Hvordan et korrupt lån på 2 milliarder dollar koster et av verdens fattigste land 11 milliarder og økt fattigdom

0
A Mozambican cyclist carrying large bags of coal to market at sunrise in the morning, along a tarmac road. Other commuters carrying items in the background. Nampula Town, Mozambique

I 2013 konspirerte bankfolk i Europa, forretningsfolk i Midtøsten og seniorpolitikere og offentlige ansatte i Mosambik om å organisere et lån på 2 milliarder dollar til Mosambik – utrolige 12% av BNP i et av de fattigste landene i verden. Lånet ble holdt skjult. Ingen av de lånte pengene, unntatt bestikkelser, gikk til Mosambik. Det var heller ingen tjenester eller produkter til fordel for det mosambikanske folket. Påvirkningen av en så stor korrupsjonsskandale kan allerede ha kostet Mosambik minst 11 milliarder dollar – nesten hele landets BNP i 2016 – og nesten 2 millioner mennesker er blitt presset ut i fattigdom. Hvis Mosambik blir tvunget til å betjene denne gjelda, er det 4 milliarder dollar mer å betale, i tillegg til fremtidige skadelige konsekvenser.

Dette går fram av rapporten Mozambique/Global: Fossil Fuels, Debt, and Corruption. Her følger et sammendrag av rapporten:

Økonomiske kostnader

Det er direkte kostnader knyttet til lånene, hovedsakelig tidligere og framtidige renter og tilbakebetalinger. Tidligere direkte kostnader – de som er påløpt til og med 2019 – utgjorde 674,2 millioner dollar. Til det kommer ytterligere 3,93 milliarder dollar som landet må betale for å betjene den skjulte gjelda frem til 2031. Den økonomiske krisa var delvis forårsaket av gjelda i seg sjøl, men enda mer av skaden som strømmet fra hemmelighold og korrupsjon, og følgende miskreditt.

Og dens innvirkning på mosambikere var enormt mye mer enn den skjulte gjelda. Da rykter om skjulte lån begynte å sirkulere, løy mosambikanske ministre for IMF og ambassadører for Mosambiks utviklingspartnere og benektet eksistensen av lån. Da Wall Street Journal avslørte den skjultae gjelda i april 2016, var sinne ekstrem. Givere og långivere hadde holdt landet flytende, og de trakk støpselet.

IMF stoppet sitt program og givere avlyste direkte budsjettstøtte og annen bistand til regjeringa – en reduksjon på USD 831 millioner i 2016 sammenlignet med året før. Kaskaden som fulgte inkluderte ei finanspolitisk krise som gjorde at regjeringa ikke klarte å betale regningene, det var en stor valutadevaluering, utenlandsk gjeld ble ubetalt, økonomien avtok kraftig, reell BNP per innbygger falt, arbeidsledigheten økte og fattigdommen økte.

Sosiale kostnader

Den plutselige reduksjonen av eksterne donasjoner etter at de skjulte lånene ble avslørt i april 2016, utløste en finansiell og monetær ustabilitet som tvang regjeringa til å redusere de offentlige utgiftene sterkt. I 2016 ble de reelle offentlige utgiftene (i USD) redusert til mindre enn halvparten av det de var i 2014. Denne reduksjonen i de offentlige utgiftene rammet sektorene med sikte på sosial velferd. Sammenlignet det treårige gjennomsnittet 2016–18 med de tre foregående årene, falt utgifter til helse og utdanning med 1,7 milliarder USD – helt på grunn av gjelda.

Skandalen forårsaket for hver mosambikanske statsborger: – 10 USD mindre i utdanningssektoren hvert år – USD 7 mindre i helsesektoren hvert år. Mye tyder på at fattigdom økte i løpet av årene etter 2015. Det er forskjellige måter å måle den på. Den plutselige økninga i inflasjon i 2016 og stigende priser drev 2,6 millioner mennesker under terskelen til fattigdom, som vist i studier som viser prosjektnivået i 2016 ved hjelp av data fra de siste husholdningsundersøkelsene (IOF 2014/15).

Vi estimerte deretter andelen av økningen i fattigdom som skulle forklares med den skjulte gjelda, og fant at: – på grunn av den skjulte gjeldskandalen falt minst 1,9 millioner mennesker under fattigdomsgrensa i 2019. Det er ikke noe sterkere mål på tragedien som den skjulte gjeldskandalen har påført mosambikere.

Politiske og institusjonelle kostnader

Kostnadene og konsekvensene av den skjulte gjeldsskandalen på det politiske og institusjonelle landskapet i Mosambik var reelle og alvorlige. Mosambiks ytelser overfor innbyggerne forverret seg på alle relevante indekser som måler aspekter av demokrati, styresett, offentlig økonomistyring og troverdighet i tiåret mellom 2010-2020. Mange av dem registrerte også en akselerasjon av forverringen etter 2013 da gjelda ble pådratt, og et spesielt kraftig fall som falt sammen med oppdagelsen av den hemmelige gjelda i 2016 – den «rykende pistolen» som vitner om den hemmelige gjeldas bidrag til forverringa.

Store og langvarige konsekvenser

Oppsummert påvirket den skjulte gjelda og den etterfølgende skandalen tungt på politikk og institusjoner og førte til:

  1. Flere motsetninger og ødeleggende konflikter i staten og det politiske systemet.
  2. Verre styringskvalitet og svekkede statlige institusjoner.
  3. Diskreditering av regimet og regjeringa.
  4. Et mindre demokratisk og mer autoritært land.

Les hele rapporten her.

Fra naturens side er Mosambik et rikt land. Landet kunne ha gitt innbyggerne et godt liv, men korrupte ledere og internasjonal finanskapital har satt landet i bunnløs og ødeleggende gjeld.

Les også: Korrupsjonssak ryster regjeringspartiet Frelimo i Mosambik

I Mosambik satset Frelimo på gass og tapte

Forrige artikkelEva Bartlett: – Jeg er på «hit-lista» i Kiev over uønskede journalister
Neste artikkelNi millioner barn drevet ut i barnearbeid på grunn av lockdown. Første økning på to tiår.
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.