Politistaten har kommet. Folk som ikke bruker munnbind på butikken, får politiet på døren.

9
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Vi har i disse koronatider blitt vant til løgn, trusler og maktmisbruk fra dem som styrer oss.  At personer som ikke bruker munnbind i butikken, får politiet på døren og trues med konfliktråd og bøter, hadde jeg likevel ikke trodd var mulig.

Men dette er dagens virkelighet, dette er Norge i 2021, slik denne videoen viser.

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Myndighetene har skapt en politi- og angiverstat som leder tankene til den mørkeste periode i vår nyere historie.

En viss andel av menneskeheten har åpenbart trang til å plage og tyrannisere sine medmennesker. Og får de mulighet til det, blir de farlige.

Under den tyske okkupasjonen fikk vi angiveri og Rinnan-banden. I dag – i ly av koronahysteriet myndighetene godt hjulpet av massemedia har pisket opp – får individer med mindre pene personlighetstrekk mulighet til å utfolde seg ved å anklage sine omgivelser for brudd på de såkalte smittevernstiltakene.

Hadde jeg vært troende, ville jeg ha sagt at det vi nå opplever viser at djevelen er løs.

Djevel eller ikke, vi må uansett sørge for at det helvete vi nå lever i ikke igjen skal kunne bli mulig.

Vi trenger et rettsoppgjør der de som har innført det rene okkupasjonsstyret for å bekjempe en ”pandemi” selv ungdomsskoleelever vet at ikke er farligere enn et vanlig influensautbrudd, blir straffet.

Og straffen må omfatte ikke bare dem på toppen, men også de små maktmisbrukerne og overgriperne, som den eller de som har anmeldt butikkunden uten munnbind, og politifolkene som deltok i aksjonen mot butikkunden.

Offentlige tjenestemenn, heriblant politifolk, har plikt til å gjøre seg opp en mening om handlingene de utfører lar seg forsvare utfra kravene til humanitet, rimelighet og rettssikkerhet den norske stat bekjenner seg til. Og man trenger ikke å være jurist for å forstå at diktatoriske smittevernstiltak – for eksempel å bøtlegge folk fordi de omgås for mange i sitt eget hjem – for å bekjempe en sykdom med en dødlighet på 1–3 promille er i strid med enhver form for humanitet, rimelighet og rettssikkerhet.

Det positive med denne ellers kullsorte historien er at butikkunden uten munnbind var modig og våken nok til å filme politifolkene vedkommende fikk på døren.

Å filme eller på andre måter å eksponere politifolk og andre offentlige tjenestemenn som deltar i håndhevelsen av et smittevernsregime de burde vite at er illegitimt, er trolig det mest effektive vi som samfunnsborgere kan gjøre for å bekjempe en politistat de færreste av oss ønsker å leve i.

Og vi har lov til å gjøre det, slik det fremgår av en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett knyttet til en sak der en person som var blitt stanset av politiet for brudd på trafikkreglene, på sosiale medier publiserte en video av politifolkenes opptreden:

”Terskelen for å kunne publisere slike bilder uten å komme i strid med personvernet, må etter lagmannsrettens syn være lav. [- – -] Åpenhet om politiets utøvelse av makt bidrar til å opprettholde og styrke offentlig tillit til politiets arbeid og å sikre at politiet ikke misbruker sine rettigheter og privilegier. Publiseringen av bilder av politiets utøvelse av offentlig tjeneste kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig dersom de ikke gjør det. [- – -] Videoen framstår for lagmannsretten som et opptak av en lovlig tjenestehandling utført av uniformert polititjenestemann, som tilfeldigvis er politioverbetjent. Den er etter lagmannsrettens syn ikke av privat karakter. I denne situasjonen må Oslo-mannens rett til ytringsfrihet gå foran politioverbetjentens rett til personvern.”

Djevelen er ikke så fryktelig som han fremstilles som, heter det i et russisk ordtak. Dersom vi oppviser borgermot og reiser oss mot undertrykkelsen vi i dag opplever, vil vi kunne ta tilbake det normale livet vi drømmer om.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Når politiet kommer hjem til noen som ikke har brukt munnbind på butikken, er det en fullstendig absurd bruk av ressurser når det knivstikkes folk nesten hver eneste dag i hvert fylke. Politiets tiltaksgrense for eksempel for kriminalitet som vold på utesteder er høy, mange får saken henlagt ved skranken selv ved legemesbeskadigelse på grunn av “ressursmangel”.

  Regimet kan ikke rettferdiggjøre en slik regelrett terrorisering av befolkningen for et virus med en dødelighet på bare 1-3 promille. Dette dreier seg ikke om kunnskapsbasert handlekraft, det begynner ligne befolkningskontroll som i totalitære stater. Politiets behandling av kvinnen er et overgrep.

  Dette er en konstruert pandemi orkestrert av den globale storkapitalen for verdensherredømme, en forbrytelse mot menneskeheten, hvor storkapitalens MSM har en sentral rolle i å hensette befolkningene i en panikktilstand. Regimet representerer denne storkapitalen og ikke folk og land når de også påtvinger folk injeksjoner med så godt som utestede GMO og nanokomponenter for et virus med en overlevelsesprosent på over 99,5% påvist med PCR-testen med en stor prosent falske positive.

  Det er fortvilet at folk flest i stedet for å gjøre opprør og avsetter regimet, heller ser ut til å ivrig etterkomme alle tiltak ukritisk. Et rebadged influensa eller forkjølelses virus som påskudd, gjør at storkapitalens regime kan overlevere den engang suverene nasjonalstaten Norge som en region i et globalt frihandelsområde til NWO.

 2. Det er mye verre enn at maske nazistene kommer på døren din for å terrorisere deg.

  Nå tar de barna fra deg og setter dem i leirer, du får ikke hvite hvor de er, du får ikke vite hvorfor, du får ikke snakke med barna dine, du får ikke vite hvor lenge de skal være i interneringsleir osv …

  Se her fra 36 min så ser du en mor som er fratatt barnet sitt… Om ikke folk begynner å protestere mot tiltakene snart så vil alle våre barn bli tatt fra oss…

  Satanistene bak Korona svindel har gjort en god jobb med å hjernevaske folk. Folk flest vil mye heller bli plassert i konsentrasjonsleir og gasset enn å legge fra seg fjernkontrollen 5 min for å protestere.

 3. Avatar for ABC ABC says:

  “ta tilbake det normale livet vi drømmer om”
  Men om vi kverker eldre og syklige i den settingen så blir det kijip.

  Screenshot_20210206_203218_com.duckduckgo.mobile.android

  Nytime har mye intressant om det emnet.

 4. Avatar for K11 K11 says:

  I USA nå har journalister begynt å lufte ideen om å bruke droneangrep mot restriksjonsmotstandere, og det ser ut til å være en godt mottatt idé.

 5. Ja, ja, noen har tydeligvis behov for å blotte sin manglende realitetssans. Helvete og dens sjef er visst på gang. Vi får bære over med dem.

 6. Verden er full av maktsyke psykopater som missbruker makt ved enhver anledning de får og korona hysteriet er de rene paradis for disse…

  Alle de sinnsyke totalt unødvendige korona tulltakene gjør nytte for de hyperrike som sitter med makten og ønsker å innføre facsistisk verdens regjering, alt fungerer som forberedelse til dette målet. Hele planen står forklart i WEF lederen Klaus Schwalbs bok kalt “the great reset”)

 7. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Dette er åndssvak bruk av tid. Jeg skammer meg på politiets vegne. Har de ikke noen reelle forbrytelser å etterforske? for et bedritent samfunn vi lever i.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere