Blir «klima-lockdown» det neste?

0
Bildet er fra World Economoc Forums presentasjon av The Alliance of CEO Climate Leaders

For kapitalkreftene har koronalockdown vært så fordelaktig og så profitabelt at det gir mersmak. I milliardærklubben i Davos har Klaus Scwab begynt å ymte om at det neste blir en «klima-lockdown».

World Economic Forum var litt for hissige på grøten da de sendte ut en Twitter-melding som sa at «Lockdowns forbedrer byer i det stille verden rundt». Det var litt for avlørende, så man ble nødt til å sende ut ei motmelding som så slik ut:

Men det betyr ikke at tankene om en «klima-lockdown» er forlatt.

En rapport med tittelen “Avoiding a climate lockdown” er skrevet av Mariana Mazzucato, økonomiprofessor vedUniversity College London, og leder for noe som kalles Council on the Economics of Health for All, som er en underavdeling av World Health Organization.

Mazzucato er rådgiver for EU-kommisjonen og holdes fram som en stor tenker av tankesmien Manifest, som omtaler henne som stjerneøkonom, og var med på å gi henne oppdraget med å skrive notatet Grønn Industri 21.

I rapporten Avoiding a climate lockdown heter det:

Da COVID-19 spredte seg […], innførte regjeringer lockdowns for å forhindre at en folkehelsesituasjon skulle spinne ut av kontroll. I den nærmeste framtida kan det hende at verden trenger å ty til lockdown igjen – denne gangen for å takle en klimakrise […] For å unngå et slikt scenario, må vi forandre våre økonomiske strukturer og gjøre kapitalismen annerledes.

Den ble først publisert av Project Syndicate, som er finansiert av blant andre Bill & Melinda Gates Foundation og George Soros’ Open Society Foudation. Deretter ble Mazzucatos rapport publisert av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), som beskriver seg sjøl som «en global, administrerende direktørledet organisasjon med over 200 ledende virksomheter som jobber sammen for å akselerere overgangen til en bærekraftig verden». Deres medlemmer omfatter omtrent alle multinasjonale korporasjoner av noen betydning, inkludert Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google og Microsoft. Medlemsbedriftene har en samlet omsetning på godt over 8.000 milliarder dollar.

Og hva er så en «klima-lockdown»?

Mazzucato forklarer:

Under en «klima-lockdown» ville myndighetene begrense bruk av private kjøretøy, forby forbruk av rødt kjøtt og innføre ekstreme energisparetiltak, mens selskaper med fossilt drivstoff måtte stoppe boringen.

Hva disse «ekstreme energisparetiltakene» vil bestå i, kan man bare begynne å forestille seg, men at det vil omfatte forbud mot flyreiser, er vel ganske sikkert.

I Mazzucatos rapport er «klima-lockdown» en dystopisk framtid vi må prøve å unngå, men hvordan skal vi unngå den?

«For å unngå et slikt scenario, må vi revidere våre økonomiske strukturer og gjøre kapitalismen annerledes. grønn og bærekraftig utvinning […] Å takle denne tredobbelte krisa krever omorganisering av eierstyring, økonomi, politikk og energisystemer mot en grønn økonomisk transformasjon […] Det trengs langt mer for å oppnå en grønn og bærekraftig utvinning […] vi ønsker å transformere fremtidas arbeid, transitt, og energibruk.»

Bill Gates forbereder også opinionen på mer globalt dikatur da han i august 2020 han skrev: COVID-19 is awful. Climate change could be worse.

For de rikeste 0,0004 % av verdens befolkning har koronakrisa med sitt diktatur og sine lockdowns vært en så udelt økonomisk og politisk suksess at de ønsker å reindyrke metodene og bruke dem igjen og igjen, og hva er da mer naturlig ennå utnytte frykten for en klimakatastrofe til å sørge for mer makt til finanskapitalene og de globale styringsystemene som de behersker?

Fra 2019: Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten

Fra januar 2020: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

G7 forbereder neste pandemi

På G7-møtet i Carbis Bay ble lederne for de ikke lenger viktigste økonomiene i verden enige om en plan for hvordan de skal takle den neste pandemien, og ikke helt overraskende går de inn for mer overnasjonal styring, en sterkere rolle for WHO, mer overvåking og kontroll.

Får de det som de vil, skal koronaregimet være kommet for å bli. Den globale korporativismen er kapitalismens ansikt i det 21. århundre.

Les også World Economic Forum: Supercharging public-private efforts in the race to net-zero and climate resilience

Hvem er medlemmer av Alliance of CEO Climate Leaders?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBlackRock kjøper opp privatboliger
Neste artikkelØkende antall dødsfall etter vaksine, både i Norge og internasjonalt