Regjeringa bryter Offentleglova også

0
Illustrasjon: Shutterstock

Professor ved det juridiske fakultet ved UiT, Johan Aulstad, mener at bruken av meldingstjenesten Signal kan være en omgåelse av Offentleglova. Nå reagerer flere på regjeringsmedlemmers bruk av meldingstjenesten. Dette skriver avisa Dagbladet. Avisa skriver videre:

Tirsdag skrev Dagbladet at statssekretærer i regjeringen benytter meldingstjenesten Signal til å kommunisere.

Det bekreftet Statsministerens kontor selv til Dagbladet.

Johan Aulstad, professor ved det juridiske fakultet ved UiT og leder av Forskergruppen for forvaltningsrett, understrekte at bruken av en slik tjeneste kan være en omgåelse av Offentleglova.

Også leder i Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, reagerer kraftig på bruken.

Nå får regjeringen krass kritikk fra flere hold.

Signal er en kryptert meldingstjeneste der personvern og mulighet til å slette spor og meldinger er sentralt. Appen er gjentatte ganger koblet til kriminelle miljøer.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Dagbladet:

Vi deler bekymringen fra Pressens offentlighetsutvalg om at regjeringens bruk av funksjoner for automatisk og endelig sletting av meldinger kan åpne for enda mer undergraving av åpenhet og innsyn.

Lederen for kontroll og konstitusjonskomiteens, Dag Terje Andersen (Ap), sier:

I det større bildet er det er helt åpenbart slik at regjeringen har et ønske om mindre åpenhet og innsyn. Denne regjeringen har vist en økende vilje til hemmelighold som vanskeliggjør Stortingets kontrollfunksjon.

Kommentar: Lovbruddsregjeringa

Regjeringa Solberg er blitt notorisk for at den systematisk og om igjen og om igjen setter norsk lov til side. Selv Koronakommisjonen som ble sammensatt av regjeringa på en slik måte at den skaulle behandle regjeringa på mildeste måte, har slått fast at regjeringa brøt Grunnloven 12. mars i fjor.

I en kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». Hernes skriver:

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Kommisjonen slutter seg utvetydig til professorene Eirik Holmøyvik og Hans Petter Graver: Beslutningen skulle vært tatt av regjeringen i statsråd, ikke av en underordnet etat som Helsedirektoratet. Mer enn det: Den sier dette fullt ut hadde vært mulig!

Les også Aftenpostens artikkel: Koronakommisjonen: Regjeringen brøt Grunnloven da krisen rammet Norge.

Referater, SMS-er og granskningen til Koronakommisjonen viser at Grunnloven ikke ble fulgt da Norge skulle styres gjennom de dramatiske dagene i mars i fjor.

Regjeringen overlot den historiske beslutningen til en embetsmann, helsedirektør Bjørn Guldvog.

Grunnloven som det norske demokratiske systemet er bygget på, ble glemt da koronaviruset kom til landet.

Pressens offentlighetsutvalg: – En rekke lover er ikke blitt fulgt

Pressens offentlighetsutvalg har vedtatt en uttalelse der det blant annet heter:

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avslører en urovekkende holdning til offentlighetsloven og arkivloven i deler av embetsverket. Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utvist en skremmende nonsjalant holdning til kravet om at beslutninger skal dokumenteres og journalføres. Det har ført til at kommisjonen ikke har kommet til bunns i flere sentrale problemstillinger. 

Årsaken er ikke slurv, men handlinger som ødelegger muligheten for å etterprøve helt sentrale beslutninger under en krise. Lover som skal sikre åpenhet og innsyn undergraves. Det er et demokratisk problem. 

Før 12. mars 2020 ble Norge stort sett og i hovedsak styrt etter Grunnloven. Ett år etter skriver en av våre fremste juridiske eksperter, professor Hans Petter Graver:

Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. En sektor er dominerende, alle andre hensyn er underordnet denne. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.