Nå skal statskassene tømmes – fordi «klima»

0
Faksimile av oppslaget i Dagsavisen

Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge vil ha 100 miliarder dollar årlig over i det såkalte «grønne» klimafondet (GCF), som er opprettet av FNS klimakonvensjon. Han er intervjuet om dette i Dagsavisen. Gabrielli begrunner ikke overraskende dette slik:

«– Klimakrisen er vår tids aller største felles utfordring. Vi må få opp tempoet i både utslippskutt og klimatilpasning i alle land for å begrense omfanget av klimaendringene. Skal vi få til det trenger vi både offentlig bistand og privat økonomisk vekst som drivere i utviklingslandene og her hjemme. Fondet er sentralt for gjennomføringen av Paris-avtalen og mobiliserer finansiering av klimatiltak i utviklingsland både fra myndigheter og næringsliv. Fondet er helt avgjørende skal vi nå verdens lederes mål om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland.»

Dette er akkurat det vi har advart mot. Nå skal «klima» brukes som skremsel i en sjokkdoktrine som tar sikte på å plyndre statskassene over hele kloden og stille gigantiske fonds til rådighet for den globale finanskapitalen.

Med klima- og energikrise som bakteppe er det som kalles en Green New Deal blitt solgt inn som veien framover for menneskeheten.

Werner Hoyer, som er president for European Investment Bank, forklarer denne strategien på Project Syndicate. (Project Syndicate er sponset av blant annet George Soros og Bill og Melinda Gates.) I artikkelen How to Finance the Green Transition skriver han:

«Gitt omfanget av klimakrisen, beveger vi oss ikke så raskt som vi burde være. Vi har sittet fast i andre gir for lenge. Å få fart på endringstakten vil kreve en kombinasjon av innsats fra alle aktører, offentlige og private.

Heldigvis er det allerede en voksende privat sektor koalisjon dedikert til å bekjempe klimaendringer, gjennom arbeidet med Climate Finance Leadership Initiative (CFLI). Ledet av Michael Bloomberg, FNs spesialutsending for klimahandling, ble CFLI opprettet for å mobilisere privat kapital på globalt nivå som svar på denne kritiske saken. Denne måneden ga CFLI ut en ny rapport, Financing the Low Carbon Future, som skisserer måter grønn finans kan skaleres opp for å støtte en ordnet overgang til en lavkarbonøkonomi, og identifiserer muligheter for offentlig-private partnerskap for å oppfylle målene for klimaavtalen i Paris i 2015.»

Bloomberg er en av verdens absolutt rikeste mennesker. I 2019 plasserte Forbes ham på 8. plass blant verdens milliardærer. I 2017 etablerte han Bloomberg Global Business Forum, som han knyttet til Clinton Global Initiative, og med Bill Clinton som første taler. Der var også Verdensbankens direktør Jim Kim og lederen for UN Framework Convention on Climate Change Patricia Espinosa. I 2018 sa Frankrikes president Emmanuel Macron at han ville koordinere det neste møtet i One Planet Summit against climate change med Global Business Forum, noe som også ble gjort.

Milliardærenes Green Deal

Så ha ingen illusjoner. The Green New Deal er ikke et radikalt, halvveis sosialdemokratisk tiltak for å redde verden. Det er kjernen i milliardærenes plan for en korporativ verdensøkonomi med dem i førersetet. FN og EU er naturligvis allerede integrerert i planen, og dette er helt sentral i planene til EU-kommisjonen til Ursula von der Leyen.

Milliardærklubben World Economic Forum, som er en interesseorganisasjon for de 1000 rikeste selskapene i verden, har naturligvis vært på ballen lenge. I WEF finner vi de absolutt største konsernene, bankene og finansgigantene i verden. Blant de 100 strategiske partnerne finner vi f.eks. BlackRock, BP, Chevron, Facebook, Goldman Sachs, GM, JPMorgan Chase, Microsoft, Nestlé, Rockefeller Foundation – og Vimpelcom (!). Den samlede økonomiske styrken til WEFs medlemmer må måles i tusener av milliarder dollar.

Milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Og da er vi tilbake til vår venn Gabrielli som vi nevnte innledningsvis. Det fondet han drømmer er akkurat dette, et gigantisk blotappingsopplegg der global finanskapital skal ta kontrollen, mens vi dumme kveg bare skal blodtappes. Gabrielli sier:

Norge har så langt bidratt med 400 millioner kroner i året til GCF. Beløpet dobles nå til 800 millioner kroner. Hvor viktig er Norge som bidragsyter?

– Norge blir med økningen sjette største giver til fondet.

Norge med under en promille av verdens befolkning er altså sjette største molbo når det gjelder å stille nasjonalformuen til disposijon for finanskapitalen. Fordi «klima». Ikke si at vi ikke har advart. Tror du på dette bør du også kjøpe bruktbil av denne mannen. Mannen har sjølsagt partiboka i orden i Arbeiderpartiet og alle de moteriktige identitetene på plass, og hans motto er, ikke overrakset «bærekraft = business».

YouTube player

«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelBemanningsbransjen: Arbeiderpartiet stemte ned forslag om innleieforbud
Neste artikkelCIA og FBI redigerer artikler i Wikipedia