FN: – Koronatiltakene drepte 228.000 barn i Sør-Asia

0
© UNICEF/India/UN0378029/Panjwani/2020

Forstyrrelsen i helsetjenester på grunn av koronatiltakene kan ha ført til anslagsvis 239.000 dødsfall for mødre og barn i Sør-Asia, ifølge FN-rapporten Direct and Indirect Effects of Covid-19 Pandemic and Response in South Asia.

Den er fokusert på Afghanistan, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan og Sri Lanka, hjem til rundt 1,8 milliarder mennesker.

Rapporten fant at kvinner, barn og ungdom var de hardest rammet av tiltakene.

Mange land, inkludert de i Sør-Asia, reagerte på pandemien med strenge nedstengninger. Mens sjukehus, apotek og kjøpmenn holdt åpent, ble nesten alt annet stengt.

Rapporten undersøker effekten av disse regjeringsstrategiene på helsevesen, sosiale tjenester, inkludert skoler, og økonomien.

Slik kan samspillet mellom de ulike følgene av koronatiltakene framstilles.

Den anslår at det har vært 228.000 ekstra dødsfall blant barn under fem år i disse seks landene på grunn av at viktige tjenester, alt fra ernæringsmessige fordeler til vaksinering, ble stoppet.

Den sier at antallet barn som behandles for alvorlig underernæring falt med mer enn 80 % i Bangladesh og Nepal, og vaksinasjonen blant barn falt med henholdsvis 35 % og 65 % i India og Pakistan.

Rapporten sier også at barnedødeligheten steg høyest i India i 2020 – opp med 15,4 % – etterfulgt av Bangladesh på 13 %. Sri Lanka så den kraftigste økningen i mødredødsfall – 21,5 % etterfulgt av Pakistans 21,3 %.

Rapporten, som bare går fram til 2021, er rystende lesning, og burde få ethvert tenkende menneske til å stille svært skarpe og klare spørsmål om de drakoniske tiltakene som ble tredd ned over en hel verden.

Hva tiltakene kostet i direkte utgifter første år

En halv milliard dollar var kostnadene for disse landene i Sør-Asia første år. Og de er likevel små i forhold til de indirekte kostnadene.

Tap av jobber, redusert BNP, økt fattigdom, fare for sult

Denne tabellen viser at disse landene tapte opp mot 30% av sitt BNP og at fattigdomsraten i et land som Sri Lanka økte med 30,5%. Det er uten sammenlikning det verste angrepet på levestandarden og levevilkårene iblant de fattige noensinne, og det må de ta inn over seg de som uten forbehold har støttet og fortsatt støtter lockdownpolitikken. Det har ødelagt livene til hundrevis av millioner mennesker – og dere er medansvarlige.

Dropout og tap av skolegang

Rapporten bruker ulike modeller for å beregne tap av skolegang, og i modell B og C ligger estimatet på at 42,5 millioner barn har mistet skolegangen. Modellene beregner størrelsen på dette ulikt i de to modellene. I modell B er tapet beregnet til 395 milliarder dollar, mens det i modell C er beregnet til 962 milliarder dollar. (Side 27).

Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for disse tiltakene, aller minst mot barn

WHO og deres håndlangere har aldri vært i stand til å legge fram noe vitenskapelig grunnlag for lockdownpolitikken, den «sosiale distanseringa», maskebruken eller skolestengingene. De har bare tredd det ned over verdens befolkning, og som vi ser, har dette hatt forferdelige konsekvenser, ikke minst for fattige barn. Og vel å merke igjen: Rapporten tar bare for seg konsekvensene av ett års «koronatiltak».

Forrige artikkelHvorfor du burde bli kjent med WEF
Neste artikkelBrev fra skuffet AP-veteran til Jonas Gahr Støre