Tyskland vil trenge stadig mer norsk vindkraft

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock. Bildet er fra Møre og Romsdal.

Av Jan Herdal.

Tyskland importerer ca. 60 prosent av sitt totale energiforbruk, og andelen er stigende. Fram til nå har landet likevel hatt enn viss nettoeksport av strøm, men også der er importen økende.

I 2020 økte strømimporten til 33 TWh, eller med 36 prosent i forhold til 2019. Det ble også eksportert mindre, med det resultat at nettoeksporten endte på 17,4 TWh, vel halvparten av året før og den laveste på mange år, ifølge Weser-Kurier.

Årsaken som oppgis er bortfall av kull- og atomkraftverk til fordel for vind- og solkraft. Det krever økt import når vinden ikke blåser og sola ikke skinner. Tyske nettmyndigheter regner med at landet vil måtte importere stadig mer strøm i åra som kommer, skriver avisa.

Der er norsk kraft ettertrykkelig innkalkulert. Tyske interesser kjøpte seg allerede for flere år siden opp til å bli største eier av små vannkraftverk i Norge. Utenlandske interesser, herunder tyske, eier allerede over 60 prosent av norsk vindkraft, og andelen er ventet å øke.

Bl.a. er Stadtwerke München inne i fire vindkraftverk i Trøndelag. Styreleder og administrerende direktør Christian Vogt i Midtgard Vind (70 prosent eid av Stadtwerke München) gjorde det på vegne av oppdragsgiver i 2019 klart at vindkraftverket på Frøya skal bygges uansett, uten hensyn til lokale protester.

Tyskland skal stenge sine siste 6 atomkraftverk i løpet av to år. Utfasingen av kullkraft pågår kontinuerlig, og skal være gjennomført innen 2038. Aldri har et moderne industriland marsjert så målbevisst og taktfast inn i sitt eget energisammenbrudd.

De håper å bli reddet bl.a. av den største naturvandaliseringen i norsk historie.

Forrige artikkelDommeren vedtok å ikke utlevere Julian Assange av helsegrunner – men trusselen mot ytringsfriheten består
Neste artikkelRapport fra lukket avdeling