From Norway with love – juni 2021

0

Ine Eriksen Søreide i forbønn for Al-Nusra i Idlib

Av Eva Thomassen.

Vi har fått svar på hva Norge bruker setet i Sikkerhetsrådet i FN til. Et sete som kostet skattebetalerne minst 100 millioner kroner.

Saken handler om problemet med å frakte våpen til Al-Nusra inn i Idib når  grensene mot Tyrkia er stengte.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har påtatt seg drajobben med å hindre Russland i å legge ned veto i Sikkerhetsrådet  mot at våpen gjemt blant såkalt nødhjelp eller mat og medisiner som Søreide kaller det, skal fortsatt komme inn i Idlib fra Tyrkia. En tapt kamp. Men, for Søreide en viktig kamp for å vise at Norge bruker setet i Sikkerhetsrådet etter avtale.

“Grensekryssende bistand” FN-resolusjon 2165

Arbeidet Norge nå påtar seg på vegne av USA handler ikke om humanitær bistand. Oppdraget handler om en omstridt FN-resolusjon (2165) fra 2014 som tillater at FN og bistandsorganisasjoner kan frakte «humanitær bistand» fra naboland gjennom en rekke grenseoverganger inn til Syria uten syriske myndigheters godkjenning. 

Saken har vært oppe i Sikkerhetsrådet tidligere i 2020 fordi resolusjon 2165 om «grensekryssende bistand» / «bordercrossing aid» fra 2014, utløper i juli i år.

Mona Juul: – Norge skal lede arbeidet med den humanitære situasjonen i Syria

Denne grensekryssende «nødhjelpen» har pågått under hele krigen, men fikk et FN mandat i 2014 om at syriske myndigheter ikke kunne angripe humanitære kolonner som krysset grensene. Med våpen og ikke bare våpen. Terrorister også.

Det som er nytt nå er at syriske regjeringen har frigjort store deler av landet bortsett fra idlib slik at det er ikke et grunnlag for å holde disse grensene åpne lenger. Humanitær bistand kan komme fra Damaskus. Ikke bare det. Alle kjøretøy som krysser ulovlige grenser er militære mål. Det er derfor det er så viktig å få et FN vedtak slik at FN får en type overnasjonal kontroll over grensene.  Viktig for landene som ikke vil ha slutt på krigen.

29.6.2021

Søreide til VG

Norge frykter russisk nei: Kjemper i FN for Syria-hjelp

Motstanden er sterk fra Russland, som har vetorett i Sikkerhetsrådet og krever at hjelpen i stedet skal gå via   områder der diktator Bashar al-Assad har kontrollen.

Vi håper det lykkes, hjelp inn over grensen er helt avgjørende, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG. Russland har gjort sin posisjon kjent, og vil forsvare det syriske regimet. Det har vært steile fronter i mange år. Vi jobber for å unngå at det legges ned veto.

Grensekryssende humanitærhjelp», altså nødhjelp i form av blant annet mat og medisiner, holder millioner av mennesker i live i et område på grensen mellom Syria og Tyrkia.

– Hvordan skal dere klare det?

– Ved å argumentere at linjekryssende nødhjelp (fra Damaskus) ikke vil ha stort nok volum til å erstatte grensekryssende nødhjelp, og at de humanitære prinsippene kan bli truet. Syriske myndigheter ønsker å kontrollere hvor slik hjelp skal sendes, og til hvem.

I de siste områdene i Syria der regimet ikke har kontroll, er 3,4 millioner mennesker avhengige av at Norge lykkes med en svært krevende øvelse i Sikkerhetsrådet:

– Er dere bekymret for at Tyrkia bruker nødhjelpen til å øke sin innflytelse i Syria?

– Vi er ikke bekymret for det. Denne nødhjelpen er også viktig for Tyrkia, som frykter at det ellers kan bli en ny flyktningebølge. De har allerede tatt imot veldig mange flyktninger fra Syria.

– I den største opprørsprovinsen, Idlib, har makthaverne sitt utspring i syrisk al-Qaida. Hvordan påvirker de ekstreme forholdene fordeling av nødhjelp?

– Vi har en sterk bekymring for at utviklingen går i feil retning, så det haster med en politisk løsning. Den ekstremt krevende humanitære situasjonen, der folk mangler mat, beskyttelse, medisiner og husly, kan gi grobunn for ekstremister som vil rekruttere til terror.

Søreide påpeker at Norge følger et prinsipp for nødhjelp til Syria der man setter mottagers behov i fokus, ikke hvem som er makthaver på bakken.

Derfor leverer også Norge nødhjelp til områder der regimet i Damaskus har kontroll, noe mange land vegrer seg mot.

– Vårt primære anliggende er å få mest mulig hjelp inn til de sivile, som lever i nød i alle områder i Syria, sier Eriksen Søreide.

– I 2021 vil Norge bidra med minst 1,6 milliarder kroner til Syria-krisen, samtidig som denne saken er én av de viktigste oppgavene for Norge i Sikkerhetsrådet. 17 milliarder totalt siden 2011.

Kommentarer:

Tyrkia frykter at den syriske hæren skal nedkjempe Al-Nusra/HTS i Idlib. Det frykter også Norge og de andre NATO-landene. Tyrkia må åpne grensene for terrorister fra 100 land. Problemet var enklere den andre vegen da terrorister ble ønsket velkommen av Tyrkia da de var på ved til Syria.

Det oppholder seg ikke 3,4, millioner mennesker i Idlib. Det er løgn at disse vil dø om ikke Norge kommer dem til unnsetning. Det som imidlertid er sant er at terroren vil tørke ut fordi det ikke kommer mer våpen inn i Syria. Det blir et stort paradoks når Søreide snakker om at får ikke «folk» mat i Idlib vil det gi grobunn for ekstremisme. Alle de mest ekstreme terroristene i verden oppholder seg i Idlib. Hadde Søreide vært opptatt av å bekjempe terror er ikke Russland en fiende.

Russisk og kinesisk veto mot invasjon

Russland og Kinas veto mot Vestens forsøk på invasjon av Syria med mandat fra Sikkerhetsrådet i FN, har vært et vedvarende problem for Vesten helt tilbake til krigen startet i 2011

6.10.  2011 (fra lekkede Clinton eposter/  Wikileaks)

USA fremmer et forslag om invasjon i Sikkerhetsrådet i FN, men Russland og Kina legger ned veto. Clinton mener Russland og Kina står på feil side av historien og bør komme med en forklaring til det syriske folket og til alle som kjemper for frihet og menneskerettigheter rundt i verden.14 ganger har USA fremmet forslag i Sikkerhetsrådet om de facto invasjon av Syria som Russland og Kina har lagt ned veto mot. Alt begrunnet med «menneskerettigheter og demokrati». Som Libya.

FN sporet har ikke vært til hinder for amerikansk og norsk invasjon av Syria.

G7-møte om Syria og Koalisjonsmøte mot ISIL

Dette skriver Søreide på egen facebookside 28.6.2021

ISIL er territorielt bekjempet, men det er fortsatt en risiko for at de igjen skal få fotfeste. Spesielt nå som mange er rammet av fattigdom på grunn av pandemien, bruker terrorgrupper fattigdom og nød til å rekruttere sårbare mennesker. I dag deltok jeg på møte i koalisjonen mot ISIL, og på G7-møtet om Syria. Det som skjer i våre nærområder påvirker oss her hjemme, og derfor er det viktig for Norge å bidra, både humanitært, med stabiliseringsstøtte og militær innsats.

Statsminister Solberg følger opp 15.3.2021 i anledning markeringen av 10 års «jubileet» for krigen mot Syria.

Gjennom terror-gruppen ISILs fotfeste i Syria og Irak har verden blitt minnet på hva som kan skje når land går mot oppløsning.

Land går mot «oppløsning»?

«Våre nærområder»?  «Stabiliseringsstøtte og militær innsats». Altså Søreide snakker om fortsatt invasjon av Syria. «Koalisjonen mot ISIL» består av 70 land. Som invaderte Syria i 2014 under påskudd av å skulle bekjempe IS. Nå snakker vi 2021 og disse 70 landene har enda ikke lykkes! Hvordan er det mulig? Svaret er at IS er våpenet Norge og de andre landene har brukt mot den syriske hæren i regimeskiftekrigen. Det er kun i områder disse 70 landene har operert man finner IS. Så hvorfor så vanskelig. Spesielt ikke fordi disse områdene er ørkenområder. Enorme ørkenområder. Ørken så langt øye rekker.

I ørkenområder hvor man ikke trenger annet enn lesebriller for å få øye på en ørkenrotte har altså ikke 70 land klart å nedkjempe IS. Vi husker Norge sendte 60 spesialsoldater til Syria i 2016 for å trene lokale opprørere i kampen mot IS. Det hele er selvfølgelig en løgn. «Opprørerne» var terrorister tilknyttet IS.  

Disse 70 landene klarte ikke engang å få øye på 85 000 kvinner og barn som nå befinner seg i interneringsleiren Al-Hol. Hvordan var det mulig for 85 000 kvinner og barn å overleve i disse områdene i årevis uten bistand? Umulig. Såkalte bistandsorganisasjoner var også i disse områdene.

2016 på veg mot Palmyra og Deir Ezoor.

Som en ser av bildet er det i disse enorme ørkenområdene «den 70 land store koalisjonen mot IS» opererte og ikke fikk øye på en eneste terrorist i løpet av 7 år…

Foto: Eva Thomassen

Våpenfunnet i Al-Mayadeen 2017

Da er det mer nærliggende å hevde at disse 70 landene var i Syria for å gi IS bistand. Ikke bare nærliggende å hevde, men vi har bevis på at de ikke var i Syria for å bekjempe IS.

Da Deir Ezoor og andre områder Søreide hevder de kriget mot IS ble befridd i 2017, fant den syriske hæren tonnevis på tonnevis av våpen som IS etterlot seg. Hvor kom våpnene fra? Hvorfor var det så «vanskelig» å nedkjempe IS? Hvis det var det de gjorde. Nei, det var ikke det Norge og allierte gjorde. De brukte IS mot den syriske hæren. Og, de som var i disse områdene er nå i Idlib.

Da jeg var i Syria i 2017 sammen med journalister fra en rekke land tok Illir Morani disse bildene fra et våpenlager den syriske hæren fant i ørkenen ved Al-Mayadeen

 Foto: Illir Morina

Tilbake til Søreide og al-Nusrah Front (ANF)/Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) i Idlib

Alle terroristene fra områder den syriske hæren med allierte har befridd, befinner seg nå i Idlib.

Som vi vet har det foregått en amnestipolitikk i Syria hvor opprørere som legger ned våpen i de områdene den syriske hæren har befridd, får amnesti og kan gjenoppta sitt sivile liv eller slutte seg til den syriske hæren. De som takker nei blir busset til Idlib. I Idlib oppholder det seg kanskje så mange som 100 000 terrorister, både syriske og en rekke utenlandske. Også norske. Samt et ukjent antall kvinner og barn av disse terroristene. Også norske.

Hvem er det Søreide går i forbønn for?

Søreide snakker om at det er ikke så viktig hvem som har kontroll på bakken,

Søreide påpeker at Norge følger et prinsipp for nødhjelp til Syria der man setter mottagers behov i fokus, ikke hvem som er makthaver på bakken.

I idlib er  mottaker for nødhjelp og makthaver på bakken de samme. Det er Al- Nusra som har total kontroll i Idlib. Det vet Søreide.

Søreide vet også at Al-Nusra finansierer terroren gjennom smugling, utpressing, plyndring, skatter og bøter på lokalbefolkningen og innkasserer avgifter for alt som krysser grenseovergangene  mellom Tyrkia og Syria. Donasjoner fra Gulfstatene. Skattene som er pålagt lokalbefolkninger inkluderer skatter på inntekt, virksomheter og tjenester som tilgang til strøm, vann og brød. Inntekter gjennom kontroll av import og distribusjon av olje. Kidnappinger mot løsepenger. Treningsleirer og logistisk støtte til andre terror grupper. CIA redegjør også om våpnene de bruker og som de stadig må ha påfyll av.

CIA anslår at Al-Nusra i 2020 består av omtrent 10.000 krigere

I 2013 ble Al-Nusra satt på USA, EU og FNs terrorlister. Derfor også på Norges terrorliste.

Altså bruker Søreide norske skattekroner på å finansiere terroren mot sivilbefolkningen i Idlib ved å indirekte samarbeide med Al-Nusra. Ved å lukke øynene for at Al-Nusra krever penger for å få inn nødhjelp fra Tyrkia. Overlater nødhjelpen til Al-Nusra som plyndrer sivilbefolkningen og hindrer dem i å forlate idlib.  Dreper dem som støtter den syriske hæren. Dreper minoriteter. Dreper syriske og russiske soldater. Samarbeider med Tyrkia som støtter terrorgrupper i Idlib.  Alt dette for å forlenge krigen og lidelsene til det syriske folket.

Målet for Al-Nusra er å  etablere en sunni-islamsk stat etter sharialover. Et redselsregime for den syriske befolkningen, men ikke for Søreide. Helt forblindet klarer hun ikke å akseptere at det syriske folket verken vil ha Al-Qaida eller «demokrati» og «menneskerettigheter».

Men, er Søreides støtte i 2021 til Al-Nusra i Idlib enestående? Nei.  

Det er ikke noe nytt at den norske regjeringen støtter Al-Nusra eller Al-Qaida om du vil i Idlib. Norge har støttet Al-Qaida helt fra disse ble brukt i Libya i 2011 for senere å bli fraktet over til Syria eller inn fra Irak og Tyrkia. Derfor er det heller ikke vanskelig å støtte Al-Nusra i Idlib. Den amerikanske Syria- spesialutsendingen James Jeffrey sier rett ut at Al-Nusra brukes bevisst i Idlib. Eller når det nå er blitt kjent at kontakten mellom USA og Al-Nusra går via bistandsorganisasjoner.

Jeffrey: Al-Nusra begynte sine angrep i 2011

.. Så han (Jolani) drar dit [til Syria] i 2011; han kunngjør dannelsen av Jabhat al-Nusra. Og umiddelbart, selv før han offentliggjør det, er det noen store angrep i Damaskus. Husker du dem?

De vi trodde Al Qaida.

Ja, Al Qaida er Jabhat al-Nusra –

Så al-Nusra begynte sin terror i Syria i 2011 og var en del av den angivelige «syriske revolusjonen». Og USA var klar over det hele veien, men sørget for å gi sin støtte via mellommenn, som Gulfstatene, NGOene og Tyrkia, slik at det alltid kunne benektes.

Department og Defence (DOD) bekrefter  at Al-Nusra deltok i opprøret allerede i 2011

En lekket amerikansk etterretningsrapport fra august 2012 slår fast at det salafister, det muslimske brorskapet og Al-Qaida i Irak er hovedkreftene bak opprøret i Syria. Og, har vært det helt fra begynnelsen 2011. At en eskalering av volden kunne føre til etablering av en erklært eller uerklært salafistisk statsdannelse i Øst-Syria og at dette igjen ville skape ideelle muligheter for at Al-Qaida i Irak vil kunne vende tilbake til Mosul og Ramadi og erklære en islamsk stat gjennom å forene seg med andre terroristgrupper i Irak og Syria. Amerikansk etterretning forutså altså IS’ framvekst, men valgte likevel å støtte det væpna opprøret.

Vel vitende om at Al-Qaida er en terrorgruppe som har som uttalt mål å angripe Vesten og vel vitende om at støtten til Al-Qaida i Syria ville utgjøre en alvorlig fare for Irak, valgte Norge å støtte Al-Qaida. Vel vitende om at det ble pøst på med tonnevis av våpen fra Libya og gulfstatene til Al-Qaida i Syria. Og, vel vitrende om at de har holdt det skjult for det norske folk at 17 milliarder skattekroner har gått til terrorfinansiering.

CIA bekrefter at Al-Nusra deltok i opprøret i 2011

I CIAs oversikt over terrorgrupper leser vi historien om Al-Nusra som også bekrefter at terrorgruppa var allerede i 2011 del av opprøret mot Syria

Al Nusra ble etablert i 2011 da tidligere Al-Qaida leder i Irak (AQI) Abu Bakr. Al. Baghdadi sendte syriske terroristen al-Jolani til Syria for å organisere Al-Qaida celler i Syria. Jolani er leder av Al-Nusra i Idlib.

formed circa late 2011 when former al-Qa’ida in Iraq (AQI) leader Abu Bakr al-BAGHDADI sent Syrian militant Abu Muhammad al-JAWLANI (var: al-GOLANI, al-JOLANI) to organize al-Qa’ida cells in Syria;

split from AQI in early 2013 and became an independent entity; operated as Jabhat Fateh al-Sham briefly in 2016; in 2017, joined with four smaller Syrian Islamist factions (Harakat Nur al Din al Zenki, Liwa al Haqq, Ansar al Din, and Jaysh al Sunna) and created Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, «Assembly for the Liberation of the Levant») as a vehicle to advance its position in Syria; since 2017, additional groups and individuals have joined; currently is the dominate militant group in northwest Syria and asserts considerable influence and control over the so-called Syrian Salvation Government in the Iblib de-escalation zone; continued to defend against attacks from Syrian Government forces and its allies and consolidate its position in Iblib in 2020; maintains a tense relationship with al-Qa’ida affiliate Hurras al-Din (HAD); has openly clashed with the Islamic State of Iraq and ash-Sham (ISIS) and regularly arrests ISIS members seeking to use Idlib as a safehaven.

Solberg mars 2021

Norge har siden 2011 spilt en aktiv rolle i å forsøke å få slutt på krigen og bidra til å lindre de menneskelige lidelsene. Norge har bidratt med 17 milliarder kroner. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført. 

 Norge er fortsatt det landet i verden som har gitt mest i humanitær bistand til Syriakrisen per innbygger.

Når skal den norske regjeringen bekrefte at Norge har samarbeidet med Al-Qaida i Syria? 17 milliarder av våre skattepenger har gått til krigen i Syria. Burde vi ikke kreve et svar? Det er straffbart å støtte terror.

I mellomtiden skal Søreide bruke Norges sete i Sikkerhetsrådet til å vise at Norge er den flinkeste i klassen i å støtte amerikanske kriger.

Forrige artikkelKrigen mot folkehelsen
Neste artikkelHvorfor er ikke utviklingen i Assange-saken en nyhetssak?