Ukraina vinner den psykologiske krigen – NATO på vei inn i den virkelige krigen

0

De russiske styrkene rykker fram i sin langsomme krig i Ukraina. Her er det ikke snakk om amerikansk shock and awe, men om et forsøk på å få minst mulig sivil skade. Ukraina har konsentrert seg om den psykologiske krigen og den vinner de for øyeblikket nesten uten forbehold. Når man ser hvordan tidligere fredselskere over natta er blitt villige til å sette i gang den tredje verdenskrig for et land de knapt har ofret en tanke de siste åtte årene, må man nesten bli imponert. Så lett var det altså!

Den tyske militærteoretikeren Carl von Clausewitz skrev i hovedverket Om krigen at «All militær aksjon er vevd sammen med psykologiske krefter og virkninger.» Psykologisk krigføring er så gammel som krigen sjøl. Jeg har behandlet dette i artikkelen Om fortellerkunstens rolle i krig

I moderne krig er dette viktigere enn noen gang. Den psykologiske brigaden er den viktigste brigaden i vår tids kriger. Avanserte våpen er viktige nok, men den viktigste slagmarka er folks hjerner og tanker. På dette området er amerikanerne, og kanskje i enda høyere grad britene, i en helt annen divisjon enn Russland.

NATO og Norge forandret den velstelte libyske kystbyen Sirte til en stinkende grushaug, uten at norske humanister var spesielt opprørt over det.

I artikkelen I sosiale medier blir vi manipulert med følelser skrev jeg om dette:

Financial Times melder at CIA har fått smaken på sosiale medierFinansavisa skriver at CIA skal trappe opp bruken av Amazons kommersielle programvare. CIAs informasjonssjef (?) Doug Wolfe sier at CIA er så fornøyd med dette at de allerede nå skal flytte en del av sine operasjoner over på Amazons plattformer. Og Pentagon studerer hvordan de kan bruke Twitter til å påvirke folks holdninger.

Avisa The Guardian skriver at det britiske forsvaret har opprettet en egen avdeling av Facebook warriorssom er trent i psykologisk krigføring og bruk av sosiale medier til å føre ukoonvesjonell krig i informasjonsalderen. Denne styrken vil bruke denne kompetansen gjennom sosiale medier for å forsøke på å kontrollere narrativen, som avisa skriver.

Israel Defence Forces (IDF) har gått i spissen for statlig/militær bruk av sosiale medier, slik de gjorde under Operation Cast Lead i Gaza i 2008–2009. IDF er aktivt på 30 plattformer, inkludert Twitter, Facebook, Youtube og Instagram, og på seks forskjellige språk. Mange land har tatt kontakt med IDF for å lære av deres metoder.

I takt med at den militære opprustninga til NATO trappes opp, og stadig nye land blir dratt inn i konflikter og kriger, vil også den psykologiske krigføringa bli trappet opp. Da gjelder det å lære seg å kjenne igjen lusa på gangen, og et sted å starte er å lese hva de psykologiske krigerne sjøl sier, slik som i manualen for United States (U.S.) Army Psychological Operations.

Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures

Manualen åpner slik:

«PSYOP er planlagte operasjoner som formidler utvalgt informasjon og indikatorer til utenlandske målgrupper (TAs) for å påvirke deres følelser, motiver, objektive resonnementer og til slutt oppførselen til utenlandske myndigheter, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Formålet med all PSYOP er å skape i nøytrale, vennlige eller fiendtlige utenlandske grupper følelsene, holdningene eller ønsket oppførsel som støtter oppnåelsen av amerikanske nasjonale mål og militæroppdraget. Ved å gjøre det påvirker PSYOP ikke bare politikk og beslutninger, men også evnen til å styre, evnen til å kommandere, viljen til å kjempe, viljen til å adlyde og viljen til å støtte.»

Siden 2003 har de sosiale mediene blitt et helt nytt og enormt kraftig verktøy for å spre desinformasjon og følelser som bygger opp under krigen. Og siden det knapt finnes kritisk presse, har det fått stor effekt. CIA, NSA og MI6 har alle egne enheter som fører psykologisk krig i sosiale medier. Det er utviklet egen programvare for såkalt sentiment analysis, følelsesanalyse og en masse teknikker for å skape og styre opinionen. Det er programvare for å styre falske profiler på nettet, og dette er i bruk hos de hemmelige tjenestene.

Storbritannia bruker 4000 militære for å dominere befolkningens informasjon

Det britiske militæret fører informasjonskrig mot sin egen befolkning. Den beryktede 77. Brigade for psykologiske operasjoner er aktivert for å motvirke “desinformasjon”. 

Den var tidligere kjent som Security Assistance Group, men ble 77. Brigade i 2015 som en del av ‘Army 2020’Security Assistance Group hadde blitt opprettet etter sammenslåingen av Media Operations Group, 15. Psychological Operations Group, Security Capacity Building Team og Military Stabilization and Support Group.

77. Brigade beskriver på sin hjemmeside at den driver med ‘informasjon og formidling’. Men hva betyr det? General Nick Carter forklarer:

Vi må imidlertid også fortsette å forbedre vår evne til å kjempe på denne nye slagmarken, og jeg tror det er viktig at vi bygger på det utmerkede grunnlaget vi har skapt for informasjonskrigføring gjennom vår 77. brigade, som nå gir oss muligheten å konkurrere i fortellingenes krig på det taktiske nivået. [min vektlegging]

CIA og Facebook har studert grundig hvor lite som skal til for å styre folks følelser

Facebook og CIA vet eksakt hvordan de kan styre følelsene våre ved bruk av små impulsvariasjoner i sosiale medier. 

Det var et svært omfattende eksperiment der Facebook og forskerne ved de to universitetene manipulerte informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette fant ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Clay Johnson som bygde opp og ledet Barack Obamas digitale kampanje i 2008, sier at «Facebooks «overføring av sinne»-eksperiment er skremmende». Han føyde til:

Kan CIA utløse en revolusjon i Sudan gjennom å presse Facebook til å fremme misnøye? Skal det være lovlig? Kan Mark Zuckerberg vippe et valg gjennom å fremme Upworthy (et nettsted som er spesialister på å få budskap til å smitte) to uker før et valg. Skal det være lovlig?

I den første pressemeldinga om Cornell-prosjektet sto det at «studien er finansiert delvis av James S. McDonnell Foundation og Army Research Office». Men da dette ble avslørt fjernet man denne informasjonen og benektet det hele. Grundigere undersøkelser viser imidlertid at Jeff Hancock, som gjennomførte studien for Facebook får støtte til sitt arbeid fra USAs forsvarsdepartement via noe som kalles Minerva InitiaveSå altså: Facebook bruker sine medlemmer som laboratorierotter i et eksperiment der det militære er involvert til å se hvordan sosiale medier kan brukes til å manipulere meninger og følelser.

Facebook er i dag krigførende part i Ukraina-krigen, noe man lett kan se på hvade fremmer og hva de sensurerer: Facebook tillater ros av den nazistiske Azov-bataljonen.

Så langt i denne krigen har Vesten og Ukraina vunnet krigen om folks hjerner og hjerter

Vi har tidligere skrevet på steigan.no at målet for den psykologiske krigen er å få sjøl «pasifistiske prester til å kreve bombing», og der er vi nå. Vi har i dag en stemning i befolkninga som engelskmennene kaller jingoisme, eller entusiasme for krig.

Hensikten med dette er å bearbeide folks hjerner og følelsesliv slik at de skal kunne godta en mye større krig og de lidelsene som følger av den.

NATO på vei inn i krigen

I mange NATO-land, også i Norge, krever politikere at det blir sendt soldater og våpen til Ukraina.

Bulgarias statsminister Kirill Petkov har sagt at Sofia har bestemt seg for å forsyne Ukraina med 16 MIG-29. De ukrainske pilotene kunne angivelig gjennomføre kampsortier fra Polens territorium.

Initiativet ble motarbeidet av landets forsvarsminister Stefan Yanev. Han sa at dette ville trekke republikken inn i en krig med den russiske føderasjonen. Nå krever den pro-vestlige befolkninga hans avgang.

Blant andre land er Polen og Slovakia klare til å forsyne Ukraina med jagerfly. Den 28. februar dro ukrainske piloter fra Ivano-Frankivsk til Polen for å hente MiG-29 jagerfly.

Det er dessverre ikke vanskelig å se hvordan dette kan eskalere til en full krig mellom NATO og Russland, og hvordan dette kan bli den lenge omtalte tredje verdenskrig.

Et land som går inn i en krig med våpen eller soldater blir legitimt krigsmål for motstanderen. Hvis det blir flydd bombeangrep fra flyplasser i Romania eller Polen mot russiske tropper i Ukraina, blir disse flyplassen i sin tur sannsynlige mål for russiske angrep. Og derfra kan de aller fleste tenke hvordan det så kan utvikle seg.

I artikkelen Many predicted Nato expansion would lead to war. Those warnings were ignored i The Guardian skriver Ted Galen Carpenter at NATOs kalde krig mot Russland har blitt varm, og at analytikere har advart mot dette i minst 25 år. Artikkelen ble først publisert på 19fortyfive.com.

Ted Galen Carpenter er seniorforsker i forsvars- og utenriksstudier ved Cato Institute.

«NATO-utvidelse – utløseren for Russlands angrep på Ukraina?

– Russlands militære offensiv mot Ukraina er en aggresjonshandling som vil gjøre allerede bekymringsfulle spenninger mellom NATO og Moskva enda farligere. Vestens nye kalde krig med Russland har blitt varm. Vladimir Putin har hovedansvaret for denne siste utviklingen, men NATOs arrogante, tonedøve politikk overfor Russland det siste kvart århundre fortjener også en stor andel. Analytikere som går inn for en amerikansk utenrikspolitikk med realisme og tilbakeholdenhet har advart i mer enn et kvart århundre om at det ikke ville ende godt å fortsette å utvide historiens mektigste militærallianse mot en annen stormakt. Krigen i Ukraina gir en definitiv bekreftelse på at den ikke gjorde det.»

«Ukraina-tragedien

Historien vil vise at Washingtons behandling av Russland i tiårene etter Sovjetunionens bortgang var en politisk tabbe av episke proporsjoner. Det var helt forutsigbart at NATOs utvidelse til slutt ville føre til et tragisk, kanskje voldelig, brudd på forholdet til Moskva. Innsiktsfulle analytikere advarte om de sannsynlige konsekvensene, men disse advarslene ble ikke tatt hensyn til. Vi betaler nå prisen for det amerikanske utenrikspolitiske etablissementets nærsynthet og arroganse.»

I den hysteriske stemninga som eksisterer nå blir slike modererende stemmer overdøve av jubelen for krig. Dessverre har to tidligere perioder i det 20. århundret vist oss hvor ille det kan gå.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel«Kloke avgjerder» blei det ikke, det blei en omfattende invasjon
Neste artikkelVar hackingen av giverne til Ottawas lastebilkonvoi en amerikansk-kanadisk etterretningsoperasjon?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).