Den selektive støtten til syriske skolebarn

0
Solberg og Brende 2016: «De er så ivrige etter å lære, barna fra Syria»

Av Eva Thomassen.

Det er 10 år siden krigen mot Syria startet. Fortellingen lever fortsatt om at «fredelige» demonstranter ble brutalt slått ned av «Assad-regimet» De «tok til våpen». Å «ta til våpen» må jo bety at det finnes våpen? Man trenger trening for å bruke våpen. Hvor kom våpnene fra? Og, til hvem ble de gitt? Hvor fant treningen sted? I rapport fra The Carter Center 2014 dokumenteres det at det allerede fra 2011 – 2013 fantes 5 546 væpnede grupper i Syria. Vi får høre at det er «revolusjon» eller en «borgerkrig» som pågår i Syria. Revolusjoner trenger en leder. En Mao, Lenin, Che Guevara, Fidel Castro. Hvem er lederen for «revolusjonen» i Syria? CIA? Søreide? Israel? Mediene? Ja, det er mediene. Der det foregår en borgerkrig skal ikke ytre makter invadere landet eller bevæpne den ene parten. Da kan vi slå fast at det verken er en revolusjon eller borgerkrig som pågår i Syria.

Norges utenriksminister Søreide markerer 10 årsdagen med nok en gang å forsikre det syriske folket  at Norge ikke vil bidra til gjenoppbygging av landet deres før Assad er styrtet. Har noen spurt Søreide om norsk bistand?

Humanitær bistand derimot skal vi stille opp med.  

Søreide opplyser at det innvilges 1,75 milliarder kroner i bistand for 2021. Totalt 15 milliarder kroner siden 2011.  – Søreide: Ti år med krig innebærer ti år med begrenset skolegang og tapte muligheter for barn og unge i Syria. Utdanning og jobbskaping er derfor viktige prioriteringer i Norges engasjement. Syria vil trenge en utdannet befolkning for å lykkes med å gjenoppbygge landet.

Norske myndigheter har støttet Redd Barnas arbeid med utdanning i Syria siden 2013, og er den største donoren for organisasjonens utdanningsarbeid nord-vest i landet. (Idlib)

I Bistandsaktuelt 20.12.2017 redegjør Redd Barna for hvordan de driver utdanning og skoler i Syria.

«I Syria jobber organisasjonen med barns skolegang i områdene som ligger nord-vest og nord-øst i det krigsherjede landet» Når Redd Barna skriver de jobber nordvest i Syria så betyr det Idlib som kontrolleres av Al-Qaida. Når Redd Barna skriver de jobber i nordøst så er  det i Hasaka som kontrolleres av USA og den kurdiske militante militsen SDF.

Videre: Redd Barna jobber kun sammen med lokale organisasjoner.  Hussein Alhamood,  er utdanningskoordinator for Redd Barnas arbeid med utdanning i nordvestlige Syria (Idlib). Drømmen hans er at regimet forsvinner. Han holder til i Tyrkia og samarbeider med lokalansatte i Idlib.  Den norske regjeringen gir penger til Redd barna som gir pengene videre til en lokalansatt i Tyrkia som gir pengene videre til lokalansatte i Idlib. Hvem er mottakeren av millioner av bistandskroner i Idlib?

I Hasaka er det kurdiske separatister som har kontroll. De eneste skolene som har vært tillatt i Hasaka er kurdiske skoler med et pensum som overhodet ikke fører til vitnemål som kan anvendes i Syria. 

Disse skolene følger ikke pensum i henhold til nasjonale læreplaner for syrisk skole. Lærere som jobbet i Idlib på kommunale skoler er enten blitt drept eller har klart å flykte.

Kjenner Redd Barna pensum for alle klassetrinn i henhold til nasjonale læreplaner for syrisk skole som leder elevene til vitnemål? Hvilke lærebøker som brukes i syrisk skole? Har Redd Barna kontroll med om læreplanen og pensum for syrisk skole blir fulgt i skolene Redd Barnas finansierer? I områder som er styrt etter sharialover? Er Redd Barna  i kontakt med offentlige skolemyndigheter i Damaskus for å forsikre seg om at all undervisning følger standardmålene for syrisk skole?

Norge støtter ikke skolegang for de millionene av barn som bor i regjeringskontrollerte områder. Der 97% av den syriske befolkningen bor.

Hvilken kontroll har regjeringen med de skolene Redd Barna driver i Idlib og Hasaka?

Hva er realitetene på bakken der Redd Barna har satt bort «utdanningen» av syriske barn til «lokale partnere». 

Skattebetalerne bør kreve at Regjeringen fremlegger  kvitteringer og dokumentasjon på hva og hvor 17 milliarder norske skattekroner har tatt vegen i Syria? Vi vet at disse pengene har havnet i områder kontrollert av terrorgrupper og vi vet at de er smuglet inn i Syria gjennom grenser som er kontrollert av terrorgrupper.

Dette innlegget har vært publisert som leserinnlegg i Klassekampen.

Les også: Hvilken læreplan følger Redd Barna i Syria?

Redd Barna og «fjernundervisning» i Syria

Forrige artikkelAsymptomatisk spredning: hvem kan egentlig spre COVID-19?
Neste artikkelHøyre og Venstre fossror