Hvem skal avgjøre Syrias framtid?

17
Ødeleggelsen av Syrias økonomi er verre enn Tyskland etter 2. verdenskrig

Eksil-syrere, eller syrerne, de som fortsatt bor i Syria?

«Omtrent 800 000 nordmenn utvandret til Amerika (i perioden 1825-1920). Motivet for masseutvandringen var svært sammensatt: fattigdom, undertrykking, klassedeling, overbefolkning…» (Wikipedia).

Men det var ikke disse nordmennene som bygde landet og den norske velferdstaten. Det var de som holdt ut slit, fattigdom og undertrykking som gjorde det. DE bygde landet og ikke minst velferdsstaten, bit for bit, sten på sten. Og det var DE som var med på å frigjøre Norge og verden fra nazismen.

Ødeleggelsen av Syrias økonomi er verre enn Tyskland etter 2. verdenskrig
Ødeleggelsen av Syrias økonomi er verre enn Tyskland etter 2. verdenskrig

Dette var tanker jeg gjorde meg da jeg syklet hjemover fra et Syria-arrangement på Litteraturhuset torsdag 29. sept. Eksilsyrere bosatt i Tyrkia, Tyskland, Skottland osv var i Oslo i fire dager og ble så og si båret på gullstol fra intervju til intervju, i NRK, VG, Dagsavisen you name it. Og det de sa ble tillagt like stor vekt (som gull): utallige varianter av «hjelp oss med å styrte Syrias president» (jeg refererer her til det jeg opplevde under min tilstedeværelse de to første dagene).

Bakgrunnen var at den relativt nystartede organisasjonen Space (Syrian Peace Action Center) hadde booket seg inn i fire dager på Litteraturhuset, Oslo. De hevder å være «a non-profit, independent association». Men budskapet bar ikke preg av uavhengighet og pengene til dette propagandagildet må jo komme fra et sted uansett om organisasjonen er non-profit eller ikke.

Så hvorfor spurte ingen av nevnte norske medier om hvem som betalte for oppholdet, reisene, kulturelle innslag osv? Hvorfor hevder denne organisasjonen å være syrisk når den består av folk som ikke bor i nevnte land? Og hvorfor er ingen norske politikere og medier interessert i hva ordentlige syrere sier, de som hovedsaklig bor i regjeringskontrollerte områder av Syria, som holder ut Norge/Vestens sanksjoner og krigføring mot Syria og som har bestemt seg for å bli i Syria og bygge landet opp igjen etter krigen slik gode nordmenn gjorde etter 1945? Jeg kan ikke ha sett mer en håndfull slike reportasjer siden krigen begynte i 2011.

En fersk FN rapport omtaler virkningene av sanksjonene på denne måten: USA og EUs sanksjoner (som omfatter Norge) straffer vanlige syrere og vanskeliggjør hjelpearbeid i denne største humanitære nødssituasjonen siden andre verdenskrig (U.S. and European sanctions are punishing ordinary Syrians and crippling aid work during the largest humanitarian emergency since World War II). Jeg minner om at sanksjonene mot Irak på 90-tallet drepte en halv million barn og et ukjent antall voksne.

Heller ikke denne rapporten har meg bekjent blitt omtalt i norske medier. Slike unnlatelsessynder er så vanlige at det ikke kan være noen tilfeldighet. Det er rett og slett ikke lenger mulig å tro på at norske medier er frie og uavhengige (fra USA/NATO).  De er snarere talerør for disse og deres stadige kriger.

Ødeleggelsen av Syrias økonomi er verre enn Tyskland etter 2. verdenskrig.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


17 KOMMENTARER

 1. Det er en skrivefeil i avsnittet som begynner med «Så hvorfor». Det gjelder andre setning/periode «Hvorfor hevder denne organisasjonen å være syrisk når den består av folk som ikke bor i nevnte land»? Se der bort fra ordet «ikke».

 2. Du «glemmer» at av de ca 800 000 som utvandret, kom ca halvparten tilbake, enten med penger for å starte business i Norge mednyvunnen teknologisk kunnskap, eller ganske enkelt fordi de ikke lyktes i USA og foretrakk å reise heim å leve fattigslig der, framfor å synke tilbunns i et mye kaldere samfunn.

  • I Arendal som dengang profitterte på seilskutehandel,og pga bøndenes eiendom i skog,kunne tømmeret i skutene investeres.Så var det jo omleggingen med bruk av andre materialer i skip,som da knekte mye av velstanden,fordi de hadde vært for optimistiske,og hadde også tjent på den amerikanske krigen.Så ble det underslag i banken,og de utvandret .

 3. Dette er i det alt vesentlige en stigmatisering og mistenkeliggjørilng av de som flykter fra krigshelvetet i Syria og andre steder – og en hyllest av de «virkelige heltene,» dem som iflg. Birkelands resonnement blir igjen i Syria og tar bombene og lidelsene. Supplert med en intetsigende parallell til norske emigranter til USA på 1800-tallet. Dette bygger opp om Frp-retorikken om at de aller fleste flyktninger er «lykkejegere.» Det er lite her som ikke ekskluderingsminister Sylvi Listhaug kunne ha stilt seg bak. Ikke fins det noen form for «analyse» verdt navnet heller. Artikkelen skjemmer ut det ellers utmerkede Steigan .no og burde ikke ha sluppet gjennom filteret.

  • Kall det hva du vil. Hovedpoenget er uansett at man ikke kan få både i pose og sekk: man kan ikke både utvandre og kreve å få bestemme Syria framtid. Vi kan ikke legge mer vekt på hva eksil-syrere sier enn hva syrere sier.

 4. Jeg synes det blir feil å sammenlikne norsk utvandring i de 95 årene du nevner, med hva syrere har opplevd de siste 5 årene. Å utvandre og å flykte er ikke det samme. Denne sammenlikningen synes jeg forkludrer, snarere enn belyser de aktuelle problemene. Når det er sagt, tror jeg det finnes adskillig betalingsvilje og -evne blant dem som desperat prøver å omfortelle historien om hva som har skjedd i Syria de siste 95 år!

  • «Å utvandre og å flykte er ikke det samme». Hva er forskjellen, egentlig? Nordmenn flyktet/utvandret til USA av mange forskjellige grunner. Det samme gjelder syrere. Og det begynte lenge før krigen.

   • Nå er jo denne sammenligningen en påtvunget diskusjon. Vi som er motstandere av denne menneskehandelen, og som mener at det totalt sett ville vært best at spesielt de hundretusener ungen menn i tjenestedyktig alder hadde holdt seg hjemme, gjort sin plikt i hæren og gjenopprettet lovlige tilstander i hjemlandet (etter deres egen muslimske skikk), blir jo til stadighet konfrontert av globalistene med dette argumentet «ikke glem vår egen utvandring til amerika», «ikke glem de norske flyktningene til Sverige under krigen».
    Jeg er for så vidt enig i at det ikke kan sammenlignes, ingen av delene, spesielt det siste, fordi mye over 90% som dro, dro for å komme seg heim igjen så fort som mulig.

    Men skal vi på død og liv ta denne diskusjonen alvorlig må globalistene finne seg i å bli møtt med argumenter, og å bli stilt til ansvar for den politikk de ønsker seg, som betyr en rasering av den norske velferdsstaten, en utarming av arbeiderklassen og en rasering av boomerådene, spesielt i indre boomeråder. Samt et kolosalt angrep på norske jenters liv i trygghet.

    Tvilere kan bare ta seg en tur til Grønland Oslo, gjerne på kveldstid og ta med seg en kvinnelig slektning iført miniskjørt.

 5. Ser av kommentarene at en annen vinkling enn den politisk korrekte ensidighet nærmest er umulig. Dette gjelder ikke kun for Norges borgere, men og for NATO landene. I Tyskland blir enhver som ser Syria- situasjonen på tross av Syriske Asylanter med konkrete draps-hensikter, falske pass, eller uten papirer, som noe annet enn fantastiske mennesker som har trosset farlig flukt og grusomme slappere – som Rasister, Nazister og alt tenkelig ondt. Kunne det ikke være andre motiver for «flukt»? For eks. Å slippe unna militærtjeneste i eget land? Dessertører straffes i Vesten og har ingen «heltestatus». Krig er det i mange land, men NATO bekjemper kun de regimer som har nektet å underkaste seg Det Rotshildske Sentralbanksystem og Amerikanske Dollar som Verdensvaluta, og som nå i den nærmeste tid vil kollapse , for USA er bankrott, og kjemper en død skamp for å beholde Verdensherredømme, men som USA og USA Dollar vil tape. Er denne Invasjonen av muslimer til Vesten et ledd i å skape total kaos og borgerkrig for å avlede fra det politiske nederlag som garantert kommer, slik at Folket roper om hjelp, fra nettopp de som har sørget for kaos og ulykke…slik at skuespillet kan fortsette.
  For det kommer som et traumatisk sjokk, når folk flest våkner opp av drømmen om Fredelig Innvandring» og evig gode tider. Naivitet kan ikke sidestilles med «»Godhet», snarere med Blindhet. Drømmen om Det Ottomanske Storriket er ikke forsvunnet, og Vesten har åpnet opp for de muslimske trojanske hestene, som vil aktiveres når tiden er inne. Eller er det ikke lov til å hevde noe slikt? Kan noen svare på hva som skjer med den norske Dollar-avhengige Økonomi når Verdens Børser raser ned i avgrunnen, verre enn i 1929 (Oljefondet har 60% i Aksjer) når Eiendomsmarkedet stuper og Norske Husholdninger knapt klarer å fø seg selv? Kapitalisme «på dop» skjedde før 1.ste og før 2. Verdenskrig. Våre ledere har Intet lært, og våre medier er fulle av løgn, propaganda og hjernevask, og i Krigssituasjoner lyves det enda mer enn ellers.
  Så sies det: Ååååååå dette kom plutselig, det var det umulig å vite noe om på forhånd!! Slik går det når kun En Hjernehalvdel fungerer. Og skulle det finnes personer som anvender mer, og som ser et mer helhetlig bilde, blir det raskt overvåking, personforfølgelse og arbeidsformidling og eksiltilværelse, selv uten å være muslim og fra Syria, men helnorsk fra Norge. Slik fungerer vårt Demokrati i dag.

  • Nuvel uten å gå inn på mere slagordpregede floskler om Rothschild o.l. : vi ser dødskrampen for USAs århundre rett foran øynene, og dødskrampen til de kapital-opphopinger som har knyttet sin skjebne tett opp til at dette amerikanske århundre skulle fortsette og fortsette. USA fortsetter sin innringing av Russland og Kina, (over 700 baser, som USA ikke lenger har penger til, og egentlig ikke vet hva de skal bruke de til, siden de mangler penger til å føre noen krig) – uten egentlig å ha noen plan for hvordan dette skal utnyttes, ulikt 1950-tallet, da USA var en verdensmakt, både militært, produksjonsmessig og økonomisk. Nå er to føtter borte, kjempen vakler og styrter i avgrunnen og tar med seg de små, som har budet seg til kjempen omtrent som Gulliver i eventyret.
   Den eneste makt som har en klar plan er Kina, som vektlegger fortsatt handel, fortsatt fred, og fortsatt kamp for å unngå krig, men som sikrer seg og sin framtidsvisjon ved en statdig tettere militærallianse med Russland. Til sammen er disse to i stand til å nedkjempe USA og dets allierte, men ingen er i stand til å vinne denne krigen, ikke i vanlig forstand, fordi den betyr at ALLE ressurser går tapt, produksjonsressurser, finansressurser og menneskelige ressurser. Komorene kan bli den eneste stormakt etterpå, men uten noen mulighet for fremgang….

 6. Dette blir en merkelig paralelldiskusjon til den diskusjonen vi hadde i Norge 1944-45.
  Hjemmestyrkene ville desauvere regjeringen Nygårdsvold (samlingsregjering) i London, og til og med risikere Kongens avgang, og gripe makten rundt en krets av hjemmesittere. De organiserte seg bl.a. rundt avisen Verdens Gang og argumenterte meget aggresivt mot de politikere som hadde sittet trygt i London.
  De tapte, bl.a. fordi Kong Hakon VII sto sammen med regjeringen. Og de tapte bl.a. pga at de selv ikke kunne vise til noen lysende krigsinnsats. Alle visste jo at den senere oppskrytte Oslogjengen sto bak siger og skriver 13 aksjoner, mens organisert ungdom fra fagbevegelsen og AUF (senere foraktfullt kalt kommunister) hadde tatt de tyngste takene og tapene fra høsten 1941 til høsten 1944, mens milorgs aksjoner kom på vinteren/våren 1945.

  Og en medvirkende årsak til at Hjemmefronten ikke fikk gjennomslag, var at enkelte av dem var kjent som samarbeidsmenn med tyskerne i riksrådsforhandlingene og fekskirkens primas, biskop Bergrrav, som i 1940 dro oppover Gudbrandsdal med megafon og tysk reisefølge og oppfordret norske soldater til å legge ned våpnene.

  Det sikreste er å satse på den syriske hæren, som besto før Assad, både far og sønn, og vil bestå etter Assad, Levanten lar seg ikke styre med et representativt demokrati.

 7. Syrias fremtid kan muligens allerede være avgjort. Slik denne konflikten utvikler seg, virker det som Eliten følger en forutbestemt oppskrift. Hadde noen påstått dette for noen år tilbake, ville jeg avskrevet det som en Konspirasjonsteori. I dagens Verden, er dette neimen ikke like lett.

  «A Munich-based historian Wolfgang Eggert, 54, believes orthodox Jews called Chasidim want to instigate a nuclear holocaust to fulfill Biblical prophesy. (Chasidim is plural of Chasid.)

  He thinks these religious fanatics must be exposed. The largest Hasidim group, the Chabad Lubavitcher sect want to hasten Armageddon to facilitate the intervention of the Messiah. Eggert quotes a Lubavitcher rabbi who says:»the world is waiting for us to fulfill our role in preparing the world to greet Moshiach» (i.e. Messiah.)»

  http://henrymakow.com/historian_demands_action_on_do.html

  • Oj oj, ikke bare konspirasjonsteoretikere, med Godspirasjonister også nå altså?

   Nå tror jeg det er viktig å komme seg ned på jorda litt brennkvikt.
   Sluttkampen om Vest-Aleppo står nå. Hæren vinner, og det er derfor vi får høre alt slags tøys fra de som taper, eller krefter som står dem nær. «Gud» og «djevel» har inegn plass i virkelighetens verden, der er det bombe-tonnasje, logistikk og mannskaps-styrke og treningsnivå, samt motivasjon som teller.

   Bandittene er slått, snart får hæren frigjort de 100 000 sivile gislene de har har foran seg, uten disse gislene, som tvinges til å stå fram og prise sine kidnappere, hadde kampen vært over forlengst, både hæren og det russiske flyvåpnet tar mye større hensyn til å unngå sivile tap enn tilsvarende på «vår side».

   Vi føres konstant bak bak lyset av de som har betalt for å fortelle oss hva som foregår i verden.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.