Ovenfra eller nedenfra?

0

Om privatpraktiserende synsing i Nei til EU.

Av Jan Christensen, Drammen.

Jan Christensen.

Krigen i Ukraina har satt sinnene i kok hos mange. Også innad i Nei til EU. Før Nei til EU sentralt hadde uttalt seg noe om krigen, skrev jeg – 26.2 – bl.a. dette i Drammen Nei til EUs nyhetsbrev og på Buskerud Nei til EUs Facebookside: «Putin/Russlands invasjon i Ukraina må fordømmes. Den er brudd på det vi betrakter som folkerett og en nasjons rett til selvbestemmelse. Det er også brudd på et av Nei til EUs grunnprinsipper om solidaritet.»

Reaksjonen fra Nei til EUs ledelse var uventet: Dette var privatpraktiserende synsing og i strid med NtEUs syn (?). Nei til EUs ledelse har nå sendt ut ei pressemelding. De tar avstand fra steigan.no fordi «nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina». Tillitsvalgte oppfordres «til å avvikle sine eierinteresser i Mot Dag og ikke skrive for steigan.no».

Jeg er tillitsvalgt i Drammen Nei til EU. Jeg har med interesse lest mange artikler i steigan.no. Det fortsetter jeg med. I mange saker finner jeg steigan.no som et nyttig og uredd korrektiv til våre dominerende massemedia, ikke minst når det gjelder EUs politikk og utvikling. I sin tid tegnet jeg også noen støtteaksjer i moderselskapet Mot Dag. Disse aksjene har i dag nærmest symbolsk verdi, og jeg ser ingen grunn til å kvitte meg med dem.

For meg representerer de ytringsfrihet – også fordi de ofte tar opp saker som ellers forties. Jeg ser heller ingen grunn til å nekte steigan.no eller andre å trykke noe av det jeg måtte skrive offentlig. Å ha tillitsverv i Nei til EU er for meg ikke viktig, men jeg har så langt ingen planer om å melde meg ut av organisasjonen.

Blant NtEUs medlemmer og tillitsvalgte er jeg neppe den eneste med sånne synspunkter. Så langt jeg skjønner, begynte hele dette «sirkuset» med en Dagblad-artikkel sist mandag. Bl.a. ble NtEUs leder, Roy Pedersen, intervjuet. Han var overrasket over at tillitsvalgte hadde aksjer i Mot Dag, han var usikker på om de kunne ekskluderes og opplyste at hva som nå skulle skje, ikke hadde vært diskutert i organisasjonen.

Dagen etter kommer så den nevnte pressemeldinga. Resultatet så langt er – ikke uventet – flere utmeldinger og heftig debatt på Nei til EUs Facebookside: Hvorfor lager ledelsen i Nei til EU denne haste-pressemelding, fjernt fra kampen mot EU og EØS? Endog før det har vært diskutert i organisasjonen? I det minste burde sånt blitt demokratisk behandlet. Av de valgte organer i Nei til EU, sentralt som lokalt.

Saken reiser også et annet viktig spørsmål: I hvilken grad skal Nei til EU la seg påvirke av sensasjonshungrige oppslag fra media som er opptatt av å splitte og svekke EU-motstanden? Er ikke de en langt større «fiende» enn steigan.no? Nei til EU er en grasrotorganisasjon der medlemsdemokrati og mangfold har stått – og må stå – sentralt.

Ovenfra-og-nedad-diktering av hva medlemmer som følger Nei til EUs vedtekter, skal lese, støtte og mene om andre saker, bør være organisasjonen uvedkommende. En grasrotorganisasjon skal styres nedenfra, ikke ovenfra.

Jan Christensen

Denne artikkelen er gjengitt med forfatterens velvillige godkjenning.

Forrige artikkelUnder dekke av krigen i Ukraina planlegger Washington å dele Syria
Neste artikkelNorge: Biometrisk digital identitet kommer
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.