Kolossal finanspyramide: BlackRock og WEFs “Great Reset”

0
BlackRocks Larry Fink tar ledelsen i finanskapitalens offensiv for å bruke "klima" for å omdanne verden i sitt bilde.

Et praktisk talt uregulert investeringsselskap i dag utøver mer politisk og finansiell innflytelse enn Federal Reserve og de fleste regjeringer på denne planeten.

Av F. William Engdahl.

Firmaet, BlackRock Inc., verdens største kapitalforvalter, investerer svimlende 9 billioner (9000 milliarder) dollar i klientmidler over hele verden, en sum mer enn det dobbelte av Forbundsrepublikken Tysklands årlige BNP.

Denne kolossen sitter på toppen av pyramiden av verdens eierskap, nå også inkludert Kina. Siden 1988 har selskapet satt seg i en posisjon til å de facto kontrollere Federal Reserve [USAs Sentralbank, mrk.], de fleste megabanker på Wall Street, inkludert Goldman Sachs, Davos World Economic Forum Great Reset, Biden-administrasjonen og, hvis den ikke blir kontrollert, den økonomiske fremtiden til vår verden. BlackRock er selve symbolet på det Mussolini kalte korporativisme, der en ikke-valgt bedriftselite dikterer folket ovenfra og ned.

Hvordan verdens største «skyggebank» utøver denne enorme makten over verden burde bekymre oss. BlackRock har siden Larry Fink grunnlaselskapet i 1988 klart å sette sammen unik finansiell programvare og eiendeler på en måte ingen annen enhet har. BlackRocks risikostyringssystem Aladdin, et programvareverktøy som kan spore og analysere handel, overvåker mer enn 18 billioner dollar i eiendeler for 200 finansfirmaer inkludert Federal Reserve og europeiske sentralbanker. Han som “overvåker”, vet også, kan vi tenke oss. BlackRock har blitt kalt en finansiell “Swiss army knife – institusjonell investor, pengeforvalter, private equity-selskap og global regjeringspartner samlet i ett .” Likevel behandler mainstream-media selskapet som bare et annet finansfirma på Wall Street.

Det er et sømløst grensesnitt som knytter FNs Agenda 2030 til Davos’ World Economic Forums Great Reset og den økonomiske politikken som Biden-administrasjonen er I ferd med å innføre. Det grensesnittet er BlackRock.

Les: Møt BlackRock, verdens største kapitalistiske selskap

Team Biden og BlackRock

Nå burde det være klart for alle som gidder å se, at personen som hevder å være USAs president, 78 år gamle Joe Biden, ikke tar noen avgjørelser. Han har til og med problemer med å lese en teleprompter eller svare på vennlig innstilte mediers forberedte spørsmål uten å forveksle Syria og Libya eller til og med om han er president. Han blir mikroadministrert av en gruppe behandlere for å opprettholde et skriptet “bilde” av en president mens politikken blir laget bak kulissene av andre. Det minner uhyggelig om Peter Sellers-filmkarakteren fra 1979, Chauncey Gardiner, i Being There .

Det som er mindre offentlig, er nøkkelpersonene som driver økonomisk politikk for Biden Inc. De er ganske enkelt sagt, BlackRock. På samme måte som Goldman Sachs drev økonomisk politikk under Obama og også Trump, fyller BlackRock i dag den nøkkelrollen. Avtalen ble tilsynelatende forseglet i januar 2019 da Joe Biden, daværendepresidentkandidat med liten sjanse til å beseire Trump, dro til New York for å møte Larry Fink, som skal hafortalt «arbeiderklasse-Joe» at « jeg er her for å hjelpe .”

I en av sine første utnevnelser som president utnevnte nå Biden Brian Deese til direktør for National Economic Council, presidentens viktigste rådgivningsorgan for økonomisk politikk. En av de tidlige presidentordrene handlet om økonomi og klimapolitikk. Det er ikke overraskende, ettersom Deese kom fra Finks BlackRock hvor han var Global Head of Sustainable Investing. Før han begynte i BlackRock, hadde Deese høye økonomiske stillinger under Obama, inkludert å erstatte John Podesta som seniorrådgiver for presidenten, hvor han jobbet sammen med Valerie Jarrett. Under Obama spilte Deese en nøkkelrolle i forhandlingene  om Paris-avtalen om global oppvarming.

Wally Adeyemo - Wikipedia
Adewale «Wally» Adeyemo

I den sentrale politiske stillingen som viseminister under finansminister Janet Yellen, finner vi den nigeriansk-fødte Adewale «Wally» Adeyemo. Adeyemo kommer også fra BlackRock hvor han fra 2017 til 2019 var seniorrådgiver og stabssjef for BlackRock-sjef Larry Fink, etter at han forlot Obama-administrasjonen. Hans personlige bånd til Obama er sterke; Obama utnevnte ham til den første presidenten for Obama Foundation i 2019.

Og en tredje senior BlackRock-person som driver økonomisk politikk i administrasjonen nå er også uvanlig på flere måter. Michael Pyle er senior økonomisk rådgiver for visepresident Kamala Harris. Han kom til Washington fra stillingen som Global Chief Investment Strategist hos BlackRock hvor han hadde tilsyn med investeringsstrategien for rundt 9 billioner dollar. Før han begynte i BlackRock på høyeste nivå, hadde han også vært i Obama-administrasjonen som seniorrådgiver for finansministeren for internasjonale anliggender, og ble i 2015 rådgiver for Hillary Clintons presidentkandidatur.

Det faktum at tre av de mest innflytelsesrike utnevnte til økonomiske verv i Biden-administrasjonen kommer fra BlackRock, og, før det, alle fra Obama-administrasjonen, er bemerkelsesverdig. Det er et klart mønster og antyder at rollen til BlackRock i Washington er langt større enn vi blir fortalt.

Les: BlackRock – en så omfattende samtidig tilstedeværelse av én enkelt eier har aldri vært sett før i kapitalismens historie

Hva er BlackRock?

Aldri før har et finansselskap med så stor innflytelse over verdensmarkedene vært så skjult for offentlig innsyn. Det er ingen tilfeldighet. Siden det teknisk sett ikke er en bank som gir banklån eller tar innskudd, unngår den reguleringstilsynet fra Federal Reserve, selv om den gjør det samme som de fleste megabanker – som HSBC eller JP MorganChase – kjøper og selger verdipapirer for profitt. Da det var et press fra Kongressen for å inkludere kapitalforvaltere som BlackRock og Vanguard Funds under Dodd-Frank-loven av 2008 som “systemisk viktige finansinstitusjoner” eller SIFIer, gjorde et stort lobbyarbeid fra BlackRock slutt på trusselen. BlackRock er i bunn og grunn en lov for seg selv. Og faktisk er selskapet “systemisk viktig” som ingen andre, med mulig unntak av Vanguard, som sies å også være en stor aksjonær i BlackRock.

Larry Fink - Wikipedia
Larry Fink

BlackRock-grunnlegger og administrerende direktør Larry Fink er tydelig interessert i å kjøpe innflytelse globalt. Han gjorde det tidligere tyske CDU-parlamentsmedlem Friederich Merz til sjef for BlackRock Tyskland da det så ut som om han kunne etterfølge kansler Merkel, og tidligere britiske finansminister George Osborne til «politisk konsulent». Fink utnevnte tidligere Hillary Clinton-stabssjef Cheryl Mills til BlackRock-styret da det så ut til at Hillary snart ville være i Det hvite hus.

Han har utnevnt tidligere sentralbankmenn til styret og sikret seg lukrative kontrakter med deres tidligere institusjoner. Stanley Fisher, tidligere sjef for Bank of Israel og også senere viseformann i Federal Reserve, er nå seniorrådgiver i BlackRock. Philipp Hildebrand, tidligere president i den sveitsiske nasjonalbanken, er nestleder i BlackRock, hvor han fører tilsyn med BlackRock Investment Institute. Jean Boivin, den tidligere visedirektøren i Bank of Canada, er global forskningssjef ved BlackRocks investeringsinstitutt.

BlackRock og Fed

Det var dette tidligere sentralbankteamet i BlackRock som utviklet en “nød”-redningsplan for Fed-formann Powell i mars 2019 da finansmarkedene dukket opp på randen av en ny “Lehman-krise”-nedsmelting i 2008. Som «takk» utpekte Fed-formann Jerome Powell BlackRock til en no-bid-rolle for å administrere alle Feds kjøpsprogrammer for bedriftsobligasjoner, inkludert obligasjoner der BlackRock selv investerer. Interessekonflikt? En gruppe på rundt 30 frivillige organisasjoner skrev til Fed-formann Powell: “Ved å gi BlackRock full kontroll over dette gjeldsoppkjøpsprogrammet, gjør Fed … BlackRock enda mer systemisk viktig for det finansielle systemet. Likevel er ikke BlackRock underlagt regulatorisk gransking».

Les Sentralbankene er blitt marionetter for BlackRock

I en detaljert rapport fra 2019 bemerket en non-profit forskningsgruppe i Washington, Campaign for Accountability, at “BlackRock, verdens største kapitalforvalter, implementerte en strategi med lobbyvirksomhet, kampanjebidrag og svingdøransettelser for å bekjempe statlig regulering og etablere seg som et av de mektigste finansselskapene i verden.”

New York Fed hyret inn BlackRock i mars 2019 for å administrere sitt kommersielle boliglånsstøttede verdipapirprogram og sine primære og sekundære kjøp av selskapsobligasjoner og ETF-er  (Exchange Traded Funds) for 750 milliarder dollar i no-bid-kontrakter [en no-bid-kontrakt er en kontrakt som går utenom budrundeprosessen og direkte inn i en avtale med en kontraktør, mrk.]. De amerikanske finansjournalistene Pam og Russ Martens kritiserte den lyssky redningsaksjonen til Wall Street i 2019: “for første gang i historien har Fed ansatt BlackRock for å “gå direkte” og kjøpe opp for 750 milliarder dollar i både primære og sekundære selskapsobligasjoner og obligasjons-ETFer (Exchange Traded Funds), et produkt som BlackRock er en av de største leverandørene av i verden.» De fortsatte: “For å legge til ytterligere forargelse, vil det BlackRock-drevne programmet få 75 milliarder dollar av 454 milliarder dollar av skattebetalernes penger for å spise tapene på kjøp av selskapsobligasjoner, som vil inkludere egne ETFer, som Fed tillater det å kjøpe…”

Fed-sjef Jerome Powell og Larry Fink kjenner hverandre tilsynelatende godt. Selv etter at Powell ga BlackRock den enormt lukrative «go direct»-avtalen uten bud, fortsatte Powell å la samme BlackRock administrere anslagsvis 25 millioner dollar av Powells private verdipapirinvesteringer. Offentlige registre viser at Powell på denne tiden hadde direkte, konfidensielle telefonsamtaler med BlackRock-sjef Fink. I følge en finansiell avsløring klarte BlackRock å doble verdien av Powells investeringer i forhold til året før! Ingen interessekonflikt, eller?

Les: EU setter BlackRock til å passe havresekken

En veldig BlackRock i Mexico

BlackRocks skumle historie i Mexico viser at interessekonflikter og påvirkningsbygging med ledende offentlige etater ikke er begrenset til bare USA. PRIs presidentkandidat Peña Nieto dro til Wall Street under kampanjen sin i november 2011. Der møtte han Larry Fink. Det som fulgte etter Nieto-seieren i 2012 var et tett forhold mellom Fink og Nieto, som var fullt av interessekonflikter , vennskap og korrupsjon.

Mest sannsynlig for å være sikker på at BlackRock skulle være på vinnersiden i det korrupte nye Nieto-regimet, utnevnte Fink 52 år gamle Marcos Antonio Slim Domit, milliardærsønn av Mexicos rikeste og uten tvil mest korrupte mann, Carlos Slim, til BlackRocks styre. Marcos Antonio driver sammen med broren Carlos Slim Domit farens enorme forretningsimperium i dag. Carlos Slim Domit, den eldste sønnen, var medformann for World Economic Forum Latin America i 2015, og fungerer for tiden som styreleder i America Movil hvor BlackRock er en stor investor. Liten, koselig verden.

Carlos Salinas – Wikipedia
Carlos Salinas de Gortari. Stjal han 10 milliarder fra Mexicos statskasse?

Faren, Carlos Slim, på den tiden kåret av Forbes som verdens rikeste person, bygde et imperium basert på sitt kjære oppkjøp av Telemex (senere America Movil). Daværende president, Carlos Salinas de Gortari, ga i realiteten telekom-imperiet til Slim i 1989. Salinas flyktet senere fra Mexico, anklaget for å ha stjålet mer enn 10 milliarder dollar fra statskassen.

Som med mye i Mexico siden 1980-tallet, spilte narkotikapenger tilsynelatende en stor rolle med den eldste Carlos Slim, far til BlackRock-direktør Marcos Slim. I 2015 ga WikiLeaks ut selskapets interne e-poster fra det private etterretningsselskapet Stratfor. Stratfor skriver i en e-post fra april 2011, på den tiden BlackRock etablerer sine Mexico-planer, at en amerikansk DEA spesialagent, William F. Dionne, bekreftet Carlos Slims bånd til de meksikanske narkotikakartellene. Stratfor spør Dionne: “Billy, er MX (meksikanske) milliardæren Carlos Slim knyttet til narkisene?” Dionne svarer: “Angående spørsmålet ditt, er MX-telekommunikasjonsmilliardæren det.” I et land der 44 % av befolkningen lever i fattigdom, blir du ikke verdens rikeste mann på bare to tiår som selger av speiderkaker.

Fink og meksikansk PPP

Med Marcos Slim i BlackRock-styret og den nye presidenten Enrique Peña Nieto, var Larry Finks meksikanske partner i Nieto Peñas $590 milliarder PublicPrivatePartnership (PPP)-allianse, BlackRock, klar til å høste fruktene. Til å finjustere sin nye meksikanske virksomhet, utnevnte Fink den tidligere meksikanske finansministeren Gerardo Rodriguez Regordosa til å lede BlackRock Emerging Market Strategy i 2013. Så i 2016 utnevnte Peña Nieto Isaac Volin, daværende sjef for BlackRock Mexico til nr. 2 ved PEMEX, der han styrte over korrupsjon, skandaler og det største tapet i PEMEX-historien, 38 milliarder dollar.

Carlos Slim. Nest største aksje-eier i New York Times og styremedlem i Clinton-fondet.

Peña Nieto hadde åpnet det enorme oljestatsmonopolet, PEMEX, for private investorer for første gang siden nasjonaliseringen på 1930-tallet. Den første som nøt godt av det, var Finks BlackRock. I løpet av syv måneder hadde BlackRock sikret seg 1 milliard dollar i PEMEX- energiprosjekter, i mange av dem som den eneste budgiveren. Under embetsperioden til Peña Nieto, en av de mest kontroversielle og minst populære presidentene, blomstret BlackRock av de koselige båndene. Selskapet ble snart engasjert  i svært lønnsomme (og korrupte) infrastrukturprosjekter under Peña Nieto, inkludert ikke bare olje- og gassrørledninger og brønner, men også bomveier, sykehus, gassrørledninger og til og med fengsler.

Spesielt var BlackRocks meksikanske “venn” Peña Nieto også “venn” ikke bare med Carlos Slim, men ogsåmed lederen av det beryktede Sinaloa-kartellet, “El Chapo” Guzman. I en rettsvitneforklaring i 2019 i New York vitnet Alex Cifuentes, en colombiansk narkobaron som har beskrevet seg selv som El Chapos «høyre hånd», at Peña Nieto like etter valget i 2012 hadde bedt om 250 millioner dollar fra Sinaloa-kartellet før han slo seg til ro. på 100 millioner dollar. Vi kan bare gjette hva for.

Larry Fink og WEFs Great Reset

I 2019 ble Larry Fink med i styret for Davos World Economic Forum, den sveitsisk-baserte organisasjonen som i rundt 40 år har fremmet økonomisk globalisering. Fink, som er nær WEFs teknokratsjef, Klaus Schwab, beryktet for Great Reset, står nå posisjonert for å bruke den enorme vekten til BlackRock til å skape det som potensielt blir, hvis det ikke først kollapser, verdens største Ponzi-svindel, ESG bedriftsinvesteringer. Fink, med 9 billioner dollar til rådighet, presser historiens største kapitalskifte inn i en svindel kjent som ESG Investing. FNs agenda for “bærekraftig økonomi” realiseres i det stille av de samme globale bankene som skapte finanskrisen i 2008. Denne gangen forbereder de Klaus Schwabs WEF Great Reset ved å styre hundrevis av milliarder og snart billioner i investeringer til sine håndplukkede “våkne” selskaper, og vekk fra “not woke“, som olje- og gasselskaper eller kull. BlackRock har siden 2018 vært i forkant for å skape en ny investeringsinfrastruktur som plukker ut “vinnere” eller “tapere” for investering i henhold til hvor seriøst selskapet er angående ESG – miljø, sosiale verdier og styring.

Klaus Schwab. Skjermdump fra video

Les: BlackRock vil utøve mer global makt

For eksempel får et selskap positive vurderinger, ratings, for kjønnsmangfold når de ansetter ledelse og ansatte, eller at de iverksetter tiltak for å eliminere sitt karbon-“fotavtrykk” ved å gjøre energikildene sine grønne eller bærekraftige, for å bruke FN-begrepet. Hvordan selskaper bidrar til en global bærekraftig styring er det mest vage av ESG, og kan inkludere alt fra bedriftsdonasjoner til Black Lives Matter og støtte til FN-byråer som WHO. Oljeselskaper som ExxonMobil eller kullselskaper, uansett hvor rene de er, er dømt til undergang når Fink og venner nå promoterer sitt økonomiske Great Reset eller Green New Deal. Dette er grunnen til at han inngikk en avtale med Biden-presidentskapet i 2019.

Følg pengene. Og vi kan forvente at New York Times vil heie BlackRock frem når selskapet ødelegger verdens finansielle strukturer. Siden 2017 har BlackRock vært avisens største aksjonær. Carlos Slim var nest størst. Til og med Carl Icahn, en hensynsløs kapital-plyndrer på Wall Street, kalte en gang  BlackRock for “et ekstremt farlig selskap … jeg pleide å si, du vet, mafiaen har bedre etiske retningslinjer enn dere.” 

Les: – BlackRock er et ekstremt farlig selskap, sjøl mafiaen har en bedre etisk standard.»

Oversatt av Monica Sortland for Derimot.no.

Originalens tittel: There Is More to BlackRock Than You Might Imagine.


steigan.no var den første mediekanalen i Norge som begynte å avdekke BlackRock og deres raskt voksende makt. Vi har dokumentert dem og sett på hvordan de kontrollerer stadig større deler av vestlige kapitalistiske selskaper fra medie- og underholdningsindustri til våpenindustri, teknologigiganter, BigPharma og energiproduksjon.

Vi er utvilsomt den mediekanalen i Norden som har publisert mest og grundigst stoff om denne mastodonten som knapt har noe historisk sidestykke.

BlackRock er omtalt i ca. 360 artikler på steigan.no.

Red.

Forrige artikkelStatsministeren i Canadas mest folkerike provins setter en sluttstrek for alle koronatiltak
Neste artikkel– Power to the people, amen!
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.