Kanslerkandidat Baerbock vil dekke 2 prosent av Tysklands areal med vindturbiner

0
Tysk vindkraftanlegg. Shutterstock

Lederen for De grønne i Tyskland, Annalena Baerbock, som seiler opp til å bli en sterk kandidat til å ta over etter Angela Merkel som forbundskansler, ønsker å dekke minst to prosent av Tysklands overflate med vindkraftindustri. Hun hevder at dette angiveling må til for å «redde verdens klima».

I et intervju med ARD-Morgenmagazin sa Baerbock at det «et øyeblikkelig må lanseres klimabeskyttelsesprogram for fremtida, slik at du ikke bare nevner målene, men også tiltakene for å nå disse målene.»

Og blant disse tiltakene ønsker Baerbock en massiv utbygging av vindkraftindustri over hele Tyskland. Hun sa at det er behov for en regulering som gir et arealmål på to prosent av landets areal for vindkraft over hele Tyskland.

Men hennes landsmenn er lite interessert i dette. På tross av massivt politisk press for stadig mer vindindustri har det oppstått mer enn 1000 borgerinitiativer for å stanse vindkraftbaronenes erobring av det tyske landskapet.

Blant de mange negative virkningene av vindkraftanleggene er infralyd, som har gitt mange mennesker helseplager. Dette er tatt op av et borgerinitiativ som kaller seg Vernunftkraft.

Baerbock tar ikke inn over seg at den såkalte fornybare krafta i Tyskland har gjort landet stadig mer sårbart for strømutkoplinger med fare for total blackout.

Tyskland forbereder strømrasjonering som norm

Ei gruppe i det tyske økonomidepartementet har derfor utarbeidet et system som gjør strømrasjonering til normen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver:

Rett før jul publiserte ei arbeidsgruppe fra det føderale økonomidepartementet et utkast på 60 sider for omlegging av det tyske elsystemet. Sjøl om notatet allerede ble returnert til arbeidsgruppen for revisjon av økonomiminister Peter Altmaier i januar, er det ingenting som gjør det sannsynlig at det vli bli endret grunnleggende når det gjelder hovedtrekkene i de kommende reformene som presenteres i dokumentet. Et sentralt element ved opplegget er ideen om at eiere av elektriske biler og elektriske varmepumper i framtiden kan oppleve at strømmen blir slått av uten forvarsel for å redusere etterspørselen etter energi og derved kompensere for mangel på strøm i nettet. Som for eksempel sitert av flere medier fra utkastet som siden har forsvunnet fra Økonomidepartementets hjemmeside, kan det avtalefestes mellom nettoperatører og private husholdninger at strømmen til varmepumper og ladestasjoner kan slås av for opptil to timer om dagen. Til gjengjeld, som det drøftes i utkastet, kan de berørte få rabatter på strømprisen, eller innbyggerne vil kunne «kjøpe seg ut» av stenging med spesielle betalinger.

Tyske forbrukere vil altså få seg forelagt strømkontrakter som gir leverandørene rett til når som helst å kople ut strømmen deres to timer i døgnet. Til gjengjeld vil de rike kunne kjøpe seg fri fra dette.

Die Energiewende har ført til at man i Tyskland kopler ut atomkraft og kullkraft samtidig og innfører ustabil vind- og solkraft. Siden det er så som så med sol i Tyskland betyr dette i stor grad vindkraft, som jo varierer voldsomt ettersom hvor mye det blåser. Tyskland forbruker hver dag omkrig 80 gigawatt. Om natta synker dette til 60 gigawatt. Men på det beste kan sol- og vindindustrien bare levere 10 gigawatt. I verste fall, på mørke og vindstille dager kan dette falle til 1 gigawatt.

Ikke miljøvennlig, ikke bærekraftig, ikke fornybart

Vindkraftanleggene krever massiv bruk av sement og diesel under anleggsperioden. De krever store mengder ikkefornybar glassfiber, som igjen avgis til naturen og ikke kan resirkuleres. De er ikke fornybare, men har knapt nok ei levetid på 20 år. Og de skaper en masse problemer i form av skader på dyrelivet, helseplager, lydforurensing og mnaturligvis utgjør de visuell forurensning. Og ikke løser de noen klimaproblemer heller.

Siden det er massiv motstand mot en så feilslått «grønn politikk» som den Baerbock står for, ønsker hun tydeligvis å få på plass et lovverk som kan tvinge denne politikken gjennom, mot innbyggernes ønsker.

Les også: Tyskland vil trenge stadig mer norsk vindkraft

De grønne i Tyskland vil ha «klimapartnerskap» med USA

Forrige artikkelRegjeringa bryter Offentleglova også
Neste artikkelIsrael og endring av maktbalansen i Midtøsten