Regjeringa har lagt alt til rette for koronapass i Norge

0

Til tross for stor faglig motstand både fra jurister og medisinske fagfolk og til tross for at FHI ikke anbefaler bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge, har regjeringa i det stille innført koronapass i Norge. Eller koronasertifikat som de kaller det.

13. januar sa Jonas Gahr Støre at «regjeringa vurderer å innføre koronapass», men det er mer i det enn som så.

Går man inn nettsidene til regjeringa kan man lese: Innenlands bruk av koronasertifikat – spørsmål og svar:

Hva kan koronasertifikat brukes til i dag?

Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk innenlands nå, men kommunene har anledning til selv å beslutte om det skal tas i bruk lokalt.

Fra 19. november 2021 ble kommuner gitt anledning til å innføre krav om koronasertifikat. 

Når kan koronasertifikat brukes nasjonalt?

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

Blir koronasertifikatet automatisk oppdatert, eller må jeg ta grep selv (utover å holde meg vaksinert med regelmessige intervaller)?

Når du tar vaksine eller får en negativ koronatest ved et testsenter, registreres det automatisk i koronasertifikatet ditt. Positiv koronatest registreres også automatisk i koronasertifikatet, men først etter 11 dager. 

Kort sagt: Koronapasset er snikinnført, og det kan aktiveres som obligatorisk nasjonalt krav på et øyeblikks varsel gjennom et dekret fra regjeringa.

EU planla i 2018 at vaksinepasset skulle innføres i 2022

Ideen om at vaksinepass oppsto med den såkalte «pandemien» er ganske enkelt feil. Det har vært EUs offisielle plan å innføre vaksinepass i 2022. Den planen ble vedtatt i 2018 og ligger offentlig tilgjengelig på nettsidene til EU.

Roadmap for the implementation of actions by the european commission based on the commission communication and the council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases

Det går fram av planen at det skulle gjøres studier av hvordan dette skulle gjennomføres i perioden 2019–2021. Planenm bygger på et dokument som ble utarbeidet av WHO og det britiske SAGE i 2018 og som handlet om hvordan man skulle nedkjempe vaksineskepsis i EU: State of Vaccine Confidence in the EU 2018.

Støre er lojal mot EU, ikke mot det norske folket

Er det noe strømpriskrisa har vist, så er det at Jonas Gahr Støre er et instrument for EU. Han er mye mer opptatt av å lystre Brussel enn å høre på hva hans landsmenn sier og opplever.

Det samme gjelder holdninga til smittevernstaten og EUs krav om digitalt vaksinepass. EU vil ha det. Derfor vil Støre også ha det. Og nå er det i virkeligheten vedtatt uten at folket er hørt, uten at ekspertisen er hørt og uten at Stortinget er hørt.

Les også: Foreningen Lov og Helse: Om koronapasset

Jurist: Koronapasset grunnlovsstridig, covid-vaksineringen av barn uten hjemmel og må stoppes umiddelbart

Med koronapass erstatter regjeringa frihet med tvang og likhet med ulikhet

Forrige artikkelREC-direktør spør seg: – Bør kraftbransjen ut av NHO?
Neste artikkelItalias tragedie