Tyskland vil trenge stadig mer norsk vindkraft

5
Illustrasjonsfoto: Shutterstock. Bildet er fra Møre og Romsdal.
Jan Herdal

Av Jan Herdal.

Tyskland importerer ca. 60 prosent av sitt totale energiforbruk, og andelen er stigende. Fram til nå har landet likevel hatt enn viss nettoeksport av strøm, men også der er importen økende.

I 2020 økte strømimporten til 33 TWh, eller med 36 prosent i forhold til 2019. Det ble også eksportert mindre, med det resultat at nettoeksporten endte på 17,4 TWh, vel halvparten av året før og den laveste på mange år, ifølge Weser-Kurier.

Årsaken som oppgis er bortfall av kull- og atomkraftverk til fordel for vind- og solkraft. Det krever økt import når vinden ikke blåser og sola ikke skinner. Tyske nettmyndigheter regner med at landet vil måtte importere stadig mer strøm i åra som kommer, skriver avisa.

Der er norsk kraft ettertrykkelig innkalkulert. Tyske interesser kjøpte seg allerede for flere år siden opp til å bli største eier av små vannkraftverk i Norge. Utenlandske interesser, herunder tyske, eier allerede over 60 prosent av norsk vindkraft, og andelen er ventet å øke.

Bl.a. er Stadtwerke München inne i fire vindkraftverk i Trøndelag. Styreleder og administrerende direktør Christian Vogt i Midtgard Vind (70 prosent eid av Stadtwerke München) gjorde det på vegne av oppdragsgiver i 2019 klart at vindkraftverket på Frøya skal bygges uansett, uten hensyn til lokale protester.

Tyskland skal stenge sine siste 6 atomkraftverk i løpet av to år. Utfasingen av kullkraft pågår kontinuerlig, og skal være gjennomført innen 2038. Aldri har et moderne industriland marsjert så målbevisst og taktfast inn i sitt eget energisammenbrudd.

De håper å bli reddet bl.a. av den største naturvandaliseringen i norsk historie.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for pcwh pcwh says:

  Tyskerne er så godt vant med å gå i takt at ingenting endrer seg før CDU får en ny leder. Som kanskje tør å si høyt at atomkraft er et bedre valg enn vindkraft. Oh, well.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  er i ferd med å bli minoritet i eget land, så noen tysk kultur skal du nok få slippe i fremtiden.

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:
 4. De håper å bli reddet bl.a. av den største naturvandaliseringen i norsk historie.

  Hvis det skal skje holder det ikke bare med nok kraftproduksjon, man må også ha overføringslinjene for å få krafta ned til kontinentet. Skal Norge kunne “redde” tysk kraftforbruk som etter sigende skal øke kraftig i åra framover pga. økt elektrifisering (elbiler, kraft til fjernvarme, varmepumper etc.) så må også nettkapasiteten til kontinentet økes tilsvarende, enn si også innad i Norge.
  \Da blir 1,4 GW til Tyskland og 1,7 GW til Danmark per nå puslete hvis man etterhvert både skal levere effekt når det ikke blåser og er sol, og i tillegg dekke opp for et stadig minskende antall regulerbare kraftverk.

  Hvis vi ikke klarer å stanse våre EU-kåte politikere ganske kjapt (sånn ca. ± 5 år tipper jeg) vil vi ikke bare måtte hanskes med en pågående vindkraftvandalisering, men også nye kraftlinjer på kryss og tvers i norsk natur og en effektutvidelse av mange norske magasinkraftverk med sterkt sprikende vannstand som endelikt. Foreløpig vil begrunnelsen være klima, men etterhvert vil det argumentet utvides med eller endres til å “redde naboene/være solidarisk” dersom de har rett som hevder at vi står framfor kaldere klima i Europa heretter (pga. solsyklusene).

  På en måte får tyskerne det de ber om. De vil ikke ha atomkraft, og gass og særlig kull er fy fy også. Mange lever i en drømmeverden hvor de tror vind og sol kan erstatte disse og at levestandarden samtidig kan opprettholdes. Problemet for oss er at tyskerne er så mektige i Europa at vi risikerer at de drar oss ned i søla også.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere