Organisering

0
Organisering, organisering, organisering. Foto: Shutterstock

Av Frode Bygdnes.

Mange fagforeninger har problemer med å få avviklet sine medlemsmøter og årsmøter i disse dager. Mest all organisering går ut på å møtes. Det ser ut til å bli en merkelig markering for våre merkedager som 1.mai. Slike dager er først og fremst en massemønstring. Den markeringa er vi helt forhindret fra å gjøre nå når viruset herjer.

Tilsynelatende er vi i en nokså håpløs situasjon så lenge organisasjonslivet er lamma. Vi er rett og slett sårbare fordi vi blir isolerte til enkeltindivider. Men sjelden har vi hatt større grunn til å gå ut på gatene og protestere.

Arbeidsledigheten er på et rekordnivå nå. Mens regjeringa har laget krisepakker for selskaper og eiere, er det bare oppmyking av permitteringsregler og støtteordninger for arbeidsfolk. Også varigheten av disse tiltakene er forskjellige. Permitterte har fått 20 dager på å tilpasse seg, mens selskapspakkene skal vare ¼ år. Protesterer en mot dette blir en møtt med at en undergraver samhold og dugnad.

Vi kan ikke protestere mot isolasjon og tiltak som mest ligner portforbud. Vi er nødt til å ta viruset alvorlig og unngå nærkontakt. Vi må unngå smitte, for det svekker oss i hvert fall. Men vi må og unngå tilstander som mest ligner diktaturstater. Heldigvis fikk vi stoppet forslaget til unntakslover for et halvt år fremover. Makta skal enda ligge hos de folkevalgte, og maktfordelingsprinsippet skal gjelde, tross regjeringas forslag.

I den situasjonen vi er i må vi prøve å organisere oss. Internett er blitt vår nye allmenning. Fagbevegelsen må gjøre seg nytte av sosiale medier og nettet. Vi må få mange medlemmer til å ytre seg, dele og slik spre grunntankene for arbeiderbevegelsen. Fagbevegelsen må tale direkte til medlemmene og medlemmene må få tale direkte til hverandre gjennom nettet til foreningene. Vi må bygge opp grupper for arbeidsfolk på nettet. Det er den eneste måten å komme på offensiven også for de politiske avgjørelsene som tas fremover. Vi må bygge nettverk gjennom nettet.

Fagbevegelsens klassekamp fortsetter. Ved alle store endringer, blir det en kamp om posisjonering. Da viser det seg at byrdene blir lempet nedover på arbeidsfolk. Oljefondet som også gikk under navnet pensjonsfondet, skulle brukes til å sikre folks sin fremtid. Nå åpnes det for at flyselskaper og andre bedrifter som sjølforskyldt mangler egenkapital, skal overleve. Den statlige støtten gis uten krav om sosialt ansvar. Vi har all grunn til å være årvåkne nå med ei høyreregjering som roper på solidaritet og dugnadsånd.

Mye av arbeidsplassene mister grunnlaget for drift i disse tidene, så permitteringer er ikke til å unngå. Men kanskje bør innsatsen settes inn på andre områder. Regjeringa bør sørge for flere korona-tester, styrke helsetilbudet med flere senger og fremskaffe flere offentlige oppdrag som ikke minst styrker vår sjølbergingsgrad. Få tilbake varelagre, medisinaldepot m.m.

For de som ikke kan arbeide, er det viktig at nettet brukes til å spre kunnskap og kompetanse ut til folk. Alle hjemmeværende, ung som gammel, bør kunne få veiledning og informasjon forløpende. Avisene bør være gratis for nettbruk, gjerne betalt av staten. Våre lærerinstutusjonere må bli flinkere til å formidle kunnskap til allmenheten gjennom nettet.

Så skal vi nettbrukere bli flinkere til å dele. Det for å komme på offensiven.

Frode Bygdnes


En måte å organisere seg på er å skape uavhengige medier som når ut til så mange som mulig.

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.