Politistaten har kommet. Folk som ikke bruker munnbind på butikken, får politiet på døren.

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Av Bjørn Nistad.

Vi har i disse koronatider blitt vant til løgn, trusler og maktmisbruk fra dem som styrer oss.  At personer som ikke bruker munnbind i butikken, får politiet på døren og trues med konfliktråd og bøter, hadde jeg likevel ikke trodd var mulig.

Men dette er dagens virkelighet, dette er Norge i 2021, slik denne videoen viser.

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Myndighetene har skapt en politi- og angiverstat som leder tankene til den mørkeste periode i vår nyere historie.

En viss andel av menneskeheten har åpenbart trang til å plage og tyrannisere sine medmennesker. Og får de mulighet til det, blir de farlige.

Under den tyske okkupasjonen fikk vi angiveri og Rinnan-banden. I dag – i ly av koronahysteriet myndighetene godt hjulpet av massemedia har pisket opp – får individer med mindre pene personlighetstrekk mulighet til å utfolde seg ved å anklage sine omgivelser for brudd på de såkalte smittevernstiltakene.

Hadde jeg vært troende, ville jeg ha sagt at det vi nå opplever viser at djevelen er løs.

Djevel eller ikke, vi må uansett sørge for at det helvete vi nå lever i ikke igjen skal kunne bli mulig.

Vi trenger et rettsoppgjør der de som har innført det rene okkupasjonsstyret for å bekjempe en ”pandemi” selv ungdomsskoleelever vet at ikke er farligere enn et vanlig influensautbrudd, blir straffet.

Og straffen må omfatte ikke bare dem på toppen, men også de små maktmisbrukerne og overgriperne, som den eller de som har anmeldt butikkunden uten munnbind, og politifolkene som deltok i aksjonen mot butikkunden.

Offentlige tjenestemenn, heriblant politifolk, har plikt til å gjøre seg opp en mening om handlingene de utfører lar seg forsvare utfra kravene til humanitet, rimelighet og rettssikkerhet den norske stat bekjenner seg til. Og man trenger ikke å være jurist for å forstå at diktatoriske smittevernstiltak – for eksempel å bøtlegge folk fordi de omgås for mange i sitt eget hjem – for å bekjempe en sykdom med en dødlighet på 1–3 promille er i strid med enhver form for humanitet, rimelighet og rettssikkerhet.

Det positive med denne ellers kullsorte historien er at butikkunden uten munnbind var modig og våken nok til å filme politifolkene vedkommende fikk på døren.

Å filme eller på andre måter å eksponere politifolk og andre offentlige tjenestemenn som deltar i håndhevelsen av et smittevernsregime de burde vite at er illegitimt, er trolig det mest effektive vi som samfunnsborgere kan gjøre for å bekjempe en politistat de færreste av oss ønsker å leve i.

Og vi har lov til å gjøre det, slik det fremgår av en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett knyttet til en sak der en person som var blitt stanset av politiet for brudd på trafikkreglene, på sosiale medier publiserte en video av politifolkenes opptreden:

”Terskelen for å kunne publisere slike bilder uten å komme i strid med personvernet, må etter lagmannsrettens syn være lav. [- – -] Åpenhet om politiets utøvelse av makt bidrar til å opprettholde og styrke offentlig tillit til politiets arbeid og å sikre at politiet ikke misbruker sine rettigheter og privilegier. Publiseringen av bilder av politiets utøvelse av offentlig tjeneste kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig dersom de ikke gjør det. [- – -] Videoen framstår for lagmannsretten som et opptak av en lovlig tjenestehandling utført av uniformert polititjenestemann, som tilfeldigvis er politioverbetjent. Den er etter lagmannsrettens syn ikke av privat karakter. I denne situasjonen må Oslo-mannens rett til ytringsfrihet gå foran politioverbetjentens rett til personvern.”

Djevelen er ikke så fryktelig som han fremstilles som, heter det i et russisk ordtak. Dersom vi oppviser borgermot og reiser oss mot undertrykkelsen vi i dag opplever, vil vi kunne ta tilbake det normale livet vi drømmer om.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

Forrige artikkelDet norske klimaregnskapet forvrenger virkeligheten
Neste artikkelTime: – Det var en konspirasjon bak kulissene