Har det vært en overdødelighet i 2020 i Sverige på grunn av Covid-19?

11
Illustrasjon: Shutterstock
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

«Anders Tegnell mener de mange coronadøde i Sverige kan forklares med mild influensasesong i fjor», skreiv Dagbladet 7. desember 2020 ifølge et tidligere oppslag på steigan.no. På grunn av svak influensasesong forrige vinter døde ekstra mange av Covid-19 tidligere i år, er den antatte forklaringa på de tilsynelatende høye Covid-19-dødstallene i Sverige.

Men stemmer dette? La oss se på dødsstatistikken for Sverige de siste 20 åra.

Figur 1. Antall årlige dødsfall i Sverige 2000-2019 ifølge data fra SCB (Statistiska centralbyrån).

De endelige dødstallene for 2020 får vi naturlig nok ikke før innpå nyåret. Inntil da må vi nøye oss med et overslag. Jeg har resonnert slik:

Fram til 7. desember var det totalt 84 818 dødsfall. I 2016 – et år som ikke skiller seg ut i Figur 1 – døde det ca 270 personer pr dag i desember. Bruker jeg dette tallet for dødsraten resten av året (24 dager), blir det totale antall dødsfall anslått til 84 818 + 270 * 24 = 91 298, dvs ca 91 300.

Vinteren 2016-2017 var prega av kraftig influensa, ifølge FHI. Det var «en betydelig overdødelighet i befolkningen f.o.m. uke 50/2016 t.o.m. uke 3/2017, samt i uke 5/2017 og uke 8/2017. Dette skyldtes hovedsakelig et høyere antall dødsfall enn forventet hos eldre over 65 år». Ca 1 700 døde av influensa i Norge denne vinteren, og ca 6 000 måtte legges inn på sjukehus (se f.eks. Aftenposten).

Også Sverige var smittetallene høye, som denne figuren viser:

Figur 2. Antall influensatilfeller i Sverige sesongen 2016-2017 (rød) og tidligere sesonger. Kilde: Folkhälsomyndigheten: Influensasäsongen 2016-2017.

Dette er absolutt sammenliknbart med situasjonen nå, men for ikke å undervurdere, regner jeg likevel med at de Covid-19-dødsfallene vi kan vente resten av året, kommer i tillegg til overslaget på 91 300.

Figur 3. Antall Covid-19-relaterte dødsfall i Sverige etter 8. desember. Kilde: SVT nyheter 10. desember.

Figur 3 viser at det trolig ikke vil være over 25 slike dødsfall pr dag i desember, dvs 25 * 24 = 600 etter 7. desember. Det gir et korrigert overslag over antall dødsfall på grunn av Covid-19 på 91 900.

Da blir den historiske utviklinga av totalt antall årlige dødsfall i Sverige i dette århundret slik:

Figur 4. Kurva for 2000-2019 er den samme som i Figur 1. De to punktene for 2020 svarer til mine to overslag: uten tillegg for forventa Covid-19-dødsfall etter 7. desember (rød) og med tillegg (blå) som forklart i teksten.

Hva viser diagrammet?

Det er rimelig å vente at de virkelige dødstallene for 2020 vil ligge mellom de to anslåtte verdiene i Figur 4. Selv om det høyeste overslaget skulle vise seg å være riktig, viser dette neppe noen overdødelighet av betydning i 2020. Iallfall ikke en så dramatisk overdødelighet som mediene gir inntrykk av. Det var litt flere dødsfall i 2012, 2017 og 2018. I de første 10 åra etter 2000 gikk dødstallene ned, men nedgangen ser ut til å ha flata ut etter 2010 eller kanskje økt litt. Sånn sett ser ikke dødstallet for 2020 ut til å bli unormalt høyt. Det hører også med i bildet at antall dødsfall i 2019 var ekstremt lavt, det laveste siden 1977.

Hittil i år har ca 7 300 dødd av Covid-19-relatert sjukdom ifølge Folkhälsomyndigheten. Selv om bare halvparten av disse skulle ha kommet i tillegg til andre “ordinære” dødsfall, måtte antall dødsfall av andre årsaker enn Covid-19 være under 88 000 i 2020, noe som ikke er sannsynlig ut fra figuren.

En konklusjon

Sannsynligvis kunne mange av de dødsfallene som har blitt tilskrevet Covid-19, ikke vært unngått uansett hvor strenge smittetiltak som hadde blitt innført fordi mange av dem som døde, ville ha dødd likevel av andre årsaker. Men etter mitt syn gir det ingen mening å anslå hvor få eller mange ekstra døde det har vært i 2020 på grunn av Covid-19 ved å sammenlikne antall døde i 2020 med gjennomsnittet for 2000-2019 eller en forventa verdi basert på antall døde i disse årene. Dødstallene har variert så kraftig fra år til år at det ikke er noen grunn til å vente at antall døde i 2020 dersom Covid-19 ikke hadde inntruffet, ville ligget på en slik forventa verdi.

Les også: – Nå er det alvor, sa Høie 3. november, men stemmer det?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Fraværet av informasjon om andre dødsfall enn coronarelaterte har gitt folk en riv ruskende gal oppfatning av faren corona utgjør. Folk tror trolig at oppslag i media og podiepressekonferanser betyr større alvor? Coronasekta er også så stor at det er vrient å finne le for masker og hysteri noe sted, iallefall i de store byene.!
  Sverigetallene brukes av mange til å rettferdiggjøre tiltak som maskering på offentlige steder

 2. Hej Jeg er så dansk, men vores medier er fyldt med propaganda, så jeg er begyndt at se på Steigan.no for at finde ud af hvad der sker omkring i verden. Nå men helt enig. Du bør dog altid bede masketilhængerne om:
  1 ) Forklare hvorfor videnskaben ikke kan dokumentere masker virker
  2) Spørg til Belgien og Frankrig begge lande storforbrugere af masker.

  Jeg er naturligvis undtaget for at bruge maske. Det er farlige at bruge dem, så hvis I også kan fritages I Norge så vil jeg stærkt anbefale at sige I er fritaget. Smid lortet væk

 3. “1 ) Forklare hvorfor videnskaben ikke kan dokumentere masker virker
  2) Spørg til Belgien og Frankrig begge lande storforbrugere af masker.”

  Gode forslag i møte med maskerte!

 4. Avatar for ABC ABC says:

  Helt enig. Til 100% Men å kverke eldre og sykelige er en dårlig unnskyldning når det igjentligen finnes penger til å redde alle. Nå er det i USA om lommeboken og brist på mat utrolig nok VS de fysisk svakke som eldre i samfunnet som sliter uansett. Det litt spontant…

 5. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Vel, dere har jo sporet helt av her i kommentarfeltet, men for å komme tilbake til artikkelen så viser jo den siste grafen at dødeligheten i år er på linje med foregående år og at det var en «dipp» i fjor. Dette har forresten en forskningsrapport også fastslått, den var referert her for noen uker siden. MAO det er ikke noen koronakrise i Sverige, det er bare hysteri.

 6. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Mulig det, men dette påvirker ikke analysen eller konklusjonen i vesentlig grad.

 7. Mulig det, men dette påvirker ikke analysen eller konklusjonen i vesentlig grad.

  Nå vel, det medfører at man får ca 3000 flere døde.

  Dette er nok til at 2020 skiller seg ut slik man faktisk ser en viss overdødlighet i 2020. Jeg vil nå kalle det vesentlig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere