Eksistensiell debatt i Rødt om forholdet til NATO

0

Flere sentralstyremedlemmer i partiet Rødt mener at partiledelsen har kapret NATO-politikken. «Ledelsen i Rødt har skiftet linje i NATO-spørsmålet uten dekning i partiet,» sier de. Dette går fram av et intervju i avisa Klassekampen med sentralstyremedlemmene i Rødt Synne Bjørbæk, Mariette Lobo og Joakim Møllersen.

I intervjuet går de kraftig i rette med partileder Bjørnar Moxnes.

– Det som har blitt kommunisert frå Moxnes, er ei endring av den politikken som er vedteke av landsmøtet, seier Møllersen.

Dei tre står ikkje åleine: Til saman 29 Raudt-politikarar sluttar seg til kritikken i eit innlegg som Klassekampen trykte 12. mai.

Førre veke skreiv Klassekampen om den interne usemja mellom sentrale Raudt-folk om korleis partiet skal forstå sin eigen Nato-politikk. Partileiar Moxnes har sagt at det ikkje er Raudt-politikk å ville melde Noreg ut av Nato i morgon. Ifølgje Bjørbæk sår slike utsegn tvil om Raudt sin Nato-ståstad.

Søndag vart det klart at eit fleirtal i Raudt sitt landsstyre sluttar seg til partileiarens tolking. Med 25 stemmer vedtok landsstyret ei fråsegn som seier at Raudt er imot norsk Nato-medlemskap, men at det samstundes vil vere «sikkerheitspolitisk uansvarleg å gå inn for at Noreg, med et nedbygd nasjonalt forsvar, skulle stå alene i morgon».

Vidare slår fråsegna fast at Raudt vil auke Noreg sin nasjonale forsvarsevne og jobbe for ei nordisk forsvarsallianse. Etter landsstyremøtet har elleve landsstyremedlemmar skrive under på ein tilleggsprotokoll. Her heiter det at partileiinga bryt med partiet sitt program, og at fråsegna som landsstyret har vedteke, er eit linjeskifte i Raudt.

– Det går ikkje an å tolke arbeidsprogrammet eller prinsipprogrammet slik landsstyret no har gjort, seier Bjørbæk.

Eksistensielt spørsmål

Bjørbæk meiner at Nato-debatten er av eksistensiell karakter for partiet.

– Viss denne fråsegna som landsstyret har vedteke, blir ståande, så er det ei utgliding av Raudt sin antiimperialistiske politikk, seier ho.

– Vi kjenner oss trygge på at landsmøtet ikkje kjem til å slutte seg til partileiinga si tolking av Raudt sin Nato-politikk, men kjem til å stå fast på det vi alltid har meint. Blir landsstyret sin tolking ståande, vil det bety at Raudt no ser på Nato som ein tryggleik for Noreg. Programmet slår fast det motsette.

– Har de fått reaksjonar frå medlemmar på dette?

– Vi har fått ganske mykje støtte frå medlemmar. Vi opplever at mange har tatt dette tungt. Folk har ringt, folk som har vore med i dette partiet, og også folk som var med i forløparane til dette partiet, som synest at det er viktig at vi ikkje gir oss på dette, men tek saka til landsmøtet, seier Bjørbæk.

– Nye medlemmar lurer på kva som skjer, fordi det ikkje har vore ein demokratisk prosess bak eit sånt type forsøk på eit linjeskift. Vedtaket skaper inntrykk av at Nato er ei trygg allianse, noko det ikkje er, seier Lobo.

Kommentar: Hvordan skapes politkken i Rødt?

Det kan ikke være tvil om at den nye NATO-politikken til Rødt er ei kuvending av de helt store. Det har da også vært hensikten fra dem som har styrt den selsomme kampanjen denne våren, kampanjen som begynte med et råkjør mot steigan.no og endte med en de facto nedlegging av NATO-motstanden i Rødt.

Målet var å disiplinere Rødt og knekke ryggen på enhver motstand mot NATO og krigspolitikken

Dette reiser spørsmålet om medlemmenes og partidemokratiets rolle i Rødt. Det er mediekampanjen og ikke diskusjon blant medlemmene og i grunnorganisasjonene som har fått Rødt til å skifte linje. Det finnes da heller ikke noe partidokument i Rødt, verken fra ledelsen eller fra noe utvalg i partiet som har utredet denne politikken. Partiet har ikke lagt fram noe som kan kalles en analyse av den internasjonale situasjonen eller av NATOs rolle i verden, som kunne legge grunnlaget for en diskusjon.

Heller ikke partiets holdning til Ukraina er utredet på noe plan i partiet, verken tidligere, etter statskuppet i 2014, eller nå.

Rødt gir et sterkt inntrykk av å være et parti som blåser med vinden og følger mediestormen dit den blåser.

Et nesten parodisk uttrykk for dette er partiets holdning til koronakrisa, lockdown, vaksiner og maskepåbud. Et av de punktene Bjørnar Moxnes tok fram i sin kritikk av steigan.no var vår kritikk av maskepåbudene i Norge. Dermed gjør han tilslutning til maskebruk til partilinje i Rødt. Ingen andre partier i Norge er så eksplisitte på dette punktet. Også dette uten utredning. Moxnes har ikke vist til noen vitenskapelige dokumenter eller forskning og han tar ikke hensyn til at sjøl FHI ikke har klart å finne vitenskapelig grunnlag for maskepåbud.

FHI: – Det gjør ingen forskjell på spredning av virus om man bærer maske eller ikke

Les: Stor dansk studie kan ikke bekrefte at munnbind beskytter mot smitte

Partisekretæren: Er du i tvil, sjekk Faktisk.no

Så tidlig som 14. mars 2020 sendte partisekretær Benedikte Pryneid Hansen et brev til medlemmene i Rødt som hun avslutter med følgende:

«Jeg forventer også at du ikke deler rykter og informasjon som er falske og sprer unødig frykt. Sjekk gjerne Faktisk.no, de faktasjekker fortløpende saker som spres om korona. Og ser du venner eller bekjente dele noe usant, forventer jeg at du sier ifra og bidrar til å stanse feilinformasjon.»

Det er et godt råd å ikke spre usannheter, men når ble Faktisk.no Rødts gullstandard for hva som er sant og usant? Finnes det noen intern utredning om dette i partiet? Har man forsøkt å kvalitetssikre det Faktisk holder på med? Vi kjenner ikke til at noe av dette er tilfelle.

Og det har aldri kommet siden heller. Så partilinja ble lagt av Guldvog, Nakstad og Faktisk.no.

Forrige artikkelNazipropaganda i den tyske dagsavisa taz
Neste artikkelOmfattende kritikk av «grønn vekst»-ideologien