Den brennbare konflikten med vindkraftvandalene

0
Foto: Motvind Norge / Jan-Egil Eilertsen

Av Steven Crozier, fastlege og representant for Rødt Frøya

Konflikten om utbygging av vindkraftverk i norsk natur er en av de mest brennbare politiske sakene i Norge for tiden.  Her står sterke økonomiske og politiske aktører med skolerte kommunikasjonsrådgivere mot de som gjerne kan kalles «vanlige folk».  Det blir da ekstra viktig at ikke media som VG eller NRK, lar seg styre eller manipulere av de sterkeste aktørene. 

14.Mai 2019. Førstesideoppslag i Adressa viser en gråtende kvinne i Nessadalen på Frøya. Fylkesmannen hadde overprøvd Frøya kommunes vedtak 11.4.19 om stans, og tillot oppstart av bygging av vindkraftverk på Frøya. 

Dette avisoppslaget ga vindkraftmotstanderne stor sympati over hele landet.

Men allerede dagen etter kom det oppslag om angivelig avføring i en gravemaskin som Securitas vakter passet på 24/7. Dette ble referert behørig i NRK Dagsrevyen og media ellers. Det resulterte med at Norge fikk avsky for Frøyværinger som griser med avføring som argument mot vindkraft. Det har senere vist seg at historien om avføring ikke medførte riktighet.

VG hadde 13.6.20 en dokumentar som fremstår som talerør til sin forhenværende Hoff-reporter og nå konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi. Han som fikk meldingen «Fuck You» etter atter en Machiavelli stunt overfor vindkraftmotstandere på  Frøya sommeren 2019.  VG gir i  dokumentaren en ensidig fremstilling av kampen mot vindkraftverk på Frøya, der utbygger blir fremstilt som offeret uten å ta høyde for hva motstandere er blitt utsatt for.

Se ektefølt harme over dokumentaren fra en av Frøyas ordbegavede:

Slik kan det skrives, og sånn kan det gå
når løssalgsaviser som VG får rå,

da tar de med blokka til NEI-folkets leir
de drar dit og driter i andre sitt reir.

De har med kanon og skyter på spurven
jeg tror de er kjøpt og betalt hele hurven,
for vinklingen deres ga meg et støkk
helt ærlig snakka – jeg syns det er møkk.

JA – mye har skjedd der som ikke er bra
det må fram i lyset, det skal de ha,
men makan til ensidig framstilt sak
fra nå av kan VG kysse meg bak.

Den samme konserndirektøren for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi fikk lensmannen i Orkdal til å sende en bekymringsmelding til Fylkeslegen lille juleaften 2019 om legen og kommunestyrerepresentanten, som i en pause i siste kommunestyremøtet før avslutning med «Deilig er Jorden», sendte en spøkefull SMS til utbyggingslederen for vindkraftverket på Frøya.

Hei XX Jeg beundrer din innsats på å få opp vindturbiner på Frøya. Du jager utrettelig vindkraftmotstandere av vindkraftverket.

Nå som julefreden nærmer seg og vi synger korsfarerhymnen Deilig er jorden så rinner opp siste strofe i 3. vers. «Oss er vår redder Listhaug født»

Vår nyoppnevnte skytsengel Sylvi siteres bredt: «Vindmøller er noe Svineri.

Mvh fra Frøya XX»

Sylvi Listhaug var blitt utnevnt til Olje-og Energiminister dagen før. Hun hadde under et besøk på Haramsøy august 2019 uttalt :  «Vindmøller er noe svineri»

Den samme utbyggingslederen ble sommeren 2019 sett av legen og en pensjonert jurist, der hen sakte kom kjørende foran en bakketopp i møtende kjørebane, ropende ut av vinduet til en vindkraftmotstander og naturfotograf gående langs veien, at hen skulle ha minnebrikken i kameraet hens. «Det var forbudt å ta bilder av anlegget!»

Det var belegg for å mene at utbyggingslederen utrettelig jaga motstandere av vindkraftverket.

17.1 20 mottar jeg/legen kopi av brev fra Fylkesmannen til Lensmannen i  Orkland der det står:  

«Tilbakemelding på bekymringsmelding….. Vi har vurdert mottatt informasjon og kommet frem til at den ikke gir grunnlag for nærmere undersøkelser fra vår side.»

Lensmannen hadde ikke sendt meg kopi av bekymringsmeldingen og svarte heller ikke på min forespørsel om hva bekymringen gikk ut på. Etter 3 uker ba jeg Fylkesmannen om meldingen.   

«Fra: XX @politiet.no]

Sendt: 23. des 2019 11:04:42

Til: FMTL Postmottak

Tittel: Bekymring rundt sms skrevet av lege på Frøya

Hei

Sender kopi av SMS angående sendt fra mobil nr XX  og undertegnet av  XX(lege) på Frøya. Meldingen er skrevet til byggeleder  XX på vindmølle prosjektet på Frøya, se vedlegg. XXer registret med mobil nr XX i politiets registre.

Det er meldt bekymring hvis det skulle skje noe med de ansatte som jobber på anlegge til Trønderenergi på Frøya vindpark og vakthavende lege/hvis XX må rykke ut.

Med hilsen

XX Lensmann

Politiets rolle i konflikten rundt vindkraftutbygging.

Politiets servilitet overfor vindkraftutbyggere viser seg igjen når politimesteren i Ålesund 11.6.20 sender 30 politifolk til Haramsøy for at utbyggers gravemaskiner, uten rettslig hjemmel, får adgang til privat vei og tauer bort eierens bil.

At politiet står på pinne for utbygger på Frøya finnes det mange eksempler på. Her er det konserndirektøren for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi som får lensmannen til å sende en bekymringsmelding omkring en spøkefull SMS framfor å sende den selv. Var hen oppriktig bekymret for om hens ansatte ville få medisinsk bistand av en vindkraftmotstander? Et slu, men særdeles pinlig forsøk på yrkesforbud fra TrønderEnergi.

Lensmannen har etter fem måneder ikke svart på hva bekymringen om mitt virke som lege gikk ut på. Det kan hende hen skjemmes over å ha latt seg bli brukt til å sende meldingen.    

Samtidig klager hen i lokalpressa over at vindkraftmotstanden tar deres ressurser fra å etterforske annen kriminalitet. 

Pølsekrigen i Nessadalen 16.11.19 i forbindelse med stiftelsen av Motvind, der utbygger fikk politi fra Orkdal til å rykke ut med blålys til å komme og trive pølser ut av hendene på delegater fra hele landet som stod over veien i  leiren i Nessadalen, som var forbudssone fra 19.8.19 til over jul, etter at ordfører og Frp representant dro  til  byen og konfronterte politimesteren. Det ulovlig konfiskerte toalettet vårt står i Orkdal og politiet nekter å bringe det tilbake. Utbygger brukte toalettet i april 2019, da de ikke hadde ordnet eget sanitæranlegg.      

Året før, i september 2018, kom politiet først etter 6 timer fra Orkdal, da det ble skutt vilt mot grendahuset.   

Frøya er blitt et brohode og fyrtårn for motstanden mot vindkraftverk i Norge, spesielt etter at Motvind ble stiftet 17.11.19 på Frøya. Norges Miljøforbund har lenge før det bistått med råd om lovlige aksjoner vinter- sommer 2019, og også om grenser for hva som er sivil ulydighet.

Klima- og energi argumentene og ikke minst de økonomiske implikasjoner rundt den massive vindkraftutbygginga i Norge er blitt avslørt. Budskapet om dets klimareddende egenskaper er blitt svært dyktig kommunisert av lobbyvirksomheten overfor politikere og media siden 2006, men smuldrer nå når en oppvakt befolkning leser seg opp og blir engasjert.

Motstanden mot vindkraft i Norge øker nå eksponentielt

Steinar Petter Rabben hadde et sterkt og godt poengtert innlegg i lokalpressa på nett 22.1.20 og papir 24.1.20.

 «Det er mye snakk om påstått hærverk mot vindkraftanlegget i disse dager.

Ja, det foregår hærverk på Frøya. Og det hærverket er det vindkraftutbygger med tillatelser fra storting, regjering, fylker, kommuner, de fleste politiske partier, OED, NVE mv. som står for.

Folkevalgte organer i utakt med sine velgere, påvirket av storkapitalens lakeier, Norwea, Enerwa, presse, radio, TV medier mv.

Et hærverk gjort i klimaets navn ut fra et forvrengt klimabilde som presenteres for folket av de overnevnte.

Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.»

To dager senere, 24.1.20, ble en gravemaskin og sprengningsmatter påtent i vindkraftanlegget på Frøya. Dette fikk stor publisitet.  Påny ble det skapt motvilje mot vindkraftmotstanderne, ikke bare på Frøya, men over hele landet. Fremdeles er ikke etterforskningen avsluttet. 

Froya.no sin reporter fikk ikke komme til, samtidig som det trasket over 20 arbeidere rundt inne i brannområdet. 

Politimesteren tillot ikke kommunestyret 30.1.20 under planlagt befaring å forlate bussen flere kilometer unna brannstedet. Begrunnelsen var at det var pågående aktiv etterforskning av brannen.

Utbygger har utallige høyoppløselige infrarøde state-of-the-art overvåkningskameraer i anleggsområdet, og de har med økt oppløsning mulighet å følge trafikken langs Nessadalen. Flere kommunikasjonsmaster registrerer mobiltrafikken i området.

11.3.20 ransaket seks politifolk huset til en kvinne på 60 års dagen, og mannen og sønnen ble tatt med og varetektsfengslet i 2 dager. Huset ble finkjemmet, og biler, telefoner og datamaskiner ble beslaglagt. Flere uker etter pågripelsen ringer politiet arbeidskolleger til datter/søster og spør hva slags personer de mistenkte er. Fem måneder senere er disse fortsatt mistenkt, men ikke siktet for brannstiftelsen.

Vindkraftmotstandere på Frøya uttaler at om de først skulle ha sabotert anlegget, så ville de ha tent på alle maskinene i anlegget og ikke den ene mest utrangerte og noen sprengningsmatter lenger unna, slik at det ikke skulle se ut som selvantenning. Cui Bono at Frøya får på seg å tenne på gravemaskiner?

Cui  Bono – («Hvis gavn?» eller «hvem er dette godt for?») er et latinsk idiom som brukes for å antyde at det finnes et skjult motiv, eller for å indikere at den ansvarlige part ikke er den det ser ut til å være.

Cui Bono er et hyppig spørsmål rundt Riksdagsbrannen i Berlin i 1933. 

Faksimile fra TV dokumentar 18.4.20  (9’20’’-11’20’’) der NORWEA, som er en interesse- og lobbyorganisasjon som arbeider for å fremme norsk fornybar energiproduksjon siden 2006 blir intervjuet  av franske journalister.  

Spesialrådgiver i NORWEA svarer på Facebook til kritikk at Stavanger Aftenblads  avisforside 9.4.1940 med overskriften «Tyske tropper har satt seg fast flere steder i Norge» henger på Operasjonskartet til NORWEA.

«Avisforsida har hengt på kontoret til min sjef, panserfører og leder av Kavaleriklubben, så lenge jeg kan huske og har altså ingen dypere mening knyttet til vindkraftutbyggingen å gjøre».

Avdelingsmerket til Panserbataljonen er en mink. Minken er rask og slu: En som biter fra seg. Bataljonsmottoet er bitit fyrst og betyr «slå først». Wikipedia.no.

70 år gamle Totto fra Titran fikk kr. 8.000 i bot for hat-ytring, etter å ha vist Nazi-hilsen til det han trodde var en TrønderEnergi bil, men som viste seg å være politiet.  

NORWEA er politianmeldt for brudd på straffelovens § 185 for hat-ytring mot vindkraftmotstanden i TV intervjuet.

Tre personer gikk 1.11.19 og 1.12.19 inn i anleggsområdet for å dokumentere utbyggers brudd på MTA planen. De vedtok ikke bøtene for å ikke ha overholdt oppholdsforbud i anleggsområdet.

29.4.20 ble de tre personene dømt til bøter i tingretten for å ha beveget seg i anleggsområdet.

Samme kveld viste NRK Midtnytt midt i beste sendetid dette bildet fra brannen 24.1.20, som ikke har noe sammenheng med det de ble dømt for- nemlig brudd på oppholdsforbudet. NRK viser et dramatisk bilde og bruker begrepet «Aksjonistar». 

På sein kveldstid beklaget NRK bruken av dette bildet, men da var skaden allerede gjort.  

13.6.20 gjør NRK Dagsrevyen det igjen og viser flere klipp av Frøyværinger som holder appell foran Stortinget sommeren 2019. Disse klippene var linket til et innslag der noen demonstranter, som ikke har noe med Motvind å gjøre, ropte stygge ting til Olje-og energiministeren og blokkerte inngangen for henne, der hun skulle lansere planer for havvindkraftverk 12.6.20.  

Dette er bare noen få eksempler der vi ser at media har stilt seg beredvillig til tjeneste for den sterkeste parten.

Det forventes at media og særlig NRK, er mer reflektert i forhold til denne konfliktfylte saken. 

Steven Crozier,

Fastlege og representant for Rødt Frøya.

Les mer om vindkraft på steigan.no her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.