Det norske klimaregnskapet forvrenger virkeligheten

16
Illustrasjon: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Norge kommer dårlig ut i de fleste oversikter over klimagassutslipp sammenliknet med de andre land, særlig om man beregner utslippene pr. innbygger. Jeg har sett litt på de retningslinjene som kommer fra FN («Greenhouse Gas Protocol»). Det er lett å se hvordan klimastatistikken bidrar til å gjøre de norske tallene vesentlig mer ugunstige enn realitetene i Norge er. Dette skyldes flere forhold, først og fremst at olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen blir inkorporert i statistikken som «norske» utslipp. Virksomheten på sokkelen utgjør nesten 30 % av de norske utslippene, til tross for mikroskopisk norsk forbruk av eksportert olje og gass.

Den norske metallproduksjonen derimot, som bruker en vesentlig del av vår vannkraft, får ikke kreditert sin verdi som «klimatiltak» til tross for den enormt positive betydningen norsk metallproduksjon har for de globale CO2-utslippene. Altså: Det landet i verden som (sammen med Island) bruker mest fornybar energi, er nesten aller verst i FNs og Norges klimastatistikk! De fleste skjønner galskapen, unntatt norske politikere.

På den andre siden er verken internasjonale flyreiser til og fra Norge eller internasjonal båttrafikk inkludert – regnskapet gjelder bare utslipp innenfor norsk territorium (tilsvarende er det i andre land). Derfor er heller ikke importvarer med. Når Norge sammenliknes med andre land, f.eks. Sverige, Danmark og Tyskland som skårer bedre enn Norge, og som alle bruker store mengder «biodrivstoff» (pellets, flis), blir resultatet en form for svindel: Tvilsomt biodrivstoff blir av FN definert som «klimanøytralt». Og når det gjelder utslippene pr. innbygger, blir tallene naturligvis ikke særlig presise når man ikke tar hensyn til barnetallet i ulike land.

Det er litt rart å måtte gjenta og gjenta poenget: Norge leder suverent arbeidet med å redusere klimagassutslippene i verden (hvis det er noe mål). Vi kunne naturligvis begrense olje- og gassproduksjonen noe, men problemet er dessverre at en redusert norsk fossilproduksjon automatisk vil føre til økt produksjon i andre land. Spørsmålet om hvordan fossilproduserende land i fellesskap skal bidra til å redusere fossilproduksjonen har aldri vært tema på noen av de mange klimakonferansene de siste 30 årene, heller ikke i Paris. Man har kun drøftet spørsmålet om å «redusere utslippene» – og da kommer man ingen vei.

Mye av det norske politikere kaller «klimatiltak», er derfor i realiteten noe helt annet enn klimapolitikk. Vindkraft i Norge, havvind, batterifabrikker, datasentre og produksjon av hydrogen, er i stedet tiltak som industrien håper skal kunne gi arbeidsplasser etter hvert som oljebrønnene tømmes om noen år. Det er også viktig at produktene av alt dette i liten grad trengs i Norge – det dreier seg om eksportarbeidsplasser og om produkter norsk industri og norske politikere tror vil kunne få betydning i nasjoner som mangler vannkraft. Konsekvensene for folk flest blir økt strømpris og ustabil krafttilførsel.

Venstresida i norsk politikk har et tilleggsargument: Norge har tjent så rått på olje- og gassproduksjonen at vi nå bør bruke mye av oljefondet på klimatiltak. Det er ganske ufattelig at politikere som tror de hører til på venstresida, kan bomme så ettertrykkelig. Hvis Norge hadde gjort som andre land (og som Carl I. Hagen foreslo i sin tid), ville vi ha privatisert oljeformuen som i dag ikke ville ha eksistert som «pensjonsfond», men som innskudd i ett eller flere skatteparadiser, utilgjengelig for norsk velferdspolitikk. Men Norge bør ikke straffes for å ha ført en forstandig oljepolitikk.

Norge har allerede løst sin del av verdens eventuelle klimaproblemer. All industriutbygging i Norge må heretter begrunnes med andre argumenter enn hensynet til den globale klimautviklingen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  De er satt under press, fra den fakta-svekkede delen av den norske poffentligheten.
  Senterpartiet er slagfeltet.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Denne kuldeperiden er egentlig ganske morsom for oss som hogg nok ved i fjor, da den viser hvor lite gjennomtenkt klimahysteripolitikken er, uten at den koster skjorta.

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Virkeligheten forvrenges når man hele tiden sammenligner Norge med andre land.

  Nordmenn er klimaverstinger i verden, og det skyldes nordmenns høye personlige forbruk. På toppen av dette kommer produksjonen av olje og gass, hvor største delen av den forurensningen eksporteres til andre land.

  Når det gjelder klimaregnskapet må det sees i forhold til verdens gjennomsnittet. Utslipp kjenner ingen nasjonale grenser. Sett i forhold til verdensgjennomsnittet er nordmenns utslipp av klimagasser av de aller værste i verden per capita.

  Vi må få orden på våre egne utslipp før vi begynner å klandre andre og ved det forsøke å slippe unna å gjøre endringer selv.

  Vi har noen gode saker vi må gjøre mer av, og det er under god utvikling. Det er bl.a. omstillingen av transport til el-drift. Der har vi kommet lengst i verden når det gjelder privat bilismen. Men den utviklingen må skje tilsvarende i all annen transport på veg, på sjø og i luften.

  Oljekranene må skrues gradvis igjen i takt med økningen i alternative grønne energikilder og energibærere som erstatter de fossile energibærerne.

 4. Lite lurt å legge alle egga i samme reir. Så seint som i 2018 var det rundt 100000 oljekaminer i bruk i Norge som kunne stått for billigere oppvarming og energisikkerhet i tilfeller som nå. Hvis vi f.eks anslår en gjennomsnittlig effekt på 4 kw blir bare dette 400 MW. Jeg kjenner to som hadde oljefyr da, nå er det erstattet med varmepumpe. Det har nok blitt virkeligheten for de fleste av dem.

  Vi kunne garantert produsert mer strøm enn vi gjorde da vi satte ny forbruksrekord 4.januar, men vi hadde mulighet til å importere og sparte egne reserver. Greit nok. Men marginene krymper også i Norge, vi som i årevis har hatt et solid effektoverskudd. Nå har vi 300k elbiler, neste år nesten 400k osv. Det er alltid noen av dem som MÅ lade i topplasttimene selv om de fleste vil lade nattestid når strømmen er billig. Det, sammen med annen elektrifisering til ferjer, busser, oppvarming mm. betyr at toppforbruket (av effekt) vil øke år for år gitt samme temperaturer. Vi kan heller ikke lite på at vindkrafta gir nok effekt når vi trenger det mest.

  Når man samtidig ser utviklinga i Europa hvor stadig flere regulerbare kraftverk legges ned kan vi heller ikke lite på at vi kan importere kraft om vi trenger. Bare fortsett å hogge ved du, det er nok lurt…

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Takk til Odd, igjen. Viktig, kort og korrekt.
  Nyttig påminning om C.I.Hagens svik, han har lært, og arresterer no klimasymbolpolitikk.
  FN er korrupt pga delvis privat finansiering, og av uforstandige statar.
  ‘Klimareknskapen’ er ein tragisk vits. WEF-Venstrevits? WEF-Barth-Eide-vits? Agenda 2030-jakkemerket er eit forræder-merke: Utlandet før heimlandet.

  Nedlegginga av kolgruvene på Svalbard fører kanskje til at Norge taper øygruppa, på sikt. Kolet er av god feit kvalitet, og Russland eller Kina eller andre vil nok starte større utvinning.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg kastet akkurat ut en oljefyr, da jeg fyrer med ved, men jeg har jobbet hos en maskinfører som fyrer med avgiftfri diesel, som til og med blir trukket fra i maskin-regnskapet.

  Jeg har tenkt til det, men det hadde fremdeles vært moro om svenskene, og da helst de med et fyringsalternativ fikk til å knekke strømnettet i Sverige ved alle bruker så mye strøm de bare klarer en tidlig morgen, så velgerne får oppleve å være uten strøm en liten periode mens det er virkelig kaldt.

  Jeg kunne godt tenkt meg noe lignende i Norge om det hadde vært mulig, da politikerne har bevist at de ikke hører på advarsler, og at det derfor er nødvendig at problemene endelig manifesterer seg i virkeligheten på en udiskuterbar måte som kan få til endring.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Den ble kastet ut fordi den var så jævelig stygg og fordi det ikke fyres i 2 etg. Det er en peisovn med oljefyring igjen, som det nå nifyres i med ved, så hele huset i prinsipper blir varmet opp av pipa.
  Jeg har også en oljetank igjen, men den står i kjelleren, og da behøver man ikke få den fjernet. Den holdt på å ryke, da man fikk støtte for å ta de vekk, men det ble aldri gjort. :slight_smile:

  Har man gravemaskin, betongbil ol, så er det en ganske billig løsning.

  Vi får håpe. Jeg er så jævelig lei at de som messer om bærekraft er de minst opptatt av at samfunnet som helhet også må være bærekraftig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere