Qatar spiller en nøkkelrolle i finansiering av islamistgrupper i Europa

0
Shutterstock

Det lille, men søkkrike, oljediktaturet Qatar spiller en hovedrolle i finansieringa av Det muslimske brorskapets virksomhet i Europa ifølge en rappport fra International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) ved King’s College i London.

Minst 138 prosjekter over hele Europa, mange relatert til Det muslimske brorskapets organisasjoner, blir finansiert av Qatar Charity (QC), ifølge en rapport på 104 sider som ble offentliggjort 28. september 2020.

ICSR henviser blant annet til en rapport fra 2019 av de franske journalistene Christian Chesnot og Georges Malbrunot.

«Det finnes et helt system for å hjelpe til med å bygge moskeer og islamske sentre,» skrev de to i «The Qatar Papers – How the Emirate Finances Islam in France and Europe.»

“Qatar Charitys misjonserklæring refererer til et verdisystem‘ som er sentrert rundt integrering og inkludering ’. Men målet i Europa, hevder Chesnot og Malbrunot, er ‘å styrke islamsk identitet og bidra til å spre og forankre politisk islam i muslimske samfunn i hele Europa’.

Qatar Charity er en kontroversiell organisasjon finansiert av den herskende Qatari-familien.

Ifølge Qatar Papers finansierte Qatar Charity mellom 2011 og 2014 fem prosjekter relatert til muslimske organisasjoner i Sveits. Blant Qatars nettverksmedlemmer i Sveits mottok Mohamed Karamous og hans kone Nadia € 1,2 mellom 2011 og 2013 gjennom syv bankoverføringer fra Qatar Charity, ifølge boka.

Den avslører at Nadia Karamous ble direkte anbefalt av Yusuf al-Qaradawi, den Qatar-baserte åndelige lederen for det muslimske brorskapet. Boken avslører også at den muslimske lærde Tariq Ramadan mottar € 35 000 per måned fra Qatar Foundation som en “konsulent”.

ICSR har også utgitt en rapport om den islamistiske bevegelsen i Storbritannia. Der skriver de at Muslim Council of Britain (MCB) er det sentrale bindeleddet for den islamistiske bevegelsen i Storbritannia (side 28). De har prøvd å spille rollen som den eneste sentrale representanten for muslimene i Storbritannia, men meningsmålinger viser at deres støtte blant muslimer flest har sunket betraktelig. Men det betyr ikke at deres rolle som bindeledd for de islamistiske organisasjonene er blitt mindre viktig.

I dette nettverket kommer finansieringa fra Qatar Charity inn. De åpnet et Londo-kontor i 2012 og derfra har de finansiert islamistiske sentra i Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland. De fleste av dem er knyttet til Det muslimske brorskapet (side 38). Det er registrert overføringer på 37,8 millioner pund mellom 2014 og 2019 fra Qatar til disse gruppene, men det er ikke nødvendigvis det totale beløpet, heter det i rapporten.

Qatar er kjent for å finansiere terrorgrupper i mange land, slik som i Libya, Syria og Mali, noen av dem knyttet til Al-Qaida (side 37).

Blant dem som opptrer i dette islamistiske nettverket er ekstremister som Haitham Al‑Haddad. Han er kjent for en rekke kontroversielle uttalelser. Han har blant annet forsvart vold mot kvinner i ekteskapet. Han ser på homofili som en «forbrytelse mot menneskeheten» og mener at homofile bør steines (side 30). Al-Haddad sier også at så snart en islamsk stat er opprettet er den forpliktet til å føre «pro-aktiv jihad» for å utbre islam. Jøder er fiender av Gud og etterkommere av aper og griser. I propagandaen mot jødene viser han til Sions vises protokoller (!) al-Haddad går inn for å etablere en islamsk stat i Storbritannia – og over hele verden.

«Konevold er en privatsak» og dødsstraff for homofili og utroskap

Organisasjonen IslamNet i Norge bruker Haitham Al-Haddad som åndelig rådgiver, og har mange lenker til hans foredrag på sine nettsider. Det burde antakelig undersøkes hvor stor makt Qatar har innen den islamistiske bevegelsen i Norge.

Det er nødvendig å understreke at de ekstreme islamistene ikke er representative for flertallet av muslimene, verken i Norge eller Storbritannia. De skader interessene til muslimene og forsøker å bidra til segregering og splittelse overfor flertallsbefolkninga.

Macron lanserer offensiv mot «islamsk separatisme»

Et av de landa der Qatar og Saudi-Arabia har investert tungt i å bygge opp den islamistiske bevegelsen er Frankrike. Dette har allerede skapt ghettoer der samfunnet mer eller mindre er under islamistenes kontroll.

Emmanuel Macron lanserte sin «plan mot islamistisk separatisme» 2. oktober 2020.

I en tale 2. oktober 2020 lanserte president Emmanuel Macron en motoffensiv mot islamismens innflytelse i Frankrike skriver New York Times:

«Macron sa at innflytelsen fra islamismen må utryddes fra offentlige institusjoner, selv om han erkjente regjeringens ansvar for å ha latt den spre seg.

Tiltakene inkluderer å sette strenge grenser for hjemmeundervising og øke kontrollen av religiøse skoler, slik at foreninger som ber om offentlige midler, undertegner et «charter» om sekularisme. Selv om disse tiltakene vil gjelde for enhver gruppe, er de ment å motvirke ekstremister i det muslimske samfunnet.

Under tiltakene ville den utbredte praksisen med å bringe utenlandske imamer til arbeid i Frankrike, der de ofte blir beskyldt for å forkynne en utdatert eller ekstrem versjon av islam, bli avsluttet.«

Macron snakket om sekularisme som den sementen som binder Frankrike sammen og sa at han ville bekjempe det han kalte separatisme og ghettoisering. Og han lanserte det han kalte en plan mot «den islamistiske separatismen». I den planen inngår også en kontroll med og stans av den utenlandske finansieringa av islamismen.

Den ekstreme islamismen har mange fellestrekk med fascismen, men det Macron ikke sier noe om er at franske myndigheter har vært svært sentral i å bygge opp denne ekstremismen, både i Syria, der fransk etterretning har samarbeidet direkte med IS, og i Libya, Algerie og Vest-Afrika.


Klikk på bildet og bli en støttespiller du også.
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelOstehøvelreformen raserer velferdsstaten
Neste artikkelIsrael går inn på Aserbajdsjan sin side
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).