Ostehøvelreformen raserer velferdsstaten

13
Illustrasjon: T. Vestaas / Argument Agder
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Regjeringa innførte noe de kalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i 2015 (ABE-reformen) etter «ordre» fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  I likhet med «nærpolitireformen» er navnet på denne reformen en bløff. Ja, det er ikke en gang en reform, men et årlige kutt i bevilgningene til offentlig sektor i takt med nyliberalt tankegods.  Hvert år blir budsjettene til offentlige instanser redusert med 0,5% til 0,8 % etter «ostehøvelprinsippet». Resultatene er mer byråkrati og mindre effektivitet – og at velferdsstaten og rettsikkerheten er under angrep. 

Kuttene har så langt hatt store negative konsekvenser. De har tilsvart omtrent 600 årsverk bare i NAV før koronakrisa. Ingen kan undre seg over lang saksbehandlingstid når krisa inntraff. I kriminalomsorgen er bemanninga så lav at tilbudet om rehabilitering av innsatte nesten ikke eksisterer. Arbeidstilsynet og Skatteetaten er også svekket med de dramatiske konsekvensene dette kan få for skatteunndragesle og arbeidslivskriminalitet, skriver Odd Helge Henriksen, distrikssekretær i LO stat i Agder og Rogaland i Fædrelandsvennen 19/9 – 20.

Samtidig som 200 ansatte i Folkehelseinstituttet har mista jobben siden 2015, har antall høytlønte ledere i FHI økt fra 71 til 84. Antallet norske sykehussenger er sterkt redusert de siste tiåra til tross for økt folkevekst. Stadige kutt i sykehusøkonomi legger et enormt press på fotfolket: legene og pleierne. Krav om kutt i utgiftene og mer dokumentasjon er i ferd med å ødelegge et i utgangspunktet godt helsevesen.

Norske universiteter har kuttet 1,3 milliarder som en følge av ABE-reformen. Forskerforbundet og Norsk Studentunion krever nå stans i kuttene. Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier til Klassekampen 30/9 :

– Hvis det kommer krav om nye kutt i dette budsjettet, vil det ramme både forskningen og undervisningen hardt. Ikke minst fordi kuttene da vil komme på toppen av inntektsfall og ekstrautgifter som følge av koronapandemien, sier Lind.

New Public Management er uttrykk for nyliberalismens inntog i offentlig sektor fra 1980-tallet. Det åpnet for markedsstyring, konkurranseutsetting, stykkprisfinansiering og privatisering.  Det ble sagt at hensikten var å bekjempe byråkratisering og skape mer effektivitet. Vi ser nå at resultatet er stikk motsatt: I offentlig sektor har vi fått mer administrasjon, et voksende sjikt med høytlønte og ineffektive direktører, mens folk på grunnplanet løper beina av seg med mindre og mindre ressurser.

Regjeringa ønsker å videreføre ABE-reformen ifølge Granavoldplattformen som fremdeles er gyldig. Resultatet vil på toppen bli mer byråkrati og høye lederlønninger, på bunnen mer løping og mas og flere oppgaver til færre ansatte. Strategien er åpenbar: Der velferdsstaten smuldrer bort, vokser det opp private virksomheter som tilbyr tjenester til pengesterke mennesker. Høyre har programfestet at de vil forsette å kutte i statlig sektor i fire nye år.

Stortingsrepresentant for Høyre, Steffan Heggelund, har foreslått å øke de årlige kuttene til mellom 1 og 1,2%. NHO-topp Stein Lier-Hansen sier at etter koronakrisa bør de offentlig ansattes bidrag til dugnaden være å bli færre.

Det siste halve året med korona har heller vist hvor viktig det er å ha en stor offentlig sektor og en velfungerende velferdstat i en krisetid. Mange offentlig ansatte har tatt harde tak i krisetida. Det er nettopp ABE-reformen som er årsaken til at vi ikke har vært godt nok forberedt på denne krisa. Det får vi bekreftet blant annet gjennom Nav og ikke minst Folkehelseinstituttet (FHI). Beredskapen har ikke vært god nok.

Ostehøvelprinsippet egner seg ikke for offentlig sektor. Ostehøvelen skal brukes til å skjære ost med. Man høvler av osten til det ikke er mer igjen. Men er det slik vi ønsker det skal gå med velferdssamfunnet?

Denne artikkelen ble først publisert av Argument Agder.


Andre artikler av Øyvind Andresen finner du her.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  EU praktisering har funnet veien til Norge da.

 2. De fleste nordmenn vil nok ikke det, men mange kan rett og slett ikke få seg til å tro at sosiale rettigheter de har hatt i flere generasjoner, som gratis skole, utdanning, helsevesen og statspensjoner for alle skal privatiseres her i Norge, og folk må betale skolepenger, private helseforsikringer og privat pensjonssparing, noe som arbeiderklassen og mange fra lavere middelklasse ikke vil ha råd til.

  Fremdeles så har mange nordmenn det så godt at de ikke føler seg truet, og storkapitalens MSM hjelper til ved å unnlate fra det daglige nyhetsbildet at velferdsordningene er under angrep og demonteres litt etter litt. Mange tror at norske ordninger er et tverrpolitisk grunnfjell her i Norge, og privatiserte sosiale rettigheter er noe som hører til i den store stygge verden utenfor skigarden.

  Politikernes oppdrag for den globale storkapitalen er å åpne økonomien for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, og demontere velferdsstaten og privatisere sosiale rettigheter. Det er de samme kreftene som innfører globalismens neo-liberal markedsøkonomi her i Norge som ellers i verden, de går bare langsommere frem her i Skandinavia.

  Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill. Stortinget kan betraktes som ett enkelt parti, kartellpartiet Stortinget, bare med forskjellige fløyer. Uansett hvordan regjeringer settes sammen, vi de samlede politiske beslutningene over tid komme storkapitalen til gode.

  Men nordmenn må se det først for å tro det, men da er det for sent. Sosiale rettighet som arbeider-bevegelsen har tilkjempet seg i 150 år for arbeider- og lavere middelklasse forsvinner på et par tiår fordi nordmenn er mer opptatt av kortsiktig (lånefinansiert) forbruk enn å sette seg inn i politikk nok til å forstå at skal vi beholde velferdsstaten må vi ha politiske partier som vil ha en sterk nasjonalstat hvor ressursene eies av folket og velstanden fordeles til egen befolkning, men da må vi ut av EØS/EU og alle overnasjonale avtaler. Det går ikke med det Stortinget vi har i dag.

 3. Arbeiderpartiet organiserte samfunnet på en måte som uungåelig fører til korrupsjon. Er det vits å være sentimental om en organisering av samfunnet som på kort tid korrumperte mot - som du nemner i den andre tråden - Brundtland-regjering og EU? Er det vits å være sentimental om en organisering av samfunnet som tillot å bosette en halv million mennesker (inkl. avkom) fra den tredje verda på berget vårt?

  Vi trenger en ny modell basert på likhet - ikke utdelinger.
  Jeg kan bli med på å regne grunnskole, høyere utdanning som kreves for infrastruktur, og et statlig helsevesen, som infrastruktur, men jeg blir ikke med på å finansiere en master i økonomi eller idrett, finansiere utenlandske legemiddelselskap sine strålemaskiner og cellegift, eller finansiere gullpensjonen til byråkrater.

  Du tenker ikke prinsipielt nok, men ikke gidder ikke engang å sette deg inn i det jeg skrev til deg i den andre tråden, så du har ikke rett til å syte.

  Med dagens teknologinivå trenger vi ikke en “velferdsstat” som “fordeler velstand”. Det vi trenger er at staten institusjonaliserer et generelt marked hvor folk kan reflektere sine egne behov sjøl gjennom å bytte idéer, tjenester og varer, med minst si grunninntekt.

 4. Ostehøvelreformen er det FNs agenda 2030 kaller så fint å fjerne alle forskjeller i verden for en global og bærekraftig verden.

  Dette betyr ikke at alle land i verden skal opp på Norsk nivå, men derimot at alle land skal ned på Afrikansk levestandard.
  Makteliten tar mellomlegget.

  Om folk lar seg lure til å tro at dette er noe positivt så får de bare få sin egen jordhytte i en slum og juble over hvor fint det er med en verden uten forskjeller.
  Selv om lønna og velferden vår forsvinner så ville ikke skatt og avgifter forsvinne … tvertimot.

 5. Ostehøvelprinsippet er ikke et prinsipp, men en konsekvens av regjerningens “Bit-for-bit-privatisering” med mål å fjerne de siste rester av den såkalte og internasjonalt kjente “Norske modellen for samfunnsøkonomi” som er hovedarven etter de sosialistiske regjerningene under Gerhardsen og andre etter 2.Verdenskrig.
  Alle de sentrale delene av den nasjonale infrastrukturpolitikken med tilhørende to-deling av det økonomiske systemet mellom offentlig- og privat sektor er rasert. Posten, telegrafen, jernbanen, veivesenet, energitilførselen, skolene og sykehusene er havnet over i lommene til privat sektor; eller er på vei dit.
  Når dette er fullført, i løpet av kanskje et ti-år til, så er det slutt på ostehøvelen og over til flå-kniven.
  Som vi ser så alt for tydelig “Over there”, er den individuelle og private eiendomsretten og skattefriheten døden for alt som heter sosiale sikkerhetsnett, og det faktum at privatkapitalen er blitt så konsentrert og voldsom at den er i ferd med å slippe opp for investeringsobjekter, bare ett av de tragiske resultatene av en slik politikk.
  Full stopp i alle miljøtiltak, enten det er på matvaresiden, energisiden eller helsesiden er bare toppen av det skremmende scenariet som byr seg fram.
  Dette såkalte “ostehøvel-prinsppet” er ikke annet enn en skumsprøyte som tåkelegger og usynliggjør de prosessene som ligger under.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Velferdsstaten er allerede rasert, og det ble tillatt fordi Norge er en patetisk vasallstat.
  En selvstendig stat ville aldri tillatt en slik omorganisering av samfunnet styrt utenfra, en selvstendig stat ville ledd av råtne amerikanere og den mindreverdige kulturen deres.
  Globalisme er en sykdom, nasjonalisme er medisinen.

 7. Om vi fikk alle skattesnytere, nullskatteytere og skatteprivilegierte rike og mellomrike til å betale sin “rettferdige” del av skattebyrden, så ville det ha oppveid alt du nevner og mere til.
  Innvandringen er en del av det å lappe litt på skjevfordelingen av byrdene blant våre gjennomkapitaliserte og overprivilegierte høyreside.
  Vi som tross alt er på venstresiden, må ikke opptre som svikere overfor vår egen side, men våge å henge bjella på den riktige katten.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere