Krigen mot folkehelsen

0
Hva gjør koronafrykten med samfunnet? Shutterstock

Av Margit Vea.

Tiltakene helsedirektorat og våre folkevalgte har satt i verk under pandemien, kan vise seg å få negative følger for folkehelsen som mangler sidestykke i historien.

Med hjelp av krigsretorikk har myndighetene klart å få befolkningen til å tro på narrativet, at alle må være med i den kollektive dugnaden om vi skal klare å forsvare oss og seire over dødsviruset. Vi blir kledd uniformer (masker), plassert i kohorter og karantene, utsatt for propaganda og sensur. Vi angir illojale innbyggere som ikke følger myndighetenes anbefalinger og regler, bygger skyttergraver, deltar i motstandsbevegelse og sloss for det vi har kjært.

Fryktbasert propaganda

Propaganda er et effektivt militært virkemiddel. I forsøket med å forsvare tiltak som truer menneskerettigheter og som er i strid med grunnloven, har myndighetene kopiert fryktpropagandaen fra WHO. Gjennom frykt- og angstprofitering, sensasjonsjournalistikk og krisemaksimering har mediene nådd ut med propagandaen til de tusen norske hjem. Menneskers tanker og handlinger er påvirket under frykt, – det gjelder også våre ”generaler”. Dårlige beslutninger og valg tas når vi er redde. En fryktpreget befolkningen har latt generalene stenge ned landet. Menneskers frykt for, og mangelfull kunnskap om naturen, og drømmen om et sykdomsfritt samfunn legger grunnlaget for allmenn aksept av massetesting, vaksinepass og vaksinetvang, til og med av barn.

Fryktpropaganda skaper sykdom, støtter opp om sensur og bygger barrikader. Propaganda er uforenlig med saklig folkeopplysning. Et eksempel på propagandaen fra Helsedirektorat er en videosnutt med budskapet: Det ligger mye kjærlighet i å ikke møtes (hyggelig å høre for ungdom på jakt etter kjærligheten). Barn lærer at å være nær er ikke kjærlighet, for da kan de ta livet av dem de er glad i. Skulle en besteforelder dø med eller av korona, er det deres feil, om de har vært sammen med dem. Vi har fått et samfunn hvor naboer angir hverandre for ikke å holde avstand eller bruke munnbind, hvor mennesker som blir syke legger skylden på andre som ikke bruker munnbind, som ikke vaksinerer seg. Lydige borgere fotograferer biler utenfor nobohuset og ringer politiet når ungdommen får besøk.

Virus er en ”usynlig” fiende som ikke har egen vilje, annet enn at dens natur er å spre seg. Krig er kamp mellom vilje, og nå utvikler denne krigen mot viruset seg til å bli en krig mellom ulike meninger om håndteringen av pandemien. Myndighetenes krigsretorikk og propaganda bidrar til å bygge skyttergraver hvor ytringen øker i aggressivitet. På den ene siden er det myndighetene, globalistene og deres allierte som lener seg på vaksinen og strenge tiltak – på den andre siden er den tiltak- og vaksinekritiske motstandsbevegelsen som kjemper for sin frihet og rettigheter.

Ulike forsvarsstrategier

Forsvar er viktig i krig. FHI, Helsedirektoratet og legemiddelverket med Steinar Madsen i front, har i denne krigen mobilisert folket til å sitte passivt i sine hjem og vente på ”redningen”, vaksinen. De har vurdert portforbud (vanlig i krig) og langt på veg innført en form for unntakstilstand hvor man kun har lov å ha to på besøk og ellers stengt ned samfunnet. Strategien har vært et passivt forsvar – å sette befolkningen i husarrest frem til vaksinen er klar.

Det er åpenbare fordeler å ta i bruk flere forsvarsstrategier, men myndighetene har totalt oversett det faktum at vi alle har et immunforsvar som til daglig og opp gjennom evolusjonen har håndtert virus og annen smitte. Siden krigen mot korona startet, har generalene unnlatt å ta i bruk og styrke det beste forsvaret. Mon tro hva som hadde skjedd om militæret ikke hadde tatt i bruk det mest innlysende selvforsvaret i en krig?

Helsedirektoratet har hatt ett år til å bygge opp folkehelsen og styrke folks immunforsvar, spre informasjon om hva vi selv kan gjøre med mottaksapparatet vårt for å kunne forsvare oss mot sykdom. Et helt år har de hatt til å jobbe med og presentere en langtidsplan for tiltak som kunne vært gjennomført for at folk skal holde seg friske. Var det WHO som visket våre folkevalgte, våre generaler, i øret om at det ikke er immunforsvaret som skaper flokkimmunitet, men vaksine? Definisjonen på flokkimmunitet ble forandret så sent som13 november 2020. All henvisning til naturlig immunitet er fjernet fra WHOs nettsider. Den nye definisjonen innebærer at de sletter 100 års medisinske fremskritt i henhold til virologi, immunologi og epidemiologi. I følge WHO er det vaksinen som beskytter folk mot virus og som gir flokkimmunitet:
”Herd immunity”, also known as population immunity, is a concept usde for vaccination, in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vacination is reached. Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it.” WHO har med dette lagt til rette for massevaksinering og høy fortjeneste for vaksineindustrien. Kriteriene for hva som kan kalles en pandemi, endret de rett før svineinfluensaen i 2009. Vi hadde ikke hatt en pandemi i dag, i følge den gamle definisjonen.

Overvekt og fedme svekker forsvaret

Rundt 650 millioner mennesker lever med fedme i verden, en voksende pandemi som er neglisjert. Fortsetter pandemien, anslås det at det innen 2025 vil være rundt 2,7 milliarder overvektige voksne mennesker, og over 1 milliard med fedme. Det er ingen tvil om at overvekt og fedme gir forhøyet risiko for sykdomsinnleggelse og covid-19 relaterte dødsfall. Data fra helsedirektoratet i USA (CDC) og rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) forteller at fedme øker risikoen for alvorlig sykdom og død fra C19 i alle aldre. En ny studie viser at 28,3% av C19-pasientene var overvektige og 50,8% hadde fedme. WHO-rapport forteller at 90% av globale dødsfall av C19 har skjedd i land der halvparten av befolkningen er overvektige. Dødsratene var ti ganger høyere i disse landene, med Storbritannia og USA på topp.

Tiltakene, forsvaret våre generaler innførte, har vist seg å øke fedmeproblemet, også blant barn. Vekta har gått oppover under pandemien – så mye at forskere nå advarer at flere vil sannsynligvis miste livet av overvekt og fedme grunnet tiltakene, enn av viruset. Hva om myndighetene hadde satt inn tiltak for å slanke befolkningen under pandemien, innført slankehotell fremfor koronahotel?  Hvorfor er ikke mediene opptatt av denne faktoren som viser seg å ha størst innflytelse på pandemien, som kommer til å få enda større følger for menneskers helse og samfunn i årene som kommer?

Næringsrik mat har en enorm effekt på immunforsvaret. Når 80 % av alle innlagte, og 96 % av pasienter på intensivbehandlingen har under anbefalte nivåer av vitamin D, viser det at lavt vitamin D gir større risiko for sykdom. De som er mørke i huden har økt risiko for å mangle det viktige vitaminet, og immunsystem er mer utsatt. Vitamin D-tilskudd er rimelig forsvarstiltak og burde vært delt ut.

Overdreven hygiene og kronisk sykdom

Immunforsvaret trenger i blant å bryne seg på virus og bakterier. I et hygienisk rent miljøet utfordres ikke immunsystemet som trenger trening som musklene våre gjør. Nedstengning hindrer at befolkningen får trent opp immunforsvaret ved å gjennomgå en vanlig forkjølelse eller influensa. Mange har allerede gjennomgått en koronavirusforkjølelse i livet. Sannsynligheten er derfor stor for at noen av oss har kryssimmunitet, en av årsakene til at mange ikke blir syke. Når barn, som har vært skjermet i lengre tid, blir utsatt for andre kraftige virus, er det større risiko for at de kan bli alvorlig syke da de ikke har hatt et immunforsvar som har fått trent seg på en naturlig måte. Med tiltakene som har vært satt i verk, er barn blitt hindret i å bli disponert for virus og bakterier. Vi har utviklet et samfunn som gjør oss mer utsatt og svake. Forskere advarer mot at sprit og overdrevne hygieneregler vil øke risikoen for at kroniske sykdommer øker i fremtiden.

Hva gjør de med barna våre?

Hvilken beskjed får de som har fått bekreftet positiv test? – Gå hjem, gå i karantene, hold deg for deg selv og kjenn etter om du får symptomer, og du blir syk. Kunne helsevesenet, fastlegene i større grad fulgt opp og behandlet de som oppholder seg hjemme når de begynner å merke symptomer? Når dødeligheten har gått ned, har trusselbildet blitt flyttet til langvarige symptomer er ikke noe spesielt med koronaviruset, selv om mediene fremstiller dette slik. Propagandaen formidler at dette er et dødelig og livsfarlig virus som kan gi grusomme varige skader, du kan kanskje forvente å aldri bli frisk av post-covid syndrom (long covid). Frykt utsetter hjernen vår for negativ påvirkning, endrer biologien, skaper stress og en forventning om sykdom som kan gå troll i ord. Det er kjent sak at kroppen belastes ved virussykdom og annen akutt sykdom, og kan gi langvarige symptomer. Våre krigsgeneraler og medier har bidratt til å psyke ned befolkningen, noe som er dårlig strategi i krig.

Filosofen Hannah Arendt har vist hvordan ondskap også kan komme forkledd som lydighet eller systemtro. Under andre verdenskrig var det mange som blindt og lydig gjorde jobben de ble satt til. Det er vanskelig å kjenne ondskapen når vi ikke ser den. Vi er vant til den nå, overskrifter om barn og unge som blir psykisk syke, om barn og unge som dør av sult og sykdom i verdens fattige land, om mennesker i Israel som lever i et medisinsk apartheid, om barn i blant annet Spania som har vært tvunget til å bruke maske i over ett år, og nå senest planer om å vaksinere barn allerede fra høsten av. Hva gjør de med barna og ungdommene våre? Hva gjør de med landet som vi elsker? De fatale avgjørelsene regjeringen tok i mars i fjor, har gått sterkt ut over barn og unge. De betaler en høy pris for følgene av foreldregenerasjonens valg, for deres usunne livstil og helseskadelige politikk.

Opprustning av forsvaret

Vaksinene viser seg å gi alvorlige bivirkninger og død. Hva om de som skal behandle de syke blir de sykeste? Viktige nøkkelpersoner i krigen er blitt plassert i frontlinjen og risikerer å bli satt ut av spill. Ingen kan nekte for at vaksinen er eksperimentell, og myndighetene er likevel villige til å satse liv og helse til alle dem som skal behandle de syke i samfunnet. Representanter fra helsedirektoratet og myndighetene uttaler at vaksinen er den eneste løsningen på pandemien. Hvorfor satser våre generaler på et forsvar, som de ikke har erfaring med, som til og med kan feile? De som ikke vil ta vaksinen blir sett ned på, da det påstås at de utsetter andre for fare. Det er et dårlig argument, nå som vi har flere eksempler på vaksinerte som likevel blir smittet og kan smitte andre. Hva med de som velger å se bort fra at deres usunne livsstil øker risikoen for covid19 og overbelastning av helsevesenet?

Slik myndighetene frem til nå har mobilisert og gjennomført forsvaret i krigen mot koronaviruset, har skadet folkehelsen mer enn selve viruset. I stedet for å ha rustet opp forsvaret, folkehelsen, er den blitt betydelig svekket. Dessverre signaliserer våre folkevalgte at de vil sette av store beløp til massetesting og massevaksinering, til og med av barn. Dette er penger som burde vært brukt på å ruste opp det beste forsvaret, folkets immunforsvar. Krigen mot folkehelsen ser ut til å fortsette.


Margit Vea er en aktiv samfunnsdebattant, matkursutvikler og daglig leder av Margit Vea AS. Hun har over 20 års erfaring i å holde matkurs og har skrevet flere kokebøker. Margit var i flere år fast spaltist i Aftenposten Junior og har laget flere matprogram på Matkanalen.tv, blant annet «Naturlig mat med Margit Vea» og «Hjemmelaget babymat».

Denne artikkelen er publisert i Helsemagasinet vitenskap og fornuft. Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. De oppfordrer sine lesere om å støtte deres arbeid.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDet var klovnen BoJo som bestemte seg for å drive farlig spill i Svartehavet
Neste artikkelFrom Norway with love – juni 2021