CIA trener paramilitære grupper i Ukraina for å drive geriljakrig mot Russland

0
Amerikanske og canadiske militære i møte med nazimilitsen Azov. Fra Azovs nettside. (2018)

CIA leder et hemmelig intensivt treningsprogram i USA for ukrainske elitestyrker og annet etterretningspersonell, ifølge fem tidligere etterretnings- og nasjonale sikkerhetstjenestemenn som er kjent med initiativet. Programmet, som startet i 2015, er basert på et ikke avslørt anlegg i det sørlige USA, ifølge noen av disse tjenestemennene. Dette skriver Zach Dorfman for YahooNews.

De CIA-trente styrkene er tenkt å spille en kritisk rolle på Ukrainas østlige grense, hvor russiske tropper har samlet seg i det mange frykter er forberedelser til en invasjon, skriver Dorfman.

Mens det hemmelige programmet, drevet av paramilitære som jobber for CIAs bakkestyrker – nå offisielt kjent som Ground Department – ble etablert av Obama-administrasjonen etter Russlands annektering av Krim i 2014, og utvidet under Trump-administrasjonen, har Biden-administrasjonen ytterligere forsterket det, sa en tidligere senior etterretningstjenestemann som står i kontakt med kolleger i regjeringa.

Innen 2015, som en del av denne utvidede anti-Russland-innsatsen, begynte CIA Ground Branch-paramilitære også å reise til fronten i det østlige Ukraina for å gi råd til sine kolleger der, ifølge et halvt dusin tidligere tjenestemenn.

Det flerukers, USA-baserte CIA-programmet har inkludert trening i skytevåpen, kamuflasjeteknikker, landnavigasjon, taktikk som «dekke og flytte», etterretning og andre områder, ifølge tidligere tjenestemenn.

Biden-administrasjonen har ifølge kildene satt sammen ei arbeidsgruppe for å finne ut hvordan CIA og andre amerikanske byråer kan støtte et ukrainsk opprør dersom Russland skulle starte en storstilt militæraksjon.

«Hvis russerne invaderer, vil de [utdannede fra CIA-programmene] bli deres milits, deres opprørsledere,» sa den tidligere senior etterretningstjenestemannen. «Vi har trent disse gutta nå i åtte år. De er virkelig gode fightere. Det er der byråets program kan ha en alvorlig innvirkning.»

USA trener nazister i Ukraina

Denne meldinga bekrefter det vi har skrevet i steigan.no i mange år.

Les: USAs venner: nynazister og korrupte kjeltringer

USA trener nazi-bataljon i Ukraina

USAs samarbeid med ny-nazistene i Ukraina

Kongressen i USA vedtok 11. juni 2015 enstemmig at det heretter skal være forbudt for USA å trene og utruste «den ny-nazistiske Azov-bataljonen».

Vi antydet den gangen at vedtaket kanskje ikke ville få så stor betydning i praksis, og det viste seg å være riktig. The Daily Beast har prøvd å grave i dette, og det viste seg at svaret offisielt er at US Army ikke trener folk fra Azov-brigaden, men det er ingen som vil garantere at de ikke gjør det. For som kongressmannen Charlie Wilson sier:

Problemet er at Azov-bataljonen sitter så djupt inne i den ukrainske regjeringa at de er nesten umulige å luke ut.

Sannsynligvis trenes Azov-folk av amerikanske rådgivere fra 173rd Airborne Brigade i Lviv og de finnes sikkert også blant de 2500 ukrainske soldatene som er fløyet til Peterson Air Force Base i Colorado for å delta i øvelsen Talisman Saber 2015. For som presseansvarlig ved USAs ambassade i Kiev, Yarina Ferentsevych sa

Hvorvidt noen (nazister) kan være i disse styrkene eller ikke, det er mulig å si. Men ærlig talt, vet dere, vår undersøkelse skjermer for menneskerettighetsbrudd, ikke for ideologi. Nynazister kan som kjent også være med i den amerikanske hæren.

300 instruktører fra den amerikanske hæren 173. AirTransport Division har jevnlig ankommet fra NATO-basen Vicenza i Italia og trener offisielt nasjonalgarden, skrev avisa International Business Times.

