Bondeprotestene i Nederland – et opprør mot en omlegging av våre globale matsystemer

0
Illustrasjon: 4 September in Amsterdamia Campesina

Av Romy Rohmann

Da den nederlandske regjeringa ved statsminister Mark Rutte kunngjorde sine «grønne planer» om utslippskutt av nitrogenoksyd og ammoniakk juni 2022, ble det protester.

I dag er Nederland Europas største eksportør av kjøtt og den nest største landbrukseksportøren i verden, rett bak USA.

I 2019 kom en rettskjennelse fra Nederlands høyeste domstol som førte til en rekke tiltak for å begrense bla utslipp av nitrogen. Tusenvis av byggeprosjekter ble satt på vent, fartsgrensen på alle veier ble redusert til 100 km/t i løpet av dagen og det ble langt planer for store kutt i jordbrukssektoren.

Nitrogen pollution will lead to farms being bought out: NRC

Rettskjennelsen erklærte at nitrogensammensatt gjødsel var en så stor trussel mot klimaet og det biologiske mangfoldet, at de påla regjeringa å utarbeide en plan for å redusere bruken med 70-80 %.  Konsekvensen av en slik reduksjon ville være å legge ned rundt en 30 -50% av Nederlandsk husdyr- og landbruksnæring.

Bøndene reagerte ikke bare på de omfattende utslippsmandatene, men også på den udemokratiske prosessen som hadde foregått. Bøndene klager over at deres forslag som har blitt fremmet gjennom Netherlands Agricultural and Horticultural Association, kjent som LTO, om en reduksjon av utslippene med 40 % i løpet av neste tiår, ikke har vært tatt med i drøftingene før mandatet ble vedtatt.

Som vi har skrevet om tidligere reagerte bøndene i Nederland med voldsomme masseprotester, veier, distribusjonssentre, flyplasser og havner ble blokkert. Flere andre yrkesgrupper støttet opp om protestene, brannmenn og fiskere slutter seg til bøndenes protester og fergetjenestene stengte ned. Da bøndene blokkerte gater og motorveier med traktorene sine, viste bergingsbilsjåfører solidaritet ved å nekte å fjerne dem. Hyllene i supermarkedene har gått tomme og bøndenes slagord «ingen gårder – ingen mat» har runget over helelandet, sammen med oppned flagg på halv stang.

Det har vært en stor støtte for bøndenes aksjoner og ifølge en nasjonal meningsmåling tatt i juni fikk bøndene støtte fra 77% av nederlandske statsborgere.

Bondepartiet , Boer Burger Beweging (BBB) som bare har et sete i parlamentet ville fått 18 dersom det hadde vært valg i juni.

I likhet med den kanadiske Freedom Trucker-konvoien som protesterte mot vaksinemandater, opplevde de nederlandske bøndene ikke særlig støtte fra venstresida.

Bange bønder mener at så lenge utslippspåvirkningene fra gårder får slike ekstreme kutt og ikke flytrafikken eller industrien er nok en av de bakenforliggende grunnene for at regjeringa skal «kjøpe ut» bøndene en form for landgrabbing fra utenlandske aktører.

Slike protester må man regne skjer med når slike skifter styres av internasjonale «grønne eliter».

Men dette skjer ikke bare i Nederland, da tusenvis av demonstranter stormet Sri Lankas presidentpalass i juli og tvang lederen å gå av, virket hendelsen ikke relatert til det folkelige opprøret som feide over Nederland. Men som vi etter hvert så var Sri Lankas opprør delvis et svar på den samme kraften som utløste protestene fra de nederlandske bøndene: en internasjonal «bærekraft»-agenda som var drevet fram av en milliardærstøttet «grønn» elite uten noen støtte i folket.

Det er institusjoner som World Economic Forum, Bill og Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation og en rekke transnasjonale selskaper som anses som «interessenter» i dette tett sammensveisede nettverket, som presser fram en politikk i ulike stater over hele kloden. Disse organisasjonene later om de har et klimafokus og er opptatt av matforsyningen i verden.

