– Koronaspagaten er blitt utålelig

0
Jonas Gahr Støre under regjeringas pressekonferanse om koronasituasjonen

47 kommuneoverleger, smittevernleger og samfunnsmedisinere protesterer.

I et debattinnlegg i Aftenposten kommer 47 kommuneoverleger, smittevernleger og samfunnsmedisinere med en svært skarp kritikk av koronapolitikken. De peker blant annet på at det ikke er hold i det når regjeringa bruker stort press på sjukehusene som argument for nasjonale koronatiltak.

De skriver:

Sjukefråværet er høgt. Det er frå 9. desember på ny innført nasjonale påbod med heimel i smittevernlova, dels grunna i høg belastning på helsetenesta. Men covidpasientane utgjer ein liten del av totalbelastninga på sjukehusa.

I kommunane har tiltaka lenge vore meir belastande enn sjølve pandemien. Trass snart to år med pandemi er ikkje intensivkapasiteten styrkja. Er det då rett å nytte smittevernlova på heile samfunnet?

Smittevernlova

Smittevernlova er lovverket som gir heimel for dei tiltaka styresmaktene har gjennomført under pandemien.

Paragraf 1-5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering(…)Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Under pressekonferansen 2. desember høyrde vi fleire gonger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttale at regjeringa no set i gang «kraftfulle tiltak». Grunngjevinga var todelt: inntoget av omikron og høg belastning på sjukehusa i austlandsregionen.

Forfatterne mener at allerede her begynner spagaten i regjeringas politikk å vise seg.

Eit normalisert samfunnsliv

Vaksinasjonsdekninga er svært god. Vi MÅ få i gang eit normalisert samfunnsliv att, det er ikkje så mykje meir vi kan gjere for å redusere risiko ved pandemien. Det vil vere lite rimeleg samhøve i gjentekne, betydelege avgrensingar i samfunnslivet for sikkerheits skuld.

Skal vi køyre fullt ut føre var-strategi, bør vi permanent endre samfunnet. Heimekontor, heimeskule, munnbind-krav, avskaffe kulturliv, turisme osv.

Tiltaka mer belastende enn korona

Sjukehusa i heile Noreg melder om eit høgt press. Det er ei «gjeld» å betale for det låge trykket vi har hatt av infeksjonssjukdomar dei siste par åra. Det er fleire stader vanskeleg å utskrive pasientar grunna plassmangel i kommunale institusjonar.

Sjukefråværet er høgt. Det er frå 9. desember på ny innført nasjonale påbod med heimel i smittevernlova, dels grunna i høg belastning på helsetenesta. Men covidpasientane utgjer ein liten del av totalbelastninga på sjukehusa.

I kommunane har tiltaka lenge vore meir belastande enn sjølve pandemien. Trass snart to år med pandemi er ikkje intensivkapasiteten styrkja. Er det då rett å nytte smittevernlova på heile samfunnet?

Viruset er kommet for å bli

Vaksinasjonsgraden er no så god som vi berre kunne drøyme om for eitt år sidan. Betre beskytta mot alvorleg sjukdom som samfunn kan vi vanskeleg bli. Likevel vil smitten spreie seg. Personar vil døy. Det vil oppstå nye, uventa situasjonar. Livet er som elles eit usikkert prosjekt.

Dette har vi i alle år tolerert når det gjeld influensa. Kring 1000 har døydd kvart år av denne sjukdomen, trass vaksinasjon. Nokre få av desse har vore unge og friske. Men det store fleirtalet er gamle og sårbare, som før eller seinare må døy. Av influensa, korona, andre luftvegsvirus, eller av noko heilt anna. God behandling og lindring er tilnærminga.

Ta oss ut av den kommunikative spagaten, og vis leiarskap!

Følgende har skrevet under innlegget:

Kommuneoverleger: Øystein Furnes, Sunnfjord, Kjell-Arne Nordgård, Kinn. Mette Røkenes, Sortland. Theresa U. Hildan, Måsøy, Anne H. Davidsen, Alta. Sonni Schumacher, Hammerfest. Marius Solbakken, Stryn. Ingrid Kristiansen, Frøya. Bent Ingebrigtsen, Hornindal/Volda. Kristin Sekse, Midt-Telemark og Nome. Øystein F. Øgaard, Time. Saine Moshöwel, Nærøysund. Glenn A. Opland, Kvinnherad. Norunn K. Elde, Ulstein. Roman E. Benz, Klepp. Mari Wold, Rindal. Gerd S. Omland, Hå. Jan H. Dale, Kinn. Balpreet K. Sandhu, Sandnes. Kristine B. Longfellow, Høyanger. Ane W. Kvamme, Numedalen. Ivar Halvorsen, Stavanger. Aud M. Tandberg, Hammerfest. Jonas N. Dale, Bjørnafjorden. Jan Schille, Bokn. Kristin C. Schønberg, Askøy. Rolf M. Tande, Masfjorden. Elisabeth Skogheim, Senja og Sørreisa. Inger H. Trandem, Tromsø. Maret Krannich, Askvoll. Thomas V. Vedeld, Stad. Jakob Ravn, Fjaler. Grethe Fosse, Modalen. Raymond Dokmo, Bodø. Tor H. Bjørnstad-Tuveng, Tynset. Britt L. Mehmi, Vadsø. Cato Innerdal, Molde.

Smittevernleger: Lars E. Fikke, Enebakk. Frøydis Gullbrå, Aurland. Eli-Anne Emblem Skaug, Trondheim. Karina K-Lund (tidl. Bergen).

Andre samfunnsmedisinere: Anne Kveim Lie, førsteamanuensis, avdeling for samfunnsmed og global helse. Karin Rønning, pensjonert overlege, FHI. Paul-Olav Røsbø, leder Finnmark Legeforening. Jan Ove Tryti, Sogndal. Lizeth L. Jørgensen, fastlege, Bellevue legesenter. Stian E. Lobben, fastlege, Nytorget legesenter.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelJulian Assange kan bli utlevert til USA
Neste artikkelKan D-vitaminmangel være årsak til over 9.300 årlige dødsfall i Norge?