USAs samarbeid med ny-nazistene i Ukraina

2
Nazisten Stefan Bandera er nasjonalhelt i dagens Ukraina.

Av Pål Steigan.

I vestlige og norske medier blir det sjelden vist hvordan USA samarbeider direkte med nazistiske og fascistiske krefter i Ukraina. Lesere av steigan.no vil derimot være kjent med at dette samarbeidet har pågått lenge og at det har djupe røtter helt tilbake til annen verdenskrig. USA og CIA har også pleiet den fascistiske diasporaen i USA og deres forbindelser i Ukraina gjennom den kalde krigen og fram til i dag. Men dette snakkes det lite om.

Derfor er det vel verd å merke seg at avisa The Nation og deres assisterende redaktør Stephen F. Cohen nå skriver så tydelig om at ny-nazistene i Ukraina spiller en så viktig offisiell og uoffisiell rolle i USAs politikk overfor landet.
The Nation står det demokratiske partiet nær, og Cohen er en anerkjent ekspert på Russland og russiske forhold.

Artikkelen i The Nation har tittelen: America’s Collusion With Neo-Nazis.

Den er en transkripsjon av et intervju med Cohen på podcast.
Cohen viser innledningsvis til hvor lite kjent USAs støtte til de ny-nazistiske kreftene i Ukraina er, sjøl blant velinformerte amerikanere. De kjenner for eksempel ikke til, sier han at for eksempel:

– De snikskytterne som drepte massevis av demonstranter og politifolk på Maidan-plassen i Kiev i februar 2014, og dermed utløste den «demokratiske revolusjonen» som styrtet den valgte presidenten Viktor Janukovitsj, og dermed innsatte et kraftig anti-russisk og pro-amerikansk regime, var verken demokratisk eller noen revolusjon, men et voldelig kupp. Snikskytterne ble ikke sendt av Janukovitsj, slik det hevdes, men var nesten helt sikkert fra den ny-fascistiske organisasjonen Høyre sektor og deres medsammensvorne.

2. mai 2014. Fagforeningenes hus i Odessa brenner.

– Den pogromaktige dødsbrannen mot etniske russere og andre i Odessa seinere i 2014 bringer fram minner om nazistenes dødsskvadroner under annen verdenskrig, men har vært fullstendig slettet fra den gjengse amerikanske narrativen, sjøl om den fortsatt er en smertelig og avslørende begivenhet for mange ukrainere.

Azov-bataljonen bruker klassiske nazisymboler

– At Azov-bataljonen med sine rundt 3000 velbevæpnede krigere har spilt en sentral rolle i kampene i den ukrainske borgerkrigen og er nå et offisielt element i Kievs væpnede styrker. Azov er erklært nazistisk og har symboler, programmer og erklæringer som er åpenbart nazistiske og veldokumenterte. Men likevel er dette ukjent for de fleste vanligvis velinformerte amerikanere. Kongressen har forbudt samarbeid med Azov, men de vil høyst sannsynlig få en del av de nye våpnene som USA og Trump-administrasjonen skal sende til Ukraina.

Fakkeltog til minne om nazi-kollaboratøren Stepan Bandera i Kiev i januar 2014

– At stormtroppaktige angrep på homofile, jøder, eldre etniske russere og andre «urene» borgere er vanlige og utbredt i det Kiev-styrte Ukraina, akkurat som de nazi-inspirerte fakkelmarsjene. At myndighetene nesten ikke gjør noe for å forhindre dette, men tvert om har rehabilitert nazi-kollaboratørene som deltok i pogromene under annen verdenskrig. At gater og plasser oppkalles etter disse fascistene og at det bygges monumenter til deres ære.

– At Israels offisielle oversikt over anti-semittiske hendelser i verden i 2017 viser at slike hendelser er doblet i Ukraina og at antallet der overgår det samlede antallet for slike overgrep i hele regionen ellers.

Alle de eksemplene Cohen viser til er veldokumenterte og lesere som er så heldige at de har valgt å følge steigan.no vet at vi har brakt fram dokumentasjon om dette samarbeidet mellom USA og nazikreftene i Ukraina hele tida siden vinteren 2014. Men folk som er henvist til de andre norske mediene, har knapt nok hørt om dette. Slik kan altså også Norge samarbeide med det mest nazi-infiserte regimet i Europa uten at det vekker noen form for protester, ei heller fra dem i Norge som vanligvis regner seg som anti-nazister og anti-rasister.

Jatsenjuk, nazisten Oleh Tyahnybok og senator John McCain

Les også:

CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år

USA trener nazi-bataljon i Ukraina

Hvorfor er HL-senteret taust om nazismen i Ukraina?

Odessamassakren 2. mai 2014 fortsatt et åpent sår

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Stefan Bandera var ikke nazist, han var Ukrainsk nasjonalist. Han ble arrestert av tyskerne den 6. juli 1941 og ble sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir hvor han satt frem til September 1944. På dette tidspunktet begynte vel tyskerne å skjønne at de sannsynligvis tapte krigen så Bandera ble sluppet fri siden han hadde noen sammenfallende interesser med tyskerne og alle monner dro. Han ble i Tyskland og styrte gruppen sin i Ukraina derfra. De drev geriljakrig bak Imperiets linjer.

  At det finnes litt nasjonalsosialisme i Ukraina er vel basert på historiens gang ganske så naturlig. Man må aldri glemme hva khazarjødisk kommunisme gjorde mot ukrainerne i Holodomor. Med fullt overlegg sultet de til døde millioner av ukrainere. De gikk så langt at de gikk inn i husene til folk og tok fra dem alt de hadde å spise, og om sulten gnaget og noen våget seg ut på et jorde for å hente noen kornaks, eller en potet ble de skutt. Så om man klarer å forestille seg et par vintre hvor det eneste man har å spise er hverandre, kan man sikkert også forstå at ukrainerne trolig har opplevd hyggeligere ting. Det skal vel heller ikke være umulig å forstå at tyskerne da ble ansett som frigjørere og var ganske godt likt når de ankom Ukraina.

  Når det kommer til disse ny-nazistene, eller neo-naziene som artikkelen det linkes til handler om så har de svært lite til felles med Hitlers nasjonalsosialisme. Ordet “nazister” er vel et propagandaord som skal beskrive nettopp den tyske nasjonalsosialistiske arbeiderbevegelsen Hitler skapte og folkene deres. Når man ser politikken som føres i Ukraina nå er det vel ikke mye som minner om politikken til Hitler hvor man frigjorde seg fra alle khazarjødiske banker/kapitalismen og erstattet disse med arbeid og byttehandel. De verken ser ut som nasjonalsosialister, eller oppfører seg som nasjonalsosialistene gjorde. Det eneste viktige jeg kan se de har til felles med de tyske nasjonalsosialistene er vel symbolene de bruker. Den eneste grunnen til at de får bruke disse er at tyskerne tapte krigen og ingen stor nasjonalsosialistisk arbeiderbevegelse lenger eksisterer som ville røsket fanene ut av hendene til disse folkene, arrestert dem og sendt dem i konsentrasjonsleir der de trolig hører hjemme.

  Tyskerne kjempet en fanatisk og heroisk kamp mot globalismen, Imperiet og overmakten. Disse “neo-naziene” mottar sikkert samme lønnsslipp som IS, Al-Qaida og White helmets fra det samme Imperiet som tyskerne kjempet imot. Rollene er byttet litt om, Russland er ikke lenger khazarjødisk Sovjetunionen, men mesteparten av Europa kan vel langt på vei anses som khazarjødisk okkupert territorium fordi tyskerne tapte krigen.

  Et par snutter som viser litt av forskjellene på nasjonalsosialisme og neo-nazier:

  https://www.youtube.com/watch?v=zlMws3hx3Qg https://www.youtube.com/watch?v=s4YFyAN0BoY
 2. Avatar for Olaf Olaf says:

  Det nytter visst ikke å få Steigan til å forstå at nasjonalisme i Ukraina er noe helt annet enn nazisme, fascisme eller annen ideologi som Steigan selv støtter. Når han viser til Stephen F. Cohen professor og Russlandekspert, så viser det vel bare at han sakser vilt uten å se sammenhenger i denne professorens ideologi. For å fortelle deg litt om realiteter, Steigan: Cohen var for noen tiår siden en vel anerkjent Sovjet-ekspert, og til og med benyttet som rådgiver for myndighetene. Hans bok om Bukharin ble vel anerkjent. Imidlertid har hans profesjonelle plattform visnet og blitt omformet til å bli en “Putin-apologet”, ref. blant annet professor i historie i Illinois - Steve Hochstadt, Isac Shohner og Cathy Young som alle har studert Cohens utvikling. Så fagkunnskapen er erstattet av “Putin-fanatisme” (tilsvarende Steigan). I Norge har vi en tilsvarende person - Bjørn Nistad - professor i historie og Russland ekspert. Men til forskjell, kan man vel si at Nistad aldri har vært objektiv.
  Så til Steigan: det er utrolig at det går an å referere til slike kilder (som med Cohen) uten å ha noe kvalitetssjekk. Men dette er jo det normale for denne siden og artikkelforfatterne her.

  Og generelt om koblingen mellom nazisme og Ukraina: kan Steigan forklare hvorfor jøder valfarter til Ukraina og deres hellige sted Uman, hvor de har bygd opp et viktig senter for jødedom i Europa. Og jøder trives utmerket i Ukraina, fordi de ikke hetses. Derfor ser vi også en stadig sterkere innflytting av jøder fra Russland, hvor det etniske presset mot jødene blir sterkere. Spørsmål: er det slik at nazistene (under den 2. verdenskrig) ønsket et pluralistisk samfunn hvor jødene var velkommen???

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere