Julian Assange kan bli utlevert til USA

0

Av Martin Langvad.

Julian Assange sin psykiske helse veier ikke tungt nok til å stanse utlevering til USA, det slo en britisk ankedomstol fast i dag. Domstolen reverserte den eneste seieren som Assange sitt forsvar oppnådde under høringene på starten av året. I januar slo dommer Vanessa Baraitser fast at forsvaret har rett i at Assange har depressiv lidelse og autisme, og at han mest sannsynligvis vil bli fengslet i et SuperMax/ADX-høyrisikofengsel under «spesielle administrative tiltak» (som blant annet innebærer isolasjon, omfattende overvåkning og begrensning av kommunikasjon med pårørende og advokat). Slike fengsler har blitt kritisert for å ikke hjelpe insatte med mental helse, og for uansvarlig og overdreven bruk av isolasjon. Baraitser mente at Julian Assange mest sannsynligvis ville begå selvmord hvis han endte opp i et slik fengsel, og derfor besluttet hun at han ikke kunne utleveres.

I juli fikk USA muligheten til å anke Baraitsers dom mot garantier om at han ikke skulle sone i et Supermax-fengsel, og at det kunne bli mulig å sone en eventuell dom i Australia.

Amnesty har slått fast at garantiene ikke er troverdige, både fordi USA forbeholder seg retten til å reverse garantiene, og på grunn av avsløringene om attentatplaner mot Assange. Når det britiske rettsvesenet i dag tillater utlevering av Assange må det bety at de har akseptert de høyst tvilsomme garantiene.

Saken vil bli anket, og forventes å bli behandlet i Westminster Magistrates Court.

LES: CIA HADDE PLANER OM Å KIDNAPPE ELLER DREPE JULIAN ASSANGE UNDER EN VÆPNET AKSJON I LONDON

Journalist, forfatter og professor emeritus Rune Ottosen forteller oss:

«Dette er et alvorlig anslag mot ytrings- og pressefrihet i global målestokk. En rekke ytrings- og presseorganisasjoner har påpekt de ødeleggende signalene en utlevering vil medføre. Assange risikerer å bli dømt til 175 års fengsel under en lovgivning som er ment å ramme spioner. Han har publisert sanne fakta om USAs krigsforytelser. Ingen aviser som har publisert den samme informasjonen er tiltalt eller straffet.»

LES: HVEM BLIR DEN NESTE? INTERVJU MED RUNE OTTOSEN OM ASSANGESAKEN

Professor i litteraturvitenskap ved UiB, Gisle Selnes kommenterer dagens dom slik på sin facebookside:

«Da har det verste skjedd: Britisk rettsvesen har gitt USA medhold i anken og åpnet døren for en utlevering av Julian Assange til USA. Dette skjer altså samme dag som Assange IKKE får Nobels fredspris for WikiLeaks’ historiske avsløringer av amerikanske krigforbrytelser, tortur og korrupsjon. Det er de samme amerikanske myndighetene som har håvet inn 1/4 av alle fredsprisene i historien, og som nå skal uskadeliggjøre journalisten Assange én gang for alle.

Det går ikke an å markere dagens prisutdeling uten å gjøre Assange til hovedperson. Norske journalister og politikere – og alle andre med et minimum av offentlig innflytelse – må ta til motmæle og få stoppet denne forbryterske prosessen…

Det har vært alvor i mer enn 10 år. Kritisk i mer enn fem. Nå er det katastrofalt. Ja, det er nå eller aldri: Politikere – ansvarlige politikere, dvs. politikere med reell makt – må på banen og si klart og tydelig ifra om at dette ikke går an. Det er uaksptabelt. Og at de – vi – faktisk er villige til å risikere noe for Assange. Han må ikke utleveres til de forbryterne han selv har avslørt, og som fremdeles er ustraffet. Det gjelder faktisk alle, selv torturister og mordere.

USA har vært vår nærmeste allierte etter krigen. Vi har derfor en særlig plikt til å si i fra. Og Det norske Nobelinstituttet bør komme med en uttalelse om dagens britiske kjennelse dersom den skal bevare den syltynne fernissen av verdighet det fremdeles sminker seg med.»

Les på steigan.no om Julian Assange

Forrige artikkelLedende jurister med varsko: Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes
Neste artikkel– Koronaspagaten er blitt utålelig