Under dekke av krigen i Ukraina planlegger Washington å dele Syria

0
Victoria Nuland i USAs ambassade i Ukraina.

Av Vanessa Beeley.

Vanessa Beeley.

Under dekke av mediefokuset på NATOs stedfortrederkrig i Ukraina tar Washington grep for å annektere syrisk territorium.

Den 11. mai under møtet med den «globale koalisjonen mot Islamsk stat» i Marrakech, Marokko, tok USAs fungerende assisterende utenriksminister, Victoria Nuland , et ekstraordinært grep som stort sett har gått under radaren til selv uavhengige medier. Alle blir distrahert av hendelser i Ukraina og de okkuperte palestinske områdene.

Nuland som ble berømt for utsagnet «Fuck the EU» under en telefonsamtale som avslørte USAs utenriksdepartements deltakelse i kuppet i 2014 i Ukraina og den påfølgende massakren i Odessa av Washingtons nazi-kontras, retter nå oppmerksomheten mot Syrias nordøstlige territorium.

Nuland har kunngjort at USA vil tillate utenlandske investeringer i det nordøstlige Syria under kontroll av de kurdiske separatistene, et annet amerikansk redskap i Syria. Disse investeringene vil ikke bli påvirket av de enestående sanksjonene som effektivt blokkerer Syria.

De mest brutale av disse økonomiske tiltakene ble introdusert under Trump-administrasjonen – Cæsar-sanksjonene som er utformet for å hemme all ekstern bistand til Syria fra den syriske alliansen, inkludert Russland og Iran.

Caesar Syrian Civilian Protection Act er også uredelig ved å hevde å «beskytte sivile». I virkeligheten er det straffer og skader mot det store flertallet av  17 millioner  mennesker som bor i Syria. Det vil føre til at tusenvis av sivile lider og dør unødvendig. – Rick Sterling

Det er unødvendig å si at de de-facto ensidige sanksjonene, som brukes som en kollektiv avstraffelse hele den syriske befolkningen som bor i områder beskyttet av den syriske regjeringen, er ulovlige. Å utvide disse sanksjonene til suverene nasjoner som gir bistand til å gjenoppbygge syrisk infrastruktur er barbarisk og et bevisst forsøk fra USA for å sikre at Syria ikke kan komme seg etter den elleve år lange krigen mot landet.

Sammenhengen mellom økonomisk og militær tvang i Syria ble tydeliggjort av tidligere utenriksminister, Mike Pompeos utsending til Syria, ambassadør James Jeffrey, som ikke bare beskrev Al Qaida som en «amerikansk ressurs» i Syria, men også skrøt åpent av elendighet som sanksjoner hadde ført til det syriske folket:

Og selvfølgelig har vi økt isolasjonen og sanksjonspresset mot Assad, vi har holdt fast ved ingen hjelp til gjenoppbygging, og landet er desperat etter det. Du ser hva som har skjedd med det syriske pundet, du ser hva som har skjedd med hele økonomien. Så det har vært en veldig effektiv strategi…

Journalist Rick Sterling påpekte også ulovligheten og brutaliteten til Cæsar-sanksjonene:

USA har flere mål. Et mål er å hindre Syria i å komme seg. Et annet mål er å forlenge konflikten og skade de landene som har hjulpet Syria. Med fullendt kynisme og amoral beskrev den amerikanske utsendingen for Syria James Jeffrey  sin  oppgave: «Min jobb er å gjøre det til en hengemyr for russerne.» 

Nuland sa at Washington vil utstede en generell lisens, som fritar selskaper fra amerikanske sanksjonsbegrensninger i det nordøstlige Syria.

«USA har til hensikt i løpet av de neste dagene å utstede en generell lisens for å legge til rette for privat økonomisk investeringsaktivitet i områder i Syria som er befridd fra ISIS, og som ikke er kontrollert av regimet.»

Ironien her er selvfølgelig at ISIS i virkeligheten er en annen stedfortreder for den amerikanske koalisjonen som hadde tjent på oljeressursinntektene før okkupasjonen av oljefeltene av de kurdiske kontragruppene. Det er også en grad av samarbeid nedsunket i korrupsjon mellom de kurdiske separatistene og ISIS, begge fokusert på etnisk rensing av nordøst for å gjøre plass for en «autonom region» effektivt kontrollert av Washington, London og Israel. Som den syriske forsker, Ibrahim Wahdi, skrev i februar 2022:

Vi kan tydelig se at den største organiserte smuglingen og masseoverføringen av ISIS-militante mot det syriske Badia knyttet til den irakiske grensen nord for Al-Tanf-regionen, som falt sammen med Ukraina-krisa og forhandlingene om den iranske atomavtalen, har som mål å utløse kaos fra CIAs og israelsk etterretnings side gjennom å gjenopplive ISIS for å beholde det som et påskudd for USAs okkupasjon av syriske territorium.

Nulands påstander om at investeringer i områder «tidligere holdt» av ISIS er «nødvendige for å forhindre en gjenoppblomstring av Den islamske staten ved å la den rekruttere og utnytte lokal misnøye» er hykleri av høyeste orden. Washington og London rekrutterer, bevæpner og utruster ISIS-terrorister og sender inn sine krigere i områder av Badia-ørkenen (øst for Homs) hvor de kan gjøre mest skade på installasjonene og konvoiene til den syriske arabiske hæren – dette inkluderer forstyrrelse av den magre oljeforsyninga til Damaskus fra nord-øst. Som Wahdi påpekte:

Faren med ISIS-kortet ligger i det store antallet fordelt på 9 fengsler i de USA-støttede SDF-kontrollerte områdene, som er potensielle mål for lignende angrep [for å løslate ISIS-terrorister], spesielt «Kamba Al-Bulgar»-fengselet, øst. av Al-Shaddadi-byen på den sørlige landsbygda i Hasaka, som inkluderer 5000 ISIS-krigere.

I tillegg til Al-Sina’a-fengslene, Al-Shaddadiyah, Derek/Al-Malikiyah, Al-Kasra, Al-Raqqa Central Prison, Rmelan og Nafker i byen Qamishli, hvor 60 ISIS-krigere ble overført fra til et fengsel i Al -Hasakah i september i fjor.

Både ISIS og de kurdiske Contras er ansvarlige for tjuveri av olje fra Syria. Al Qaida har monopol på behandlinga av den stjålne oljen via sin WATAD-organisasjon. Den amerikanske koalisjonen har en egeninteresse i å bringe den syriske befolkninga i kne og skape opposisjon mot den syriske regjeringa som har forpurret koalisjonens militære planer om regimeskifte.

Krigen mot Russland i Ukraina er også hevn for Russlands rolle i å genuint bekjempe ISIS i Syria og tvinge terrororganisasjonen til å trekke seg tilbake til Nordøst-Syria og Irak, hvor den er like ansvarlig for ødeleggelsen av sivil infrastruktur, spesielt elektriske installasjoner for ytterligere å straffe enhver irakisk motstand mot USAs okkupasjon.

Nuland og Washington fyrer bevisst opp under lokal misnøye og muliggjør rekruttering og utvidelse av ISIS.

Ikke bare vil disse sanksjonsfrie lisensene gjelde for de kurdiske Contras, men den tyrkisk støttede militsen som okkuperer de nordlige grensesonene til Syria vil også bli inkludert i avtalen. Dette betyr at syrisk territorium de-facto vil bli annektert av disse redskapene for NATO – inkludert Al Qaida (Tyrkia) og tilknyttede organisasjoner.

Ifølge en diplomat som har diskutert saken mye med amerikanske tjenestemenn, vil lisensen gjelde landbruk og gjenoppbyggingsarbeid, men ikke olje. Jeg antar at det ikke er nødvendig å inkludere olje, da det allerede regnes som noe USA allerede kontrollerer gjennom krigen de startet i 2011. Tross alt sa Trump veldig klart «vi beholder oljen – jeg har alltid sagt det – beholder oljen . Vi ønsker å beholde oljen, 45 millioner dollar i måneden. Behold oljen. Vi har sikret oljen.»

Hvis lisensen vil gjelde for gjenoppbygging og landbruk, vil dette legitimere byggingen av bosetninger og fortsatt tjuveri (fra kurdernes side) av syriske landbruksprodukter i regionen, okkupasjonen av hvetelagringssentrene og reduksjonen i forsyningen til Damaskus av disse essensielle ressurser. I hovedsak en forsterkning av beleiringa av det syriske folket som allerede lider av alvorlig matusikkerhet, fattigdom, drivstoff- og energimangel i et forferdelig omfang.

Det å holde tilbake midler for å opprettholde liv til uskyldige sivile for å tvinge en hel nasjon til å underkaste seg utenlandske agendaer i regionen må bestemt kvalifisere som økonomisk terrorisme. Ødeleggelse av essensiell sivil infrastruktur er en krigsforbrytelse, tilbakeholdelse av essensielle ressurser eller okkupasjon av disse ressursene er også en krigsforbrytelse. Man kan hevde at den amerikanske koalisjonen er ansvarlig for folkemord i Syria i henhold til folkemordskonvensjonen artikkel II (e) – «bevisst å påføre gruppen livsbetingelser beregnet til å medføre dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis».

Når Washington snakker om «stabiliserings»-aktiviteter i områdene deres «allierte» tok fra Den Islamske staten, lyver de. Dets «allierte» blir forledet til å tro at de vil dra nytte av samarbeidet med USA. I virkeligheten er de nyttige verktøy for å legge til rette for USAs og Israels agenda i regionen – å balkanisere Syria og fremfor alt å sikre den ulovlige amerikanske militærbasen Al Tanf i sør-øst (som grenser til Jordan) for å forhindre sammenkoblinga av motstandsaksen fra Iran til Libanon og til slutt Palestina. For å beskytte «israelsk sikkerhet» i regionen.

Den organiserte smuglinga og overføringa av ISIS-terrorister til det syriske Badia knyttet til den irakiske grensen nord for Al Tanf er for å opprettholde CIA/MI6/Israelisk kaosstrategi i Syria og for å rettferdiggjøre USAs okkupasjon av syrisk territorium under det falske ISIS-påskuddet.

Det Nuland foreslår er et skritt fremover for Washington i annekteringen av Syrias mest ressursrike territorium. Det er annektering ved fullmakt. Tyrkia vil også dra nytte av disse lisensordningene og vil ytterligere bygge inn sin Al Qaida-ledede milits i de nordlige grenseområdene og dermed sikre permanent usikkerhet for Syria i nord.

Arabere, assyrere og armenere vil nødvendigvis bli etnisk renset fra disse sonene for å gjøre plass for disse USA-sanksjonerte bosetningene, og det er allment kjent at de kurdiske partnerne deres har forberedt seg på dette en stund – forbudt den syriske læreplanen i skoler og rasering av arabiske hus i området mens de tvinger verneplikten inn på lokalsamfunnene, kjører kampanjer for kidnapping og internering.

Nuland informerte koalisjonsmedlemmer i Marrakech om at «Washington ønsket å samle inn 350 millioner dollar for disse påståtte «stabiliserings»-aktivitetene i det nordøstlige Syria i løpet av 2022. Irak er også målet for den samme «stabiliserings»-kampanjen. Det Nuland egentlig mener er at Washington under dekke av Ukraina vil sette seg i bevegelse for å sikre permanent krenking av Syrias territoriale integritet, samtidig som det utgir seg forargelse over at Russland krenker suvereniteten til Ukraina som allerede er okkupert av NATO og lite mer enn Washingtons vasallstat på grensa til deres erkefiende Russland.


Denne artikkelen er oversatt fra: Washington moves to annex north-east Syria by proxy


Les også Vanessa Beeley: NATOs hvite hjelmer følger al-Qaida til Ukraina

Se også: Vanessa Beeley -The tale of the White Helmets in the Western media, on the ground in Syria and beyond

Forrige artikkelUkraina-krigen: Ukrainas «demokratiske» revolusjon
Neste artikkelOvenfra eller nedenfra?