En DutchNews.nl-rapport fra 2021 som skrev at jordbruksland som ble kjøpt opp av myndighetene ville bli brukt til » bærekraftig landbruk» – noe som bøndene mener er en omskriving av laboratoriedyrket kjøtt og annen vitenskapelig utviklet mat. EU har i samarbeid med World Economic Forum, Bill og Melinda Gates Foundation og Rockefeller Foundation har drevet lobbyvirksomhet for å definere begrepet «bærekraft» på sin egen måte.

Samtidig som Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte klimaendringer som verdens » største helsetrussel » i 2021, har FN promotert NetZero-bevegelsen, som » krever intet mindre enn en komplett transformasjon av hvordan vi produserer, forbruker og beveger oss» for å forhindre klimaendringer. Ved å erklære at kjøtt må reduseres betydelig i menneskelig diett, kom FNs miljøprogram (UNEP) med en løsning; vi må redusere kjøttforbruket med 50 prosent innen 2050 og at det vil føre til et sunnere liv og en sunnere planet.

Fra de store bondedemonstrasjonene i India

Denne planen om å totalt transformere matsystemer og lokalsamfunn har blitt tilført enorme summer. Verdensbankens har i sin handlingsplan for klimaendringer for 2021-2025 mener at hele 35 prosent av bankens finansiering i løpet av denne perioden skal gå til å transformere matsystemene i tillegg til andre nøkkelsystemer slik at vi kan håndtere klimaendringene.

Det er mye som tyder på at COVID-19 og de internasjonale pandemirestriksjonene var et vendepunkt som gjorde en slik implementeringen av planene om slike omfattende endringer innen matproduksjon og forbruk mulig.

En Rockefeller Foundation-rapport fra 2020 med tittelen «Reset the table» var en slik rapport som ble beskyldt for å utnytte sjokket av COVID-19-pandemien til å transformere det amerikanske matsystemet. For de som har lest Naomi Kleins «Sjokkdoktrinen» vil ikke en slik taktikk være ukjent.

Bidragsyterne til Rockefeller Foundations «Reset the Table» har nære bånd med World Economic Forum (WEF).

WEF er som vi veit forkjemper for en global «Great Reset», og vil forme fremtiden til global kapitalisme. Hvert år samles hedgefondforvaltere, bankfolk, administrerende direktører, medierepresentanter og myndighetspersoner i Davos i regi av WEF for å legge planer for framtida, og som Foreign Affairs sa det , «WEF har ingen formell autoritet, men det har blitt det viktigste forumet for eliter for å diskutere politiske ideer og prioriteringer.»

En innflytelsesrik kommisjon som beskriver seg selv som «Davos for mat», EAT-Lancet Commission, arbeider innafor dette nettverket for å påtvinge den globale befolkningen store kostholdsendringer. Denne kommisjonens arbeid var i utgangspunktet også støttet av WHO, men WHO trakk seinere sin støtte etter omfattende spørsmål om diettens vitenskapelige og ernæringsmessige grunnlag. Kritikernes innspill gikk bla på at en slik diett har ingen vitenskapelig begrunnelse og en diett for hele planeten vil bety ødeleggelse av tusenårige sunne tradisjonelle dietter som er en del av folks kulturarv.

Slike matsystemer som det her snakkes om er mer tilpasset bedriftsverdenens behov enn lokale kulturer og flere av selskapene som er involvert i dette er også tungt investert i bla laboratoriedyrket kjøtt.

Les: Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

Vi husker FNs toppmøte «food system summit»  i 2021 hvor bla EAT-Lancets grunnlegger og leder, Gunhild Stordalen fikk en ledende rolle. Hun ledet en av toppmøtets handlingsspor 2 «skifte til bærekraftige forbruksmønstre». Stordalen som er lege, har stått i spissen for denne endringen av vårt matsystem.

Les: EAT-dietten vil føre til avvikling av store deler av norsk landbruk

Dette møtet ble møtt av protester og boikott fra bønder og menneskerettighetsgrupper, og mange FN-tjenestemenn og hundrevis av akademikere klaget over at FNs matsystemtoppmøtes forslag manglet ansvarlighet og undergravde veletablerte mekanismer for å bestemme matpolitikk.

La Vía Campesina, en global bevegelse av småbønder, urfolksbønder og landbruksarbeidere, gjennomførte en boikott av FN-toppmøtet.  «Hvorfor startet [FNs] generalsekretær dette mattoppmøtet i samarbeid med World Economic Forum – et organ i privat sektor?» spurte den sosiale bevegelsen i en uttalelse som fordømte hele møtet. «Hele prosessen mangler åpenhet og legitimitet.»

Via Campesina: A Summiit Under Siege

Men sjøl om dette møtet blei avsluttet uten å ha oppnådd noe enighet fortsatte dette nettverket å påvirke regjeringer over hele vesten.

EU har utarbeidet sin egen plan for å endre vårt matsystem som er svært «inspirert» dette som ble presentert på FNs «food system summit» som de kaller Farm To Fork – strategien som er en «grønn bærekraftig» strategi som sjølsagt krever massiv endring av verdens matsystemer i tråd med FNs bærekrafts mål innen 2030.

Det vi også opplevde under protestene i Nederland var det Bill Gates-støttede Picnic, (laboratoriekjøttproduksjon) ble satt fyr på. Det er jo mulig dette var et direkte angrep mot de «grønne» milliardærene.

Les: ‘No Farms, No Food:’ Dutch farmers confront billionaire ‘green’ elite’s food system reset plan

Den nederlandske ministeren for natur og nitrogenpolitikk Christianne van der Wal -Zeggelink, som var en av de som presset kuttene i nitrogenutslippene, er gift med Piet van der Wal, og  Van der Wal er tilfeldigvis en stor investor i Picnic. Med andre ord, den nederlandske ministeren som ba om nitrogenkutt, tjener på den Gates-støttede Picnic-kjeden, et selskap som sannsynligvis vil ha økonomisk fordel hvis hennes innsats lykkes.

Den nederlandske politikken ville føre til et fall i kjøttproduksjonen, og dermed sikre en økning i forbrukernes etterspørsel etter de kjøttfrie, laboratoriedyrkede produktene som tilbys av blant annet Picnic.

Grunnlegger av World Economic Forum, Klaus Schwab, har tidligere skrytt av at organisasjonen hans har folk i mange regjeringer over hele Vesten, dette har han sjølsagt fått til ved å kjøre dem gjennom sitt «young global leaders» program.  

I tillegg til at Statsminister Mark Rutte har tett tilknyting til WEF, er Nederlands visestatsminister og finansminister Sigrid Kaag , en bidragsyter til WEFs agenda; og den nederlandske sosial- og arbeidsminister Karien van Gennip, ble valgt WEF Young Global Leader i 2008.

Det er sjølsagt mange flere av lederne i EU og EU – kommisjonen som er tett knyttet til WEF, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, er en Agenda-bidragsyter, i likhet med mange medlemmer av Europaparlamentet.

Institusjoner som WEF og Bill og Melinda Gates Foundation snakker høyt om «bærekraft», men disse eliteorganisasjonenes tolkning av konseptet står i sterk kontrast til måten  millioner av mennesker som vil bli påvirket av denne agendaen ser ut til å forstå det.

Det vi ser er at denne «grønne» mattransformasjonen intensiveres samtidig som vi har en global mat- og ressursmangel – en katastrofe drevet fram av en politikk de samme elitene har drevet fram.

Les mer på steigan.no om bondeopprøret

Forrige artikkelEr elektrifiseringen av Norge et «klimatiltak»?
Neste artikkelSkoleleder: – Læreboken Fabel 10 er ikke skolen verdig