– Power to the people, amen!

0

Fagforeningsveteranen Terje Kollbotn ble presentert av NRK som både kraftsosialist og vekkelsespredikant etter den flammende talen han holdt i Odda i forbindelse med den landsomfattende aksjonen mot regjeringas kraftpolitikk.

NRK/ Vestlandsrevyen sa tirsdag kveld:

«På Vestlandet går fagforeningsleiaren og Raudt-politikaren Terje Kollbotn på talarstolen på smelteverkstomta i Odda. Han vert presentert som kraftsosialist, men appellen han held denne tysdag ettermiddagen er ein vekkingspredikant verdig:

KRAFTSALME: – Power to the people, amen! sa Terje Kollbotn under den landsomfattande kraftdemonstrasjonen tysdag.

– Kraftkameratar! Vi kan gå ei lys framtid i møte. Den evige rimelege fornybare vasskrafta tilhøyrer folket. Vi gir oss aldri – vi brenn! Power to the people! Krafta er vår – frå evigheit til evigheit! Amen»

Han er medlem i Industriaksjonen, ei samanslutning av meir enn 50 fagforeiningar. Dei har teke initiativ til ein straumprisallianse som krev «nasjonal råderett over arvesølvet» og som vil «presse fram ny kraftpolitikk».

Landsomfattande protest: – Krafta er vår, frå evigheit til evigheit. Amen!

De som kjenner fagforeningsveteranens virke gjennom flere tiår vil vite at dette er Terje Kollbotn av godt gammelt merke, vintage Kollbotn, kan man si, og at han traff planken denne gangen, er det vanskelig å nekte for.

Les: Marsjerte mot straumprisane

Kommentar: Viktig industriaksjon – med en viktig svakhet

Industriaksjonen vil gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med krafta og kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.

Dette er jo en av de store klassekampsakene i Norge i 2022. Men Industriaksjonen har dessverre knyttet seg til å satse på elektrifisering av sokkelen og havvind. Det er dessverre både en gigantisk feilsatsing og en avsporing. Det er misbruk av ressurser å elektrifisere sokkelen, og det har ingen miljømessig hensikt. Gigantiske vindmølleanlegg til havs er både miljøskadelig og også uten klimamessig gevinst.

Bortsett fra dette, har Industriaksjonen svært viktige paroler. Her er samtlige:

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.
  • Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.
  • Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.
  • Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, mattrygghet og selvforsyning
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.