Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten

0
Verdens fremste finanskapitalister med BlackRock i spissen står klare til å utnytte klimafrykten til siste skattekrone. Illustrasjon: Shutterstock

I den epokegjørende boka Sjokkdoktrinen viste Naomi Klein hvordan storfinansen og nyliberale politiske krefter har klart å utnytte kriser, katastrofer og kriger til å ta over naturresursene innføre drakoniske økonomiske «reformer» som det aldri hadde vært mulig å få gjennom under normale politiske forhold.

Global finanskapital simpelthen elsker frykt, panikk og kaos. Boka viser at de markedsliberale reformene iscenesatt av Milton Friedman og hans «Chicago boys» ikke ble introdusert på demokratisk vis, men gjennom bruk av et sjokk. Dette sjokket kunne være alt fra et terroristangrep til en naturkatastrofe. Sovjetunionens sammenbrudd ble for eksempel brukt til å innføre et ultraliberalt mafiaregime i Russland som klarte å privatisere og plyndre russisk økonomi så brutalt at landets BNP ble halvert og levealderen for menn falt med ti år i gjennomsnitt.

Klima blir den nye sjokkdoktrinen

Det er nå helt klart hva som blir den nye globale sjokkdoktrinen. Det er «klima». Av god grunn er folk bekymret for framtida og dette er forsterket gjennom budskap om at vi har «bare ti år» og at det er grunn til «panikk». Det arbeides nå politisk for å skape en «konsensus» for at overnasjonale organer må sørge for «klimatiltak» som «monner». EU og FN er naturligvis sentrale her. Men også Verdensbanken hadde opplegget klart allerede i 2014. De skal skape instrumenter og «koalisjoner» for å sørge for at offentlig og privat kapital flommer den veien de definerer som klimavennlig. Dette er sjølsagt først og fremst en metode for at global finanskapital skal få hendene så djupt ned i de offentlige skattkistene som det er fysisk mulig.

I 2018 etablerte Emmanuel Macron med bakgrunn fra Rothschild bank og verdens største hedgefond, den vanlig mistenkte BlackRock, noe som kaltes Climate Finance Partnership. Nå kaller de seg Blended Finance Taskforce og deres mål er å:

«mobilisere privat kapital til målene for De bærekraftige utviklingsmålene – en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten. Taskforce samler ledere fra næringsliv, finans, utvikling, politikk og sivilsamfunn for å bidra til å overvinne hindringer for investering i sektorer og geografier med stor innvirkning.»

Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer

Hindringer kan naturligvis være nasjonal lovgivning, folkelig motstand og annet som hindrer fri flyt av kapital.

De ser på dette som en investeringsmulighet uten sidestykke og mener at det skal være mulig å få tilgang til investeringer i størrelsesorden 12.000 milliarder dollar. Dette klarer de ikke å reise bare gjennom privat finansiering, derfor lanserer de begrepet «blended business». Dette betyr at de også vil ha tilgang til offentlige finanser. De håper å kunne tappe de offentlige finansene for 6.000 milliarder dollar.

De partnerne som står bak dette er de vanlige finansielle gangsterne, de samme som sto bak finanskrisa og sørge for å profittere grovt på den. Den største av dem er BlackRock, naturligvis, men vi finner de fleste av de andre der også: BNP Paribas, Carlyle Group, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan Chase, Rockefeller Foundation – og naturligvis USAID og milliardærklubben World Economic Forum. I administrasjonen har de satt inn blant annet folk fra McKinsey og Atlantic Council. Så de er der alle sammen.

Dette er Wall Street organisert som internasjonal ledergruppe. De vil utnytte klimapanikken og framtidsfrykten for å sikre sin kontroll over lovgivning og offentlige budsjetter og valse ned det som måtte være av hindringer. Og de jobber naturligvis også politisk. Allerede i januar 2018 publisert The Guardian programmet deres som avisartikkel.

«Offentlig og privat sektor må i økende grad slå sammen sine ressurser for å finansiere større globale bærekraft- og klimaendringsprosjekter, sier rapport.»

Medier og politiske bevegelser vil skape tilstrekkelig «skam» og frykt til at befolkninga vil godta høyere «klima»skatter og plyndring av naturressurser i «den gode klimasakens tjeneste», for eksempel vindkraftindsutri i uberørt natur og elkabler til kontinentet for Norges del. Og det hele vil naturligvis bli solgt som «progressivt, grønt og klimavennlig». Foreløpig er det tillatt å kritisere disse kreftene i mediene, men føl deg ikke for sikker på at det vil vedvare.

Forrige artikkelNorges behov for fornybar energi – et uklart spørsmål
Neste artikkelStudie viser at utarmet uran har skapt deformerte barn i Irak
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).