Folkebevegelsen Motvind Norge krever at 151 vindturbiner rives etter Fosen-dom

0
Vindindustri på Fosen. Foto: Shutterstock

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Reineiere gikk til sak fordi de mener vindkraftutbyggingen har vært i strid mot urfolks rettigheter.

De mener selv at de har blitt fratatt historiske vinterbeiteområder, og har vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

dommen legger Høyesterett vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

Vindkraftutbyggingen ødela dermed samers muligheter for å ha reindrift i områdene.

Folkebevegelsen Motvind Norge krever at de to største vindkraftanleggene i landet rives, etter at samene vant vindkraftsaken om Fosen i Trøndelag i Høyesterett.

Advokat Eirik Brønner, som representerte reindriftssamene i retten, sier til NRK at han deler synet til Motvind Norge.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Olje- og energidepartementet skriver i en epost til NRK at departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.

Les: Fosen vind – Europas verste vindindustriprosjekt?

Motvind Norges styre følger opp dommen i Høgsterett av 11.10.2021 og har sendt brev til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. I brevet krever Motvind Norge uhilda gransking av vindkraftsakene Storheia og Roan og at vindkraftverkene blir demontert og landskapet tilbakeført til opprinnelig form og kvalitet.

Brev-til-patroppende-regjering_Storheia-og-Roan-vindkraftverk-1

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.