CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år

0
Den nazistiske fakkelmarsjen i Kiev 29.04.2014
Anders Romelsjö

Denna artikel är skriven av Wayne Madsen är en Washington, DC-baserad undersökande journalist och krönikör. Frisläppta dokument visar att CIA stött neonazistiska organisationer i Ukraina sedan 60 år
Biträdande utrikesministern Victoria Nuland i USA har offentligt berättat att USA spenderade 5 miljarder dollar på undermineringsarbete i Ukraina under bl.a. CIA-närstående NED. Frisläppandet av hemlighetsstämplade dokument från CIA visar att summan är mycket högre. Man kan uppfattat rapporten som bara ett exempel på CIA:s olagliga verksamhet. Insatserna i ”Operation Gladio” var mer våldsamma.Operation Gladio * Observera att man fick hjälp av svenska journalister.

Jag publicerar utdrag från artikeln – samt uppgifter om detta som tidigare publicerats på bloggen


Utdrag ur artikeln.
Den senaste tidens frisläppande av över 3800 dokument från CIA ger detaljerade bevis för att sedan 1953 CIA bedrivit två stora program sedan 1953 med avsikt inte bara att destabilisera Ukraina. Man stödde en politik med anhängare till ukrainska nazistledaren Stepan Bandera från Andra Världskriget. Bland annat stöddes Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) och Ukrainian Insurgent Army (UPA), båda Nazi Banderists.
CIA:s program pågick under några fyra årtionden, vilket beskrivs ingående i länken. Vissa utdrag nedan:

Ett tidigare topphemligt CIA-dokument från 1953, beskriver bl.a. syftet med ”Project Aerodynamic” som var att utnyttja den anti-sovjetiska ukrainska motståndsrörelsen från kalla kriget. Projektet placerade agenter i sovjetiska Ukraina som i sin tur etablerade kontakt med rester av den ukrainska motståndsrörelsen. CIA arrangerade luftlandsättning av kommunikationsutrustning och andra förnödenheter, förmodligen vapen och ammunition, till den ”hemliga” CIA armén i Ukraina. De flesta av CIA:s ukrainska agenter fått utbildning i Västtyskland från den amerikanska armén.

Programmet handlade mycket om psykologisk krigföring.

(Dokument om AERODYNAMIC fra 1953. Dokument på CIAs nettside om den langvarige kontakten med ZPUHVR.)

CIA inrättade ett propaganda-företag på Manhattan som sörjde för utskrift och publicering av anti-sovjetisk litteratur som skulle smugglas in Ukraina. Den nya slagfältet skulle inte vara sumpiga områden i närheten av Odessa och övergivna lagerlokaler i Kiev, men i mitten av förlagsvärlden och etermedia. CIA bulvanföretag var Prolog forskning och Publishing Associates, Inc., som senare blev känt som Prolog. CIA kodnamnet för Prolog var AETENURE och gruppen publicerade ”Prolog” magasinet på ukrainska. CIA kallad Prolog för ett ”ideellt, skattebefriat täckföretag för ZP/UHVR verksamhet.” Det hemliga CIA-dokumentet visar att medlen för Prolog fördes till New York-kontoret via Denver och Los Angeles.

CIA hade också ett kontor i München för Prolog med separat finansiering. München-kontoret stödde bland annat ”Ukrainische Gesellschaft für Auslandstudien.” (Sällskapet för utlandsstudier i Ukraina). Aerodynamics inflitrerade också världsungdomskonferensen i Wien 1959.
År 1969 började Aerodynamics ta sig an frågan om Krim-tatarerna. (Som var ett tema i Ukrainas vinnande bidrag till Eurovision).

Internationella flygtrafiken ökade så gjorde antalet besökare till väst från sovjetiska Ukraina. Resenärer ombads av CIA-agenter att i hemlighet bära Prologs material, censurerat av den sovjetiska regeringen, tillbaka till Ukraina för distribution. Senare började AERODYNAMICS närmade sig ukrainska besökare till Östeuropa, särskilt sovjetiska ukrainska besökare till Tjeckoslovakien under ”Pragvåren” av 1968. Den ukrainska CIA-agenter hade samma begäran om att föra tillbaka omstörtande litteratur till Ukraina.

AERODYNAMICS fortsatte in på 1980-talet som QRDYNAMIC, med tillgång till CIA:s politiska och psykologiska personal för dold verksamhet i Sovjet och Östeuropa. Prologs verksamhet utökades till London, Paris och Tokyo. QRDYNAMIC började samarbeta med insatser som finansierades av hedgefond som tillhörde George Soros. Omfattningen av underjordiska material utvidgades från tidskrifter och broschyrer till ljudkassettband, självfärgande stämplar med anti-sovjetiska meddelanden, klistermärken, och T-shirts.

QRDYNAMIC expanderade sin verksamhet till Kina, uppenbarligen från Tokyo kontoret, och till Tjeckoslovakien, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Jugoslavien, Afghanistan, sovjetiska Centralasien, Sovjet marina område, och bland ukrainska-kanadensare.
QRDYNAMIC betalade också journalister för att få inflytande för sina varor.

Dessa journalister fanns i Sverige, Schweiz, Australien, Israel, och Österrike. (Slut på Madsens artikel)

Utdrag ur artikeln ”Ukrainas fascister” 12 juli 2014 av Ulla Johansson. Ukrainas fascister
USA:s stöd för fascisterna i Ukraina började inte på Maidan i höstas. Men redan efter krigsslutet 1945. Jag har i dagarna läst två artiklar som redovisar detta. ”Seven Decades of Nazi Collaboration: America’s Dirty Little Ukraine Secret”.(Foreign policy In Focus). Clara Weiss och Konrad Krefts ”Nationalism and fascism in Ukraine: A historical overview.”

Stetsko-Yaroslav och HW Bush
Genast efter krigsslutet begav sig USA:s underrättelsetjänst ut för att besöka flyktinglägren i Europa och där rekrytera de från sina hemländer flyktande fascisterna. Stepan Banderas folk bland andra. Erbjöd dem en fristad i USA. Som givetvis accepterades och dessa grupper fann sig väl tillrätta i sitt nya hemland. Etablerade sig, hade framgång. De ukrainska immigranterna fick även ett politiskt inflytande och stödde republikanerna i deras valkampanjer.”Foreign Policy In Focus” visar ett foto där George H.W. Bush möter Yaroslav Stetsko – folkmördare och krigsförbrytare. Stepan Banderas vapenbroder. Reagan tar emot Stetsko i Vita Huset och kallar honom en hjälte.
USA:s ledning USA tvekade inte att öppna sitt land för fascisterna. Under kriget en fiende som i striderna i Europa kostade hundrasjuttiotusen amerikanska soldaters liv. Efter kriget blev de samarbetspartners. USA samarbetar med mördare och krigsförbrytare utan att ha några som helst betänkligheter inför att satsa på den sortens allians. Några av fascisterna placerades på Radio Free Europe för att där driva propaganda riktad in mot Östeuropa.
strong>En stormakt visar inte en sådan välvilja utan att räkna med något i utbyte. De ukrainska immigranterna i USA hade givetvis kontakter i sitt gamla hemland och kunde påverka även där. Sprida proamerikansk propaganda. Banden till Ukraina fanns och fascismen inne i Ukraina kunde hållas vid liv. Clara Weiss och Konrad Kreft skriver att grupper ur yttersta högern sprang fram som svampar ur jorden i de gamla sovjetländerna efter Sovjetunionens sammanbrott. Så också i Ukraina. Där Svoboda nu står som arvtagare till Stepan Bandera och Yaroslav Stetsko. Bandera som de ständigt hyllar. – Hyllningar till en mördare och krigsförbrytare.
Ukraina - Hyllning till Bandera svoboda-1-1024x682

Fascisterna idag försöker att ”rentvå” sig. Kallar sig nationalister.
och vill inte vidgås förbrytelserna under andra världskriget. Förbrytelser som en hel värld känner till men Svoboda och de andra grupperna förnekar. De motsäger sig själva när de nyåret 2014 marscherar-demonstrerar på Kievs gator under hyllande av Bandera och med en del deltagare iklädda krigets nazistuniformer (Bilden ovan). Även Carl Bildt medverkar till nedtoningen genom att kalla Svoboda just nationalister. En helt medveten mörkläggning från hans sida.
Svobodas ledare och McCain imagesCAZYG1LL

Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitled
Victoria Nuland och John McCain låter sig under Maidans höjdpunkt fotograferas tillsammans med Svobodas Oleh Tyahnybok (liksom EU:s Ashton. Bilderna ovan. Som ett stöd till dem som kallas ”nationalisterna”. – Linjen håller. Från krigsslutet och fram till idag. Ett ”regimskifte” har iscensatts i Ukraina. Satsningen på flyktinglägrens ukrainska fascister har till slut lönat sig för USA.

Anders Romelsjö: En summering av händelser i Ukraina fram till 12/7 2014.

1. Janukovitj valdes till president 2010 i ett val med närmare 70 % valdeltagande. OSSE prisade valet som en ”imponerande uppvisning i demokrati”.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd år fascistpartiets ledare före statskuppen.
3. Rysslands utlovade ekonomiska stöd till Ukraina december 2013 var 25 gånger större än EU:s bud.
4. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga, men baserades delvis på desinformation. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnade högerextremister.
5. 20/2 ingick en överenskommelse mellan demokratiskt vald president och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud. Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.”
5. Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.
6. I den nya regeringen har fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. som vice premiärminister och mer extrema Högersektorn har också män på ledande poster.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade och kunde ha upplösts då Sovjetunionen föll ihop. USA lovade att inte expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation.
En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation. Flera före tidigare allierade är nu medlemmar i NATO: Albanien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Rumänien. NATO-medlemmarna Estland, Litauen och Lettland ingick i Sovjetunionen medan Kroatien och Slovenien var delrepubliker i goda grannen Jugoslavien.
RyssKrig-768954
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, då Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter.
Folkomröstningen är enligt min mening mindre odemokratisk än statskuppen. Det finns stora likheter men också skillnader med den blodiga tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den militära uppladdningen mot Ryssland bör ett acceptabelt val med mer än 96 % stöd för anslutning av Krim till Ryssland godkännas.
11. Sanktionerna mot Ryssland är i strid med FN-stadgan.
12. Olika uppfattningar finns inom USA-EU-blocket. Europa är mer beroende av Ryssland i det korta perspektivet än tvärtom. Tyskland importerar 24 procent av all naturgas som Ryssland producerar och uppemot hälften av all den naturgas som Tyskland förbrukar kommer från Ryssland.
13. Alla eventuella ryska framstötar för att införliva andra områden måste bestämt avvisas -har ej setts. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
14. Ukrainas regering bemöter separiststrävanden och strider i östra Ukraina med onödigt våld i stället för förhandlingar.
15. Ukrainas regering har nyligen undertecknat en överenskommelse med EU, som kommer att innebär stora umbäranden för befolkningen, minskad ekonomisk självständighet och som var betydligt sämre än Rysslands erbjudande i höstas.
14. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och intervention i Syrien stöter på patrull är bra för världsfreden, liksom ett tryggare Ryssland med Krim.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

Forrige artikkelForsvarsplanen – Norge blir totalt underlagt USAs militære kontroll
Neste artikkelSvømme med haier