeg på hvordan vår fremtid vil bli hvis vi forsetter med å være passive mottakere av brød og sirkus. Jeg “oversetter” agenda 2030s 17 bærekraftsmål. Jeg legger frem deres planer og en kort innføring i hvordan de har tenkt å oppnå sine mål. Og dette er kanskje den viktigste artikkelen, fordi planene handler ikke om 100 år frem i tid, men akkurat nå. Planene er godkjent og utføres foran øynene våre. 

Jeg summerer opp planene og metodene slik:

Og hoved premisset er: Krise. Uten kriser vil ikke planen være mulig å gjennomføre. Helsekrise, energikrise, inflasjonskrise, transportkrise, matkrise og den alltid pålitelige krigskrise. 

Kriser skaper frykt, og frykt gjør oss irrasjonelle. Men det viktigste med kriser er at man kan tilby løsninger og en vei ut. Akkurat som Klaus sier i sine intervjuer.

Og selvom de snakker varmt om visjonene som løsning er det mer konkrete tiltak som realiserer visjonene: 

Universal Digital ID. Som vil integrere nasjonalt pass, førerkort, vaksinestatus, journal, rulleblad, pronomen, legning, politisk syn og sosial kreditt karakter. Dette vaksinerpasset vil gi deg beskjed om du kan forlate bolig, hva du kan handle eller om du kan handle. Rudimentære pass blir allerede brukt flere steder på jorden, til å avgjøre hvem som får mat eller bensin.

Sosial kreditt. Ved et slikt universalt ID pass kan man rangere folk. Gi dem karakter etter hvor lite karbonfortrykk de har, eller hvor lite strøm de bruker og generelt hvor politisk korrekte og gode borgere de er. Dette poengsystemet vil også reflektere om du sier noe som ikke er “fakta” eller om du ikke støtter siste ting alle skal støtte. Karakteren vil avgjøre hva du kan gjøre, hva du kan spise, og hvor du må oppholde deg.

Programmerbar Digital Valuta. Gjennom å gjøre verden kontantløs blir alle transaksjoner digitale. Denne digitale valuta kan bli programmert. Det vil si at du ikke kan kjøpe hva du vil når du vil, fordi pengene er “øremerket”. Dette vil hjelpe deg i å ikke kjøpe usunn mat eller kjøpe noe istedenfor å betale strømregningen.

Hver enste detalj i livene våre vil bli overvåket, kontrollert og evaluert. Vår livsstil og livskvalitet vil bli avgjort av algoritmer og kunstig intelligens.

Disse tre mekanismer vil bli integrert, og “snakke sammen”, og er nok til å realisere WEFs visjon for fremtiden, hvis vi går med på det.

Denne utopiske nye verdensorden er kun mulig hvis vi frivillig går med på det.”

Glenn Richard Bergstø.

Menneskerettsforkjemper

(Jeg oppfordrer alle til å spørre tilhengere av Parisavtalen om de har lest den og hvordan de kan være tilhenger av noe de ikke vet innholdet av.)

Forrige artikkelHør motstemmene fra Dolomittene!
Neste artikkelFN: – Koronatiltakene drepte 228.000 barn i Sør-Asia