Når kritikk blir illojalt

4
Bakgrunnsbilde: Bent Høie i NRKs Debatten. Innfelt: professor Einar Øverenget.

Det som driver vitenskapen frem er det samme som holder demokratiet i gang: Kritikk, motstand, uenighet, opposisjon. Vi har nettopp vært vitne til en statsråd med manglende forståelse for dette helt grunnleggende prinsippet – både med hensyn til demokratiet så vel som vitenskapen.

Dette skriver Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet, i en kronikk i VG. Dette er en kommentar som knytter seg til helseminister Bent Høies verbale angrep på NRK-joutnalisten Fredrik Solvang. Hele innlegget ligger her. Øverenget skriver videre:

Når NRK-programleder Fredrik Solvang i Debatten fremhever at «Folkehelseinstituttet sier faktisk at det er svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind», så er ikke det bare korrekt – de har gitt uttrykk for det – det er også derfor et helt betimelig spørsmål til en helseminister. En helseminister har stor makt – og når inngripende beslutninger vedtas så må man forvente saklige begrunnelser.

Pressens rolle som den fjerde statsmakt er avgjørende i et demokrati, og pressens samfunnsrolle er oppsummert i Vær-varsom plakaten. La meg kun nevne to viktige punkter:

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen … kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling.

På bakgrunn av dette skulle det være naturlig å forvente at en helseminister tok utgangspunkt i spørsmålet og forklarte hvorfor man velger et så inngripende tiltak som påbudt munnbind når det er et svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale det.

Som kjent gjorde ikke helseminister Bent Høie noe forsøk på å svare på Solvangs helt relevante spørsmål. Han valgte istedet å gå til angrep på NRK-journalisten for i det hele tatt å ha stilt spørsmålet. Øverenget kommenterer dette slik:

Hva er det vi er vitne til her? Det vi er vitne til er at et medlem av regjeringen faktisk mener at pressens oppgave er å ikke skape usikkerhet om beslutninger tatt av regjerningen – snarere enn det som faktisk er dens samfunnsmandat som blant annet er «ikke å gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling».

Helseministeren finner seg altså ikke i at pressa for en gangs skyld gjør det som er pressas oppgave. Dette er meget lærerikt og sier mye om Bent Høie og den regjeringa han er medlem av. Men det sier dessverre også mye om norske medier, siden det er så sjelden og så unikt at de i det hele tatt stiller denne typen spørsmål til makthaverne.

Les også: – Hvis dette er standarden, betyr det at Bent Høie får all makt

Høie refser Solvang for kritiske spørsmål om munnbind

Klikk på bildet og vær med på dugnaden for en kritisk og uavhengig journalistikk.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er bare unntaksvis at MSM journalister stiller kritiske spørsmål til og om makthaverne, og selv om Solvang i Debatten gjorde det til helseministeren, frikjenner det ikke NRK som nøytral nyhetsformidler.

  Programmet Debatten har alt for mange ganger vist at de styrer debatten unna de viktige spørsmålene. For eksempel angående kablene til Europa dreide programleder spørsmålene om hvem som skulle eie dem, hvor mange og hvordan de skulle finansieres, ikke hvorfor vi må legge kabler til utlandet når norske vannkraftverk dekker det norske behovet for kraft.

  Og hvorfor stiller ikke Debatten spørsmål til regjeringen om hvorfor de må kutte 15 millioner til tannreguleringer og 122 millioner til briller til barn fra familier med lav inntekt, når de kan gi 13 milliarder -13 000 millioner - til Gates Foundation, 30 milliarder til USAs krig mot Syria, og over 5 milliarder i skattelette til Norges rikeste?

  Hvorfor tar ikke Debatten opp hvorfor regjeringen vil kutte i subsidier til norsk landbruk, men gir store subsidier til vindkraftutbyggerne? Solvang viste seg som journalist mot helseministeren, men i det store og hele opptrer NRK som det er integrert i den globale storkapitalens maktapparat, for når det gjelder utenrikspolitikk det er USAs versjon vi får av alle USAs kriger, militære og økonomiske.

  NRK unnlater å ta opp så mye når det gjelder feks EØS/EU og overnasjonale avtaler som TTIP, ISDS etc, og hva det vil si for alminnelige borgere, at NRK heller fremstår som en del av propaganda-apparatet til global storkapital enn det NRK skal være, en nøytral nyhetsformidler for folket som eier det.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ingen rører overføringene til Clintonfondet. Den største korrupsjonssaken i Norges historie. Her er det ikke bare pressen som svikter.

 3. Solvang fortjener støtte fra kollegaer - men får den ikke såvidt jeg kan se.
  Hvor er kringkastingssjefen? På NATO-kurs II?

 4. Avatar for ABC ABC says:

  Men om NRKs journalister skulle begynne å stille spørsmål som “makten” ikke liker og skape debatt eksempelvis så blir det mindre penger til NRK og hot om nedleggelse eller noe liknande. Eller ikke…

  Håkan Julholts, (Svensk partileder sosialdemokratene en kort periode) definsjon av makten som han kaller klegget er intressant.

  -Klägget, det är en smet av makthavare inom media och politik som umgås privat. Det är ett klägg. Och de byter tjänster med varandra: du får det av mig så får jag det av dig. Jag får den nyheten av dig där och jag lyfter fram dig där. Och de kliar varandra på ryggen och de växer gemensamt upp. Jag var aldrig en del av det klägget.

  Han har medvirket til en bok “Håkan Juholt – utmanaren”

  Oppmerksomhet er et økonomisk gode… Men ikke gratis alltid.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere