Mona Juul: – Norge skal lede arbeidet med den humanitære situasjonen i Syria

14
Mona Juul. Foto: Shutterstock

Norges FN ambassadør Mona Juul: Norge skal lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden.

Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.

Norge har brukt minst 29 millioner kroner i sponsorutgifter for å sikre Norge et sete i Sikkerhetsrådet i FN. Regjeringen har reist rundt til nesten alle land i verden og lovet lederne at Norge vil komme med en gjenytelse om landene stemmer på Norge. Det snakkes om at Norge har lovet bort 100 millioner i gjenytelser. Vi får ikke vite hvilke land eller hvilke gjenytelser det er snakk om.

En lykkelig statsminister Erna Solberg og en like lykkelig utenriksminister Eriksen-Søreide da Norge vant «setet» i Sikkerhetsrådet fra 1.1. 2021:

Mona Juul

Visse jobber er ikke utlyste. En av disse er Norges ambassadør til FN. Plutselig dukker Mona Juul opp som «troll av eske» og skal være Norges talerør i Sikkerhetsrådet i FN. Mona Juul startet karrieren som del av det som ledet til den famøse Oslo-avtalen. Hun har vært Norges ambassadør til Israel og Storbritannia. Hun har hatt en rekke jobber i FN-systemet. 

I VG 19. desember 2020 ble Mona Juul intervjuet om hvilke saker Norge skal bringe til «bordet» i Sikkerhetsrådet. Juul svarer: «Norge skal lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden».

Hvem har bestemt at Norge skal bruke setet i Sikkerhetsrådet til den «humanitære situasjonen» i Syria? Hvorfor skal den «humanitære situasjonen» i Syria opp igjen i Sikkerhetsrådet? Den ble jo ferdigbehandlet tidligere i år. Og, den handlet ikke om «den humanitære situasjonen»

FN-resolusjon 2165

Arbeidet Norge nå påtar seg på vegne av USA handler ikke om humanitær bistand. Oppdraget handler om en omstridt FN-resolusjon (2165) fra 2014 som tillater at FN og bistandsorganisasjoner kan frakte «humanitær bistand» fra naboland gjennom en rekke grenseoverganger inn til Syria uten syriske myndigheters godkjenning. 

Saken har vært oppe i Sikkerhetsrådet tidligere i år fordi resolusjon 2165 om «grensekryssende bistand» / «bordercrossing aid» fra 2014, utløp i juli i år.

Grenseovergangene det er snakk om er fra Tyrkia i nord, fra det britisk-kontrollerte Jordan i sør gjennom At-Tanf-området hvor USA holder tusenvis av syrere som gisler i et avsidesliggende ørkenområde i den beryktede konsentrasjonsleiren Rukban, og en tredje fra det USA-okkuperte Irak nordøst for Syria. Totalt 6 grenseoverganger.

Holde våpen og terrorister ute fra Syria

Ved å forlenge resolusjon 2165 vil en rekke grenseoverganger fortsatt kunne brukes til å smugle våpen og terrorister inn i Syria kamuflert som bistand uten at syriske myndighetene kan stanse dette. FN resolusjoner er bindende. Dette er grenseoverganger terrorgrupper kontrollerer, og de er brukt helt tilbake til da krigen startet i 2011. FN- resolusjon 2165 fra 2014 er imidlertid et legalt våpen brukt mot Syria. «Assad sulter egen befolkning». Den syriske hæren med allierte har klart å befri alle deler av Syria bortsett fra Idlib og Hasaka. Idlib kontrolleres av Al-Qaida- affilierte grupper opererer. I Hasaka nordøst i Syria, mot grensen til Irak, okkuperer USA sammen med den bevæpnede kurdiske militsen «Syrian Democratic Forces»hele 27% av syrisk territorium der landbruksområdene og oljen befinner seg.

Det er kun én grenseovergang som kontrolleres av myndighetene, og det er grenseovergangen mellom Libanon og Syria. Inn derfra kommer ingen bistand. 97% av befolkningen som bor i regjeringskontrollerte områder skal det sørges for ikke får humanitær bistand. Disse er rammet av drakoniske sanksjoner som blant annet tar liv av helsepersonell og pasienter som rammes av covid-19 på grunn av mangel på medisinsk utstyr. De terrorkontrollerte områdene er ikke rammet av sanksjoner og har derfor full tilgang til medisinsk utstyr smuglet inn gjennom overnevnte grenser. Sanksjonene mot Syria har Norge støttet helt tilbake til 2011. Sanksjonene skal ikke «bringes til bordet». Det Norge skal «bringe til bordet» i Sikkerhetsrådet handler ikke om humanitær hjelp.

FNs spesialutsending til Syria, norske Geir Pedersen, venn av Mona Juul, kunne ha bragt sanksjonene til «bordet», men har ikke gjort det. Han bare snakker om hvordan de rammer den syriske befolkningen. Som om sivilbefolkningen har behov for mer prat. Sivilbefolkningen har behov for mat.

Veto og én grensepassering

Russland og Kina la ned veto i Sikkerhetsrådet mot alle forslagene fra NATO- land om å holde grensene åpne for Al-Qaida. Etter stadige nye forslag fram og tilbake mellom medlemslandene i Sikkerhetsrådet ble følgende resolusjon vedtatt.

Den nye resolusjonen tillater at «humanitær bistand» kun kan fraktes gjennom grensovergangen Bab Al Hawa fra NATO-landet Tyrkia inn i Idlib i et år.

Dette betyr at alle andre grenseoverganger kontrollert av andre parter enn den syriske regjeringen er å betrakte som illegale og derfor brudd på internasjonale konvensjoner om staters suverenitet og territorielle integritet. Videre betyr det at syriske militære styrker er forpliktet til å angripe ferdsel i disse grenseovergangene fordi de brukes til å frakte terrorister og våpen inn i Syria.

Operasjon «Massegrav»

USA «tapte kampen» i Sikkerhetsrådet om videreføring av resolusjon 2165. Altså at «grensekryssende bistand» skulle fortsette. USA har fått mye drahjelp fra blant annet norske NGOer som har skrevet lange støtteerklæringer til FN-aka USA. Russland og Kina la ned veto for å få en slutt på den stadige strømmen av våpen og terrorister inn i Syria. Kort sagt få slutt på krigen.

Det utfallet liker ikke USA. Vi er kjent med at USA bruker sivilbefolkningen som våpen om det trengs for å få FN med på «humanitære intervensjoner».

USAs FN ambassadør Kelly Craft nærmest truet med at sivile syrere ville havne i massegraver derom Russland og Kina la ned veto i Sikkerhetsrådet mot å fortsatt holde en rekke grenseoverganger åpne mellom nabolandene og Syria.

“What we’re really focused on in the Council is the outcome, and that is saving lives, that’s reaching over 4 million Syrians. And if we don’t, the COVID outbreak is going to … I hate to say this … it’s going to be mass graves of very innocent people.” (Tallet 4 millioner er propaganda. Å plusse på noen ekstra millioner mennesker slår an.)

NATO Rejects Reducing Number of Border Crossings for Al-Qaeda in Syria

Authorities Discover Large Quantities of Weapons Hidden by Terrorists in Southern Syria

Authorities Confiscate Large Stash of Weapons and Munition Heading to Idlib

Mona Juul som talsperson for Al-Qaida?

Syria vil stenge grenseovergangene for å hindre terrorister fra Al-Qaida og våpen inn i Syria , men det vil altså ikke USA. USA vil forlenge krigen. Mona Juul vil derfor bruke setet i Sikkerhetsrådet til å «lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden». Eller forlenge krigen om du vil. Juul vil selge «humanitær bistand» som argument for at grensepasseringene må holdes åpne for å «hindre at sivilbefolkningen havner i massegraver» som USAs ambassadør til FN så tydelig truer med.

«Barna først» 

Juul understreker det er spesielt barnas situasjon som opptar henne. Barnas situasjon i Syria og norsk innsats overfor dem er ikke av ny dato. Norge har kastet milliarder av kroner etter Redd Barna som er den norske NGOen som har ansvar for utdanning og skolegang i Syria. – som har videresendt milliardene til såkalte lokale partnere. Disse partnere og skolene er plassert ikke tilfeldig i Idlib og Hasaka. I Idlib er det terrorgruppa Free Syrian Army, White Helmets og Tyrkia som driver skole med norske penger. I Hasaka er det kurdiske separatister som driver skole med norske penger. Undervisningen foregår på tyrkisk og kurdisk. Uten kontroll eller oppfølging fra norske NGOer. Pensum er ikke i henhold til syriske læreplaner. Når områder blir befridd viser det seg i all sin gru at barna har gått glipp av årevis med opplæring i henhold til pensum i syriske lærebøker. De har rett og slett blitt utsatt for barnemishandling i de områdene Norge har sagt de «prioriteter» utdanning. De kan ikke lese eller skrive arabisk. I tillegg er de ideologisk og religiøst hjernevasket.

Her om skoler Norge støtter i Syria:

Hvilken læreplan følger Redd Barna i Syria?

Redd Barna og «fjernundervisning» i Syria

Hva er det med Norge og engasjementet i krigen mot Syria? Hvorfor er det så mange nordmenn som besitter stillinger knyttet til akkurat Syria? Så mange personlige venner. I rask rekkefølge har Robert Mood vært FN utsending. Jan Egeland har vært FNs spesialutsending til Syria. Nå har Geir Pedersen overtatt etter Jan Egeland som FN spesialutsending. Norge er den største bidragsyteren i verden med 15 milliarder kroner i såkalt «humanitær bistand» til Syria.

Nå har vi Mona Juul, Norges ambassadør til FN, som har fått ansvar for Syria i Sikkerhetsrådet. Mona Juul er gift med Terje Rød-Larsen. Han har også «forvillet» seg inn i Syria som FN utsending og er ønsket persona non grata i Syria. Samtlige var del av denne Oslo-prosessen som ledet til den famøse Oslo-avtalen.

Epstein og habilitet

Flere av disse har pleiet omgang med Jeffrey Epstein. Terje Rød-Larsen er en av dem. Geir Pedersen en annen. Rød-Larsen solte seg i glansen som leder for IPI (International Peace institute), skrøt av at IPI lå vis a vis FN bygningen i New York og som han har sagt det var bare å gå over gata med ferdige «resolusjoner» til «bordet». IPI har fått 130 millioner kroner fra den norske statskassa.

Les: Terje Rød-Larsen-skandalen i en større politisk sammenheng

Rød-Larsen måtte gå fra den prestisjefylte stillingen som direktør for IPI tidligere i år på grunn av hans nære bånd til Epstein. Mona Juul hevder hun ikke kjente til ektemannens bindinger til Epstein. Men skal vi tro henne på det? Bør hun avskjediges som representant for Norge i Sikkerhetsrådet når vi vet hvilke kontakter hun har med alle nordmennene som har svermet rundt honningkrukka til Epstein? Epsteins bindinger til Israel er vel heller ikke forenelig med å arbeide for fred i Syria?

Nå har nordmenn jobbet for fred i Syria siden 2011 og ingen fred er i sikte. Det har heller ikke stått i arbeidsinstruksen. Det er heller ikke «fred» Juul skal bringe til «bordet» i Sikkerhetsrådet i FN. USA ønsker ikke fred i Syria. De gjør alt de kan for at Syria ikke skal vinne krigen. Med god hjelp fra norske diplomater.
 
 

 

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Eva T. orienterer og setter som vanlig skapet på plass. jeg sliter med å forstå at ikke de oppegående i Norge har et bedre grep på dette med Epsteins - Larsen etc
  det finnes hundrevis av fotografier av Trump sammen med Epstein og Ghislaine maxwell. The same gang.
  Støttespillerne til Trump i USA var de zionistiske milliardærer i MEGA GROUP,stiftet i 1991 av leslie Wexner og Bronfman. Det er de harde Likud i USA med dobbelte statsborgerskap. pengene brukes til å gjøre Israel til en verdensmakt. Om Maxwell-familien er det laget bøker. Det er det øverste Mossad med forgreninger til casinokongen Sheldon adelson,ja til all elite…
  Epstein-Ghislaine var aktivister blant New york gliterati for å bygge Erez israel og lille Rød-Larsen ble hyrt inn for å løse ymse diplomatiske problemer for alliansene israel-Emiratene-bahrain-Sudan etc
  Men det er slett ikke sikkert at norge hadde noen innvendinger mot dette. Men Mossad-Epstein pengelån kan også være et redskap for å binde larsen til den israelske masta. etter å ha løpt Israels ærender,sitter han nå i klistre. Enn så lenge finnes det ikke noen skikkelig studie av dette i Norge. Dette er bare en skisse.

 2. Hva tror du det handler om ?

  Epstein - genetikk - seleksjon?
  Geniene skal med.

  The billionaire financier and convicted sex offender famously mixed with presidents, models and film stars. But he also indulged his unorthodox beliefs by cultivating top scientists

  Orwells last warning , videoen viser at de vil ta vitenskapen inn i reproduksjonen. og i følge boka til forfatteren av tekstene på geogia guidestones, kan være at bare de utvalgte skal få stemme.
  Det skrives om “selektivt demokrati.” og at det er greit at folk er på forhånd vant til restriksjoner, om man man skal eksperimentere med det.

  "Experiments with selective democracy may be more easily accomplished in Russia than in the United States. It is political-ly more feasible to expand voting privileges among a people long accustomed to severe restrictions than to establish restric-tions of the Suffrage among a people for whom it has long been universally available, even though it may have been neglected or abused.
  s. 122
  https://www.mysterieuzewereld.nl/wp-content/uploads/2019/10/common-sense-renewed.pdf
  Fra side 23.Kap IV om genetikk tankegangen.

  Seleksjon og genetikk.

  Grønnsaksdyrking og hundeavl sidestilles til avl på mennesker.

  Mer detaljer der også mennesker sidestilling med grønnsaker, kan man finne i
  "Common sense renewed " s. 25. kap IV ( og 7 )

  No longer is reproduction exclusively a personal matter between two individuals. More than any other human action, it affects all of society, now and in future ages.

  “We have mecha-nized farming and industry;we harness vast amounts of energy to operate a global industrial-agricultural complex which has changed the face of the earth. We have revolutionized our way of life. We must now accommodate our reproductive be-havior to our altered status.”

 3. Fra samme bok. Kap IV.

  "A reduction in total numbers is essential to maximizing the potential of every human being. We cannot foretell the exact"climax"limit for human numbers. Providing even 500 million people with cur-rent American living standards may exceed that limit on a perpetual timescale. ( s. 26 )

  Desirable mental and physical qualities can be enhanced in future human populations by encouraging their reproduction and by discouraging the reproduction oftheir opposites. Talents which are considered to be marks of genius when they occur in frequently today can be made to occur more frequently in the world of tomorrow if we increase the contribution of gifted persons to the total gene pool through 10 or 20 genera-tions.

  Common sense would suggest that we make the reduction in a selective fashion.

 4. A partial list of the biggest scientific names in Epstein’s orbit, according to the New York Times includes “the theoretical physicist and best-selling author Stephen Hawking; the paleontologist and evolutionary biologist Stephen Jay Gould; Oliver Sacks, the neurologist and best-selling author; George M Church, a molecular engineer who has worked to identify genes that could be altered to create superior humans; and the MIT theoretical physicist Frank Wilczek, a Nobel laureate”.
  https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/18/private-jets-parties-and-eugenics-jeffrey-epsteins-bizarre-world-of-scientists

 5. Avatar for tjatta tjatta says: 6. takk,Gatekeeper. Da må jeg kanskje ta tilbake det at det sto svakt til med undersøkelsene. Men det er jo ingenting av denne studien som har nådd den
  norske allmenheten. Steiro som skriver mye om dette har ikke kommet lenger
  enn at Epstein drev med noe pedofili og var venn av larsen.
  Der står den norske allmenkunna generelt. Ingen tør ta tak i at dette er Mossad
  på aller høyeste nivå.

 7. Grunnen til at Norge var helt maniske etter å få en plass i sikkerhetsrådet er at Norge leder en gruppe på 28 land som skal fjerne vetoretten i FNs sikkerhetsråd så ikke Kina og Russland kan legge ned veto mot militær inngripen i Syria.

  Så klart så er det formulert som at Russland og Kina stopper vestens forsøk på å redde Syriske barn fra den grusomme baby morderen Assad.

  Som sikkert leserne av Steigan skjønner så er det for å bombe land som står mot NWO sin våte drøm om verdens herredømme tilbake til steinalderen, det er også grunnen til at de ble kjøpt inn store mengder F-35.

  Norge er blitt det mest grusomme regime i verden, håper høyere makter snart utsletter oss så vi kan få fred i verden!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

6 flere kommentarer

Deltakere