Nå skal statskassene tømmes – fordi «klima»

111
Faksimile av oppslaget i Dagsavisen

Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge vil ha 100 miliarder dollar årlig over i det såkalte «grønne» klimafondet (GCF), som er opprettet av FNS klimakonvensjon. Han er intervjuet om dette i Dagsavisen. Gabrielli begrunner ikke overraskende dette slik:

«– Klimakrisen er vår tids aller største felles utfordring. Vi må få opp tempoet i både utslippskutt og klimatilpasning i alle land for å begrense omfanget av klimaendringene. Skal vi få til det trenger vi både offentlig bistand og privat økonomisk vekst som drivere i utviklingslandene og her hjemme. Fondet er sentralt for gjennomføringen av Paris-avtalen og mobiliserer finansiering av klimatiltak i utviklingsland både fra myndigheter og næringsliv. Fondet er helt avgjørende skal vi nå verdens lederes mål om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland.»

Dette er akkurat det vi har advart mot. Nå skal «klