Partiet Rødt og stedfortrederkrigen i Ukraina

0

Av Torgeir Engstad.

Jeg har vært medlem av RV og Rødt så lenge disse partiene har eksistert. Jeg er også aksjeeier og har abonnert på Klassekampen fra tidenes morgen. Det samme gjelder nettavisa Steigan.no. Jeg mener å ha nødvendig kunnskap og forutsetninger for å kunne kommentere Rødt-ledelsens standpunkter når det gjelder håndteringen av den åpne diskusjonen i kjølvannet av Ukraina-krigen.  

For meg blir det stadig mer uklart om Rødt-ledelsen har en anti-imperialistisk plattform for partiet. Jeg etterlyser en grunnleggende politisk analyse av krigen i Ukraina basert på anti-imperialistisk kunnskap og forståelse, inkludert politiske krav til en fredsbevegelse.     

Moxnes uttalte følgende 13. mars 2022: «Ukraina kjemper nå for frihet, selvstendighet og demokrati». I neste åndedrag forsterker han utsagnet slik: «Ansvaret for angrepskrigen ligger 100% på Putin-regimet». «Det trengs en regelstyrt verdensorden som spesielt er i mindre staters interesser, og dermed en konsekvent motstand mot folkerettsstridig angrepskrig». Moxnes «vil se Putin bak lås og slå for denne forbrytelsen». Biden, Blinken og NATO-ledelsen kan umulig ha noe å tilføye. De kan neppe gjøre annet enn å applaudere denne «analysen». Ikke ett ord om USAs og NATOs ansvar for krigen, ikke ett eneste forsøk på å analysere årsakene til krigen. 

Årsakene til krigen

Hvorfor utelater Moxnes og Rødt-ledelsen det som er årsaken til det som helt korrekt kalles den folkerettsstridige russiske invasjonen av Ukraina? Hvorfor nevner ikke Rødt-ledelsen USAs mangeårige og iherdige innsats for å framprovosere det som nå skjer. USA har lenge ønsket denne krigen, og søker ikke fred. Krigen i Ukraina har, som alle andre kriger, ei forhistorie som det er meningsløst å hoppe bukk over, i alle fall hvis man ønsker å forstå årsakene, drivkreftene bak, og hva vil som kreves for å få slutt på krigen. Rødt-ledelsen hopper bukk over alt dette med den største selvfølgelighet. 

Den nære forhistoria   

USA ga på begynnelsen av 1990-tallet et muntlig løfte om ikke å bevege seg en tomme østover når Sovjetuninon gikk i oppløsning (Baker-avtalen).  USA, Frankrike, England og Vest-Tyskland var med på denne avtalen. I etterkant har NATO inkludert de fleste tidligere Warzavapakt-landene og har i dag langt på veg lyktes med å omringe Russland. I februar 2014 kom det folkerettsstridige voldelig statskuppet som USA hadde forberedt i årevis. Planene bak dette er lett tilgjengelige på Pentagons nettsider, RAND corporation (Research and Development). Tiltakene er listet opp og inkluderer tiltak som å gi dødelig hjelp til Ukraina (jf. systematisk militær oppbygging med materiell og opplæring over lang tid), oppmuntre til sosial og politisk uro i Russland, svekke Russlands image i utlandet, trappe opp utplassering av militær styrker nær Russlands grenser for å stresse landet, øke militariseringa i Svartehavet, taktisk utplassere atomvåpen nær Russland, øke støtten til syriske opprørere, redusere Russlands rolle i Sentral Asia, øke USAs styrker i Europa og antallet NATO-øvelser. I RAND corp er Ukraina et redskap USA trenger for å skade Russland. USA ga på begynnelsen av 1990 tallet et muntlig løfte om ikke å bevege seg en tomme østover når Sovjetuninon gikk i oppløsning (Bakeravtalen).  USA, Frankrike, England og Vest-Tyskland var med på denne avtalen. I etterkant har NATO inkludert de fleste tidligere Warzavapaktlandene og har i dag langt på veg lyktes med å omringe Russland. I febr 2014 kom det folkerettsstridige voldelig statskuppet som USA hadde forberedt i årevis. Planen er lett tilgjengelig på Pentagons nettsider, RAND corporation  (Research and Development). Tiltakene er listet opp og inkluderer tiltak som å gi dødelig hjelp til Ukraina (jfr systematisk militær oppbygging med materiell og opplæring over lang tid), oppmuntre til sosial og politisk uro i Russland, svekke Russlands image i utlandet, trappe opp utplassering av militær styrker nær Russlands grenser for å stresse landet, øke militariseringa i Svartehavet, utplassere taktisk atomvåpen nær Russland, øke støtten til syriske opprørere, redusere Russlands rolle i Sentral Asia, øke USA´s styrker i Europa og antallet NATO-øvelser. I RAND corp er Ukraina et redskap USA trenger for å skade Russland.

Selve kuppet i 2014 blei gjennomført voldelig, bl.a med å hente inn snikskyttere som tok livet av protesterende studenter og politifolk. Et håndplukka USA-lojalt regime blei innsatt, mens Nuland og McCain poserte sammen med representanter for den nazistiske Azov-bataljonen. Stedfortreder- eller hybrid krigen mellom USA og Russland var i gang. Overgrepene som fulgte var groteske og er godt dokumentert, men uten protester fra Vesten, snarere tvert om. Fagforeningsfolk som protesterte ble trakassert på det groveste, jfr innesperring av fagforeningsfolk i Odessa som skulle brennes levende.

Nazi-plakat som hyller massakren i Odessa

Etter kuppet starta en utryddingskrig og forsøk på etnisk rensning av russisktalende, spesielt i den østre delen avUkraina. Russisk språk ble forbudt og alt som kunne tolkes som russiskvennlig ble sensurert og forbudt. Nynazistiske leiesoldater blei tatt opp i nasjonalgarden og fikk i årene etter spesialtrening av bl.a amerikanske og engelske instruktører og rådgivere. Oligarken og milliardæren Kolomojsky finansierte store deler av Azov-bataljonen. Samme Kolomojsky støttet og finansierte valgkampen til han som skulle bli president Zelensky, han som gikk til valg under løfte om å skape fred i Ukraina.  Nuland, som var en viktig amerikansk organisator og rådgiver for kuppregimet, er i dag Bidens viseminister med ansvar for ukrainske og russiske saker.   

I perioden 2014-2022 har USA og Vesten pøst inn våpen i Ukraina, også avanserte våpen, og har trent Nasjonalgarden, hvor ukronazistene [CF1] nå bekler viktige nøkkelposisjoner. I samme periode har rundt 14000 mennesker i Øst-Ukraina (Donbas) blitt drept av denne krigen, men dette har aldri vært tema i vestlig presse. Minsk-avtalen som blei inngått mellom Ukraina og Russland, med Frankrike og Vest-Tyskland som deltakere, skulle sikre fred i Ukraina og autonomi for utbryterrepublikkene, ikke løsrivelse. USA har aktivt motarbeidet denne avtalen. Hadde Minsk-avtalen blitt overholdt, hadde det aldri blitt krig i Ukraina. USA ville det imidlertid annerledes. 

Nye marinebaser er nå bygd opp i Otsjakov og Berdyansk med kapasitet til å ta imot alle skip etter NATO- standard (ifølge ukrainsk presse) og finanisert av Vesten. Ukrainske presse har skrytt av at de [CF2] vil være i stand til å angripe russiske skip i Svartehavet i løpet av tre år. Med hjelp fra Tyrkia og Georgia vil de kunne blokkere den russiske føderasjonen (W. Engdahl i New Eastern Outlook). I tillegg har USA bygd opp 30 biovåpen-forskningslaboratorier for krigføring, noe tidligere nevnte Nuland har bekreftet. Etter invasjonen har USA prøvd å slette spor etter dette. Det har blitt forsket på blant annet antistoff mot 14 patogener. Programmet heter: «Defense Threat Reduction Agency» og inkluderer dødelige virus, antibiotika-resistente bakterier og andre bioagenter.  Den uavhengig biokrigsforskeren Dilyana Gaytandzhieva har dokumentert dette. I hemmelighet har det også blitt bygd opp en ukrainsk atom-missilkapasitet, blant annet på det nasjonale vitenskapssenteret i Kharkov. Missil-tid til Moskva under seks minutter. Russland har med rette oppfattet dette som en eksistensiell trussel. 

I en tale holdt i München i februar 2022 truet Zelensky med å utplassere atomvåpen på ukrainsk ord. De diplomatiske forsøkene fra Russland på å finne en fredelig løsning på situasjonen i Ukraina, har blitt blankt avvist av USA. Når det gjelder NATO-medlemskap framsto generalsekretæren i NATO på etterjulsvinteren med følgende uttalelse: «It´s a done deal». I dag er det først og fremst USA som motarbeider en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. Man trenger ikke å være synsk for å se at USA og NATO er tungt inne i med instruktører, rådgivere i Ukrainas hærledelse og kommandosentraler. Det overordnede for USA er at denne krigen skal bli ei ny afghansk hengemyr som skal svekke og helst ødelegge Russland. 

Internt i Ukraina har Zelensky benyttet anledningen til å beordre arrestasjon av alle rivaler og dissidenter. Attentat mot dissidenter over hele landet hører til dagens orden. Det gjelder også de i forhandlingsutvalget med Russland som har vist vilje til kompromiss (jf. mordet på Denis Kireev). Også lokale tjenestemenn, menneskerettighetsaktivister og venstreorienterte journalister som beskyldes for prorussiske sympatier har blitt rammet. Representanten Medvedchuk for Ukrainas nest største parti («Patrioter for livet»), også representant for den etnisk pro-russiske befolkningen, ble arrestert og torturert for deretter å bli vist fram på TV. Det hele er utformet som en kamp for demokratiet. Det amerikanske nettstedet Grayzone ved Max Blumenthal har skrevet detaljert og utførlig om dette.   

FNs høykommisær og Human Rights Watch har anklaget den ukrainske sikkerhetstjenesten for systematisk tortur av politiske motstandere. Den politiske ledelsen, Zelensky inkludert, skal ha sikret torturistene straffefrihet. Minst 11 ukrainske ordførere har forsvunnet på denne måten.  SBU (den ukrainske sikkerhetstjenesten) og Azov-medlemmer (nazister) tar ofte torturen opp på video og legger det ut på nettet, men i Vesten får vi ikke se dette. Ifølge offiserer i SBU som har hoppet av (eksempelvis Vassily Prozorev, Ref: Grayzone) har rådgivere fra CIA vært SBUs rådgivere. Russisk propaganda? Nei, dette er dokumentert av en rekke selvstendige journalister. Blant Azov-medlemmene finnes et opptaksritual som går ut på å henrette en fange eller sivilist. Dette tas opp på video, og vil senere bli brukt ved behov. Tortur og mishandling av fanger er rutine. De skryter også av å ikke ta fanger (underforstått de likvideres). Russisk propaganda? Igjen nei. Det finnes nå en rekke avhoppere som står fram med samme historie. Mye av dette er lagt ut på nett som skrytevideoer. Glem heller ikke at Zelensky har dekorert flere av frontfigurene i Azov, eller ultra-høyre bevegelsen. Alt dette underslås, og er et ikke-tema i main stream media iVesten. I beste fall bagatelliseres det. Rødt-ledelsen burde kanskje nyansere påstanden om at Ukraina nå kjemper for frihet og demokrati. 

Zelensky tildeler Høyre Sektor-kommandør Dmytro Kotsyubaylo prisen «Helt av Ukraina».

Oppsummert

Det har pågått en mangeårig provokasjon mot Russlands nasjonale sikkerhet. Det er for enkelt å hevde at krigen i Ukraina først og fremst er et nasjonalt forsvar av sjølråderetten mot et uprovosert angrep fra Russland. USA med vasallene på slep har utstyrt Ukraina med «lethal weapons» til bruk mot Russland akkurat slik strategene i Pentagon hadde planlagt (jf. RAND corporation). USA har aldri brydd seg om Ukrainas folk. Ukraina skal slåss mot russerne til siste soldat stuper, ingen kompromisser, ingen fredsslutning. De samme strategene har også planlagt og jobber systematisk for å destabilisere og strekke Russlands forsvarsevne på andre måter (jf. RAND corp). 

Men for Rødt ledelsen og Moxnes ser verden totalt annerledes ut:   

Men for Rødt ledelsen og Moxnes ser verden totalt annerledes ut: «Ukraina kjemper nå for frihet, selvstendighet og demokrati». Ansvaret for angrepskrigen er ene og alene på Putin-regimet. Noterer også at Moxnes ønsker seg en «regelstyrt verdensorden som er i mindre staters interesser» (Moxnes 13.03.22). Han refererer ikke til FN-paktens prinsipper eller de fem prinsippene for fredelig sameksistens mellom land og folk. Moxnes burde reflektere over innholdet i termen «regelstyrt verdensorden», hvem som har laget denne termen og for hvem. Det er i alle fall ikke med tanke på «mindre staters interesser» som han later til å tro. Stedfortreder- eller hybridkrig ser ut til å være et ukjent begrep for Rødt-ledelsen. 

Stedfortreder- eller hybridkrig er derimot et ukjent ord for Rødt-ledelsen.

Hva mener ledelsen i Rødt om den pågående sensuren?

 Jeg ser ikke bort fra at Rødt-ledelsen vil stemple mine opplysninger som ensidig russisk propaganda. Jeg har derfor vært omhyggelig med å benytte amerikanske kilder. Jeg viser til uavhengige journalister på amerikanske nettsteder og amerikanske eksperter på geopolitikk og internasjonal politikk. Apropos russiske kilder: Disse, sammen med nettstedene til stadig flere enkeltpersoner, er stengt for oss i Vesten, i god vestlig «demokratisk» ånd. En av de siste som har spredd «ensidig russisk propaganda» er FNs tidligere våpeninspektør, Scott Ritter. Også han er nå utestengt fra Twitter. Kan det ha sammenheng med at han har argumentert for at massakren av sivile i Bucha mest sannsynlig blei begått av ukrainske styrker, og ikke av russerne slik påstått i vestlige media? Flere av de drepte ble funnet bakbundet, skutt bakfra, ofte med russiske matrasjoner ved siden av seg, henrettet som antatte kollaboratører (se intervju med Scott Ritter 19.04.22 på YouTube). 

Det unisone vestlige sensur- og meningsdiktaturet har nå fått uventa støtte fra i alle fall deler av Rødt-ledelsen. Partisekretæren i Rødt ønsker til og med å kriminalisere/ utestenge de få kritiske stemmene som ennå måtte finnes. Som eksempel kan nevnes nettstedet Steigan.no som ifølge partisekretæren i Rødt beskyldes for å drive «ensidig russisk krigspropaganda og driver med konspirasjonstenking, fremmer rasisme og transfobi». Debattnivået som Rødt-ledelsen legger opp til kan vanskelig omtales som noe annet enn dypt usaklig og fordummende. Det gjør det ikke bedre at Rødt-ledelsen i etterkant sier seg «fornøyd med prosessen etter Steiganbråket» (Klassekampen 25.04.22). 

Det er ikke rom for tvil, for analyse, argumentasjon og rasjonalitet. Konturene av middelalderens inkvisisjon har blitt lys levende: På kne! På kne! Bekjenn! Bekjenn! Start alle innlegg med ei forsikring, slik Kajsa Ekman skriver i Klassekampen 26.04.22: «Bare så dere vet det, så har jeg alltid hatet Putin, han er en jævla morder». Uten sammenlikning for øvrig, er det flere gamle og nyere raddiser i den lokale andedammen som burde vurdere å ta i bruk en lett revidert versjon av Kajsa Ekmans råd, en mer hjemlig åpningsreplikk: «Bare så dere vet det, så tar jeg dypt avstand fra nettstedet Steigan.no. Nettstedet driver ikke kritisk journalistikk, men sprer ensidig russisk propaganda og konspirasjonsteorier! Jeg misliker også personen Pål Steigan sterkt. Jeg har alltid gjort det!» Personlig er jeg ikke i tvil om at nettstedet Steigan.no, som har stått oppreist under heksejakta, vil komme styrket ut av det organiserte kriminaliseringsforsøket.

Rødt-ledelsen har vist oss ei side, ufrivillig, som er stygg og som det lukter ondt av.

Tromsø 27.04.22

Torgeir Engstad

Rødt-medlem


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelAustin lover at Ukraina skal få alt de ber om av våpen
Neste artikkelItalia er langt framme med det kinesisk-inspirerte sosiale kredittsystemet