– 2020 ble et veldig dårlig år for demokratiet

20
Illustrasjon: Shutterstock

Koronatiltakene førte til kraftige tilbakeslag for demokratiet over hele verden. Dette skriver The Economist Intelligence Unit i sin Democracy Index. (Artikkelen ligger bak brannmur, men innholdet er gjengitt av London Daily.)

Den årlige undersøkelsen, som vurderer tilstanden til demokratiet i 167 land basert på fem kriterier – valgprosess og pluralisme, regjeringas styringsmåte, politisk deltakelse, demokratisk politisk kultur og sivile friheter – viser at bare 8,4% av verdens befolkning lever i en fullt demokrati mens mer enn en tredjedel lever under autoritært styre.

Den globale poengsummen på 5,37 av ti er den laveste registrerte siden indeksen startet i 2006.

Regjeringspålagte lockdowns og andre pandemikontrolltiltak førte til en enorm tilbakegang for sivile friheter i 2020, og forårsaket nedgraderinger av de fleste land. Konfrontert med en ny, dødelig sykdom som mennesker ikke hadde naturlig immunitet mot, konkluderte de fleste med at det å hindre et katastrofalt tap av liv rettferdiggjorde noe midlertidig tap av frihet. Rangeringen straffet land som trakk tilbake sivile friheter, unnlot å tillate skikkelig gransking av nødfullmakter eller nektet ytringsfrihet – uavhengig av om det var offentlig støtte i opinionen til myndighetens tiltak. I Frankrike førte for eksempel alvorlige lockdowns og nasjonale portforbud til en liten, men betydeligsfull reduksjon i totalpoengsummen, og landet falt i kategorien «mislykket demokrati»

Kommentar:

Norge har vært styrt av et unntaksregime i snart 11 måneder, og det er ikke satt noen dato for når dette eventuelt vil ta slutt. Grunnloven og dens paragrafer om møte-, demonstrasjons- og forsamlingsfrihet er satt til side. (Det gjelder i hvert fall Grunnlovens § 16, § 94, § 101 og § 106, samt en rekke artikler i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.) Sentrale menneskerettigheter, som retten til privatliv, er under hardt angrep. Barnekonvensjonen og barns rett til fullverdig utdanning blir brutt regelmessig.

Regjeringa gir ikke innsyn i de helt avgjørende beslutningsprosessene som har ført oss opp i den alvorligste krisa for norsk demokrati siden okkupasjonen. Og mediene opptrer for mer enn 95 prosent av dem som om de var innrullert i regjeringas propagandaapparat.

Mot omfattende protester, både fra Landsorganisasjonen og fra det juridiske fagmiljøet, og vanlige innbyggere vurderer regjeringa fortsatt for første gang siden Reichskommisar Terbovens tid å innføre lov om portforbud.

Og vi opplever alvorlige angrep på den akademiske friheten, slik for eksempel TV2s angrep på professor Glenn Diesen er et karakteristisk og illevarslende eksempel på.

Dermed er Norge også dessverre et trist eksempel på det The Economist Intelligence Unit peker på, nemlig at demokratiet er satt voldsomt tilbake i 2020. Det tegner foreløpig ikke bedre for 2021, slik det ser ut nå.

Det som av enkle grunner ikke er tatt med i indeksen er at verdens mektigste og rike korporasjoner, og da i første rekke eierne av de sosiale mediene, Facebook og Alphabet (Google) har gjort felles sak med etterretningstjenestene og regjeringene i å drive massiv sensur mot nærmest enhver kritikk av lockdownpolitikken og det diktaturet som begrunnes med helseargumenter.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. 20210206_122150

  Om vi ser på tilstanden i selv de landene som topper demokratilisten, så er det bare å fastslå at folkestyret er en utrydningstruet art.

  I de nordiske land er det vel bare Finland og Island som oppleves som reelle demokratier.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Har du lagd denne selv?

 3. Det positive med korona “krisen” er at nå er alle land som er kuppet og kontrollert av dypstaten kommet frem i lyset.

  Alle land som innfører tyranniske tiltak mot et ikke eksisterende coronavirus er dypstatskontrollert. I Hviterussland prøve de å kaste den sittende presidenten i et kupp ette a det ikke hjalp at IMF hold tilbake milliarder til landet ble satt i lockdown.
  Tanzania og en rekke andre Afrikanske land er under press og likvideringer av folk i toppstillinger som ikke vil la seg underkaste dypstaten/NWO.
  Serbia, Makedonia og noen Øst Europeiske land har heller ikke innført tiltak.
  Dette er livsfarlig for NWO, når folk ser at mange land ikke har noen koronapandemi der alt er som normalt så skjønner også folk at de er lurt og krever hodene til kuppmakerne på sølvfat.

  Det store spørsmålet er hvorfor alle NWO kontrollerte land nå prøver å innføre portforbud, også Norge nå som nesten alle er vaksinert . ?
  Dette er et krav fra NWO ledelsen.

  Så hva er det dem planlegger ? En ny super farlig mutasjon som kalles Covid 21 som betyr at de vaksinert vil havne på statistikken som Covid 21 døde ? Alle som følger litt med i de frie mediene i dag vet at alle som tar vaksinene vil dø, immunforsvaret bli deaktivert og du dør senest innen noen år. Allerede nå har de dødd langt flere av vaksinen enn av Kåvid, ja om Kåvid i det hele tatt eksisterer da.

  Så med portforbudet vet vi at de planlegger noe virkelig djevelskap så forbered deg så godt du kan både mentalt, sett opp en beredskapslager og proteser så mye og så lenge du klarer.

  Flygeblader er en fin måte å utøve motstand på både under WW2 og nå … :slight_smile:

 4. Russisk rulett der altså😂

  Tipper Erna og Bent hadde stått lengst fram i køen om vaksinen var noe bra

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er bred politisk enihet i Norge at det viktigste er å bekjempe rasismen, så vi vet at hemmeligholdningen handler om at det ansvarlige er å ikke gi rasister propagandapoeng de kan bruke for å gjøre nordmenn mer fremmedfientlige.

 6. Avatar for prettyplz prettyplz says:

  Det går mot mer og mer grunnløse tiltak av typen: fordi «smitte», fordi «klima» eller fordi «hat»
  Vi kan komme til å oppleve at folk mister bevegelsesfriheten for godt fordi man stenger ned ulike grenser, tilbud, byer osv
  Eller stenger deler av internett
  Eller strømrasjonering
  Eller matrasjonering

  Hvem vet

  Nå som folk har vent seg til tulleregler og at alt blir utsatt så er det på en måte bare fantasien som setter grenser

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

12 flere kommentarer

Deltakere