Kraftig tilbakeslag for Tysklands «Energiewende»

0
Tyskland har satset ekstremt på vindkraft. Vindindustrien har forandret hele det tyske kulturlandskapet. Men: - Vindkraftboomen er over, konkluderer Der Spiegel. Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Drømmen om Merkels «Energiewende» sprekker: kull er igjen den viktigste energileverandøren i Tyskland skriver Deutsche Wirtscahafts Nachrichten. De viser her til strømproduksjonen, for i den totale energimiksen til Tyskland, har det aldri vært tvil om at kull fortsatt spiller en avgjørende rolle. DWN skriver:

Elektrisitetsproduksjon med kull i Tyskland gikk forbi vindkraft igjen i første kvartal 2021. En «vindløs vår» resulterte i nesten en tredjedel mindre strøm fra vindkraft, kunngjordeStatistisches Bundesamt 11. juni 2021. Ifølge rapporten ble gapet fylt av økende kraftproduksjon fra kull- og naturgasskraftverk.

Totalt ble det generert 138,2 milliarder kilowattimer strøm i Tyskland mellom januar og mars og matet inn i nettet. Ifølge foreløpige resultater fra Statistisches Bundesamt var det 2,6 prosent mindre enn i første kvartal 2020. Mens strømmen i samme periode i fjor hovedsakelig kom fra fornybare energikilder som vindkraft, biogass og sol (51,4 prosent), kull, gass og kjernekraft dominerte i begynnelsen av dette året (59,3 prosent).

Med en andel på 28,9 prosent av den totale mengden elektrisitet som ble ført inn i nettet, var kull den viktigste energikilden for kraftproduksjon i Tyskland i første kvartal 2021. Mengden strøm generert i kullkraftverk økte mer enn en fjerdedel (26,8 prosent) sammenlignet med samme periode året før til nesten 40 milliarder kilowattimer.

Når det gjelder elektrisitet fra naturgass, økte den med 24 prosent til 22,5 milliarder kilowattimer. Derimot var det et sterkt minus på nesten en tredjedel (32,4 prosent) i vindkraft. Innmatingen på 33,5 milliarder kilowattimer var den laveste verdien for denne energikilden i et første kvartal siden 2018. De to foregående årene hadde vindkraft oppnådd betydelig høyere verdier på grunn av kraftige vårstormer.

Du finner hele rapporten fra Statistisches Bundesamt om strømproduksjon i første kvartal her.

Fossile energikilder dominerer fortsatt Tysklands totale energiforsyning

Til tross for den enorme og svært kostbare satsinga på die Energiewende, er fortsatt kull, gass og olje dominerende i den totale tyske energimiksen. Tilhengerne av «det grønne skiftet» snakker helst om strømproduksjonen og ikke om det totale energiforbruket, for det ser slik ut:

I den totale tyske energimiksen utgjør olje, kull og gass fortsatt 75,9 %.
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.