Det internasjonale bondeopprøret har bare såvidt begynt

0
28-06-2022 The Hague,the Netherlands.Farmers protest against measures to cut down nitrogen emissions.

Nederland startet bølgen da nederlandske bønder protesterte mot regjeringas forslag til miljøforskrifter for å redusere forurensende utslipp. Regjeringa i Haag foreslo et program for å kutte nitrogenoksid- og ammoniakkutslippene fra av husdyr med 50 % innen 2030.

Dette kan tvinge 30 % av landets gårder ut av drift, ifølge ei nederlandsk bondeforening.

Nederlandske bønder tok til gatene for å protestere mot de kommende forskriftene, og blokkerte hovedveier og supermarkedinnganger.

  1. juli:

Veldig sinte nederlandske bønder blokkerer grensa til Tyskland

5. juli

Nederlandske bønder tok kontroll

6. juli

Nederland: Regjeringen bruker pansrede personellkjøretøy mot demonstrerende bønder!

7. juli

Protestene brer om seg i Nederland

Tyskland og Polen også

Like etter sluttet tyske bønder seg til de nederlandske demonstrantene for å blokkere veien på deres felles grense.

Tyskland har sjøl sett sine bondeforeninger ta opp kampen mot en nylig vedtatt endring av lov om fornybar energi av Bundestag. Mens den har som mål å akselerere Berlins utvidelse av fornybar energi, beklager gruppa at endringa ikke gir nok støtte til biogassproduksjon.

«Det er helt uforståelig at midt i denne vidtrekkende energikrisa blir en bærekraftig innenlandsk energikilde som biogass bremset i produksjonen av elektrisitet, varme og biometan,» sa Bernhard Krüsken, generalsekretær i det tyske bondelaget.

Se også kommentaren til Gonzalo Lira:

Hett i Italia

I tillegg til tørken Italia står overfor, bygger heten fra økende bøndeprotester seg opp på veiene i landlige områder. Traktorkjørerne som stenger hovedveiene truer med å «komme til Roma» dersom regjeringas passivitet fortsetter.

Italia erklærte tidligere denne uken unntakstilstand i fem regioner ettersom de nordlige delene av landet står overfor en økonomisk truende tørke. Landets største elv Po, som genererer omtrent 14 % av Italias landbruksproduksjon, er på det laveste nivået på 70 år.

En italiensk bondeføderasjon anslår skader på rundt 3 milliarder euro på grunn av vannmangel.

«Vi har omtrent 30 prosent mindre produksjon av melk og omtrent 30-40 prosent mindre av korn og mais,» sa Fabio Bonaccorso, talsmann for Italias nasjonale bondekonføderasjon Coldiretti.

Monika Prezeworska, direktør for det polske landbruksinstituttet, sier at regjeringen må være klar over hva som skjer, og legger til at den nederlandske regjeringa behandler bønder som «terrorister».

Vil det bli et global opprør?

Foreløpig pågår bondeopprøret i noen få land. Er det riktig å si at det vil bli et internasjonalt opprør? Det kan vi naturligvis ikke vite sikkert.

Det vi dermed kan vite sikkert er at de multinasjonale selskapene innen agro-business og deres kjøpte og betalte politikere i FN og i nasjonale regjeringer har satt i gang et generalangrep på den globale matvaresystemet. De tar sikte på å knekke den tradisjonelle måten å produsere mat på og tvinge gjennom produksjonsmåter som vil forsterka makta til agro-kapitalen og kaste hundrevis av millioner bønder ut i ei krise det knapt finnes maken til.

Sammen med FAO har World Economic Forum utviklet et teknologi- og kapitalstyrt program for omvandling av jordbrukssystemet på hele planeten: Transforming Food Systems: Pathways for Country-led Innovation.

Programmet ledes av institusjoner som Bayer Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, EU-kommisjonen, Verdensbanken og World Economic Forum.

EUs angrep på bøndene er helt på linje med det som dikteres derfra. Samtidig har regjeringene i verden lite å gå på. Lockdownpolitikken har satt dem i ei langt djupere gjeld enn noen gang siden andre verdenskrig. Derfor er det mest sannsynlig at gnistene fra Nederland, Tyskland og Polen vil tenne branner også mange andre steder.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.