Avisen siterer oberst Steve Warren fra det amerikanske forsvarsdepartementet som sier at treningen foregår på en base i Yavoriv i det vestlige Ukraina nær den polske grensa.

Siden 2015 har regjeringen i Ukraina vervet mer enn 20 frivillige korps, som stort sett er nazister og fascister, i landets hær – de fleste forankret i Maidan-plassens sjølforsvarsgrupper i 2014, som endte i et kupp som fjernet president Janukovitsj.

Den nazistiske Azov-bataljonen ble en sjølstendig del av Nasjonalgarden samme år og er i dag omgjort til en regulær militær enhet med regimentsgrad og ansvar for «spesielle operasjoner».

USAs langvarige støtte til nazistene i Ukraina

I vestlige og norske medier blir det sjelden vist hvordan USA samarbeider direkte med nazistiske og fascistiske krefter i Ukraina. Lesere av steigan.no vil derimot være kjent med at dette samarbeidet har pågått lenge og at det har djupe røtter helt tilbake til annen verdenskrig. USA og CIA har også pleiet den fascistiske diasporaen i USA og deres forbindelser i Ukraina gjennom den kalde krigen og fram til i dag. Men dette snakkes det lite om.

Derfor er det vel verd å merke seg at avisa The Nation og deres assisterende redaktør Stephen F. Cohen skrev så tydelig om at ny-nazistene i Ukraina spiller en så viktig offisiell og uoffisiell rolle i USAs politikk overfor landet. The Nation står det demokratiske partiet nær, og Cohen er en anerkjent ekspert på Russland og russiske forhold.

Artikkelen i The Nation har tittelen: America’s Collusion With Neo-Nazis.

I 2016 skrev Wayne Madsen i Intrepid Report om da nylig frigitte dokumenter i USA som viser at USA har samarbeidet med og støttet nazister i Ukraina siden 1953:

Den nylige avklassifiseringen av over 3800 dokumenter av Central Intelligence Agency gir detaljerte bevis på at CIA siden 1953 drev to store programmer som hadde til hensikt å ikke bare destabilisere Ukraina, men å nazifisere det med tilhengere av den ukrainske nazilederen Stepan Bandera fra andre verdenskrig.

Anders Romelsjö oversatte artikkelen til svensk og vis iterer utdrag:

Ett tidigare topphemligt CIA-dokument från 1953, beskriver bl.a. syftet med ”Project Aerodynamic” som var att utnyttja den anti-sovjetiska ukrainska motståndsrörelsen från kalla kriget. Projektet placerade agenter i sovjetiska Ukraina som i sin tur etablerade kontakt med rester av den ukrainska motståndsrörelsen. CIA arrangerade luftlandsättning av kommunikationsutrustning och andra förnödenheter, förmodligen vapen och ammunition, till den ”hemliga” CIA armén i Ukraina. De flesta av CIA:s ukrainska agenter fått utbildning i Västtyskland från den amerikanska armén.

Programmet handlade mycket om psykologisk krigföring.

(Dokument om AERODYNAMIC fra 1953. Dokument på CIAs nettside om den langvarige kontakten med ZPUHVR.)

USAs samarbeid med nazistene i Ukraina begynt under annen verdenskrig

Faktisk går USAs samarbeid med nazistene i Ukraina helt tilbake til annen verdenskrig. Dette skriver Paul H. Rosenberg i artikkelen: Seven Decades of Nazi Collaboration: America’s Dirty Little Ukraine Secret

Det er dette systematiske infiltrasjonsprogrammet som har pågått kontinuerlig fra annen verdenskrig CIA nå bygger videre på når de trener opp og profesjonaliserer ukrainske nazistiske militser til en mulig motstandskrig mot Russland.

Men dette er Russland naturligvis svært klar over, og har ifølge kilder i USA infiltrert både den ukrainske etterretningstjenesten og Nasjonalgarden for å holde seg informert og ha sine mottrekk klare.

Forrige artikkelGlenn Greenwald: Trump ønsket å benåde Assange og Snowden, men djupstaten truet ham til å la være
Neste artikkelMediene byr opp til krig