Nederland: Regjeringen bruker pansrede personellkjøretøy mot demonstrerende bønder!

0

30.000 bønder deltar i protestmarsjene. Nederland hadde aldri opplevd et bondeopprør av slike proporsjoner. Nå er militæret i aksjon. For bøndene handler det om levebrødet: mange gårder skal stenges av økologiske årsaker. Dette er også en konsekvens av EU-kravene og EUs grønne avtale.

Av Politikeren.

Mange nederlandske borgere støtter bøndenes protester. Regjeringen virker hjelpeløs. De har nå sendt inn stridsvogner til protestmarsjene. Men bøndenes sinne kjenner ingen grenser. Den er først og fremst rettet mot miljøminister Christiane van der Wal, men til syvende og sist mot hele den nederlandske regjeringen. Dette har vedtatt nye og EU-kompatible gjødselforskrifter, som utgjør intet mindre enn ekspropriering av utallige bønder.

Et «Nasjonalt bygdeprogram» spesifiserer hvor mye nitrogenutslippene må reduseres innen 2030 per område. Bøndene må derfor slakte av dyrene sine og stenge stallen – der det er ønsket av EU-kommissær Frans Timmermans. EU-politikeren ønsker nemlig at ti prosent av arealene settes av i hele Europa – alt i nitrogenreduksjonens tjeneste.

Traktorer så langt øyet kan se 
APA/AFP/ANP/Bart Maat
Bønder samles i Stroe, 70 kilometer øst for Amsterdam, for å demonstrere mot regjeringen. APA/AFP/ANP/Sem van der Wal

Tusenvis av traktorer sperret veier

Det vil ikke bøndene tåle. De har allerede varslet at de vil «stenge ned hele landet» – og det gjorde de. Tusenvis av traktorer blokkerte veier og supermarkedutganger. Fiskere viste solidaritet og blokkerte havner. Mer enn 40 leirsentre skal ha blitt sperret av. Mat i noen supermarkeder er nå i ferd med å bli mangelvare.

Alle nederlandske medier kritiserer den påståtte miljøforurensningen med nitrogen og CO2. De får ekspropriasjonene til å virke berettigede. I motsetning til den australske TV-kanalen Sky Nyheter. Det er sykt at regjeringen går og legger ned hele gårder, sier TV-programlederen der.

Bønder bør gi opp gårdene sine frivillig

Kravene til den nederlandske staten er vidtrekkende: Bønder bør gi opp gårdene sine frivillig og få kompensasjon for dette, forutsatt at de garanterer aldri å begynne å drive jordbruk igjen. Dersom bonden ikke er enig, overtar staten gården etter ham.

«Nitrogenmolekylet har blitt hypet opp som en nasjonal trussel», skriver Holger Douglas i nettmagasinet «Tichys Insight» . «Tvilsomme ‘nitrogen’-teorier blir brukt som innflytelse for å utslette landbruket. Riktige målinger brukes ikke engang, kun beregningsmodeller. Disse vindfulle modellberegningene tjener som en begrunnelse for behovet for å desimere landbruket.»

Kanskje nitrogenet bare er en unnskyldning?

Muligens handler det ikke om å redusere det antatt skadelige nitrogenet, sier Douglas: «Bøndene mistenker at det skal gjøres tilgjengelig eller ryddes mer land som det kan bygges flere hus på, noe som vil gi staten mer penger på kort sikt.»

Dette er bemerkelsesverdig på flere måter. I løpet av tiårene har mange nederlandske bønder gjort dette landet til den dyrkede jorda det er i dag. Nå skal de utvises herfra. Til syvende og sist påvirker alt dette ikke bare Nederland, men hele EU. EU-kommissær Frans Timmermans’ planer om å legge ned all land over hele Europa blir iverksatt i en tid da en global matkrise truer.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 12, 17. til 21. april 2022
Neste artikkelDamaskus og Moskva gir kurderne militær støtte mot angrep fra Erdogan
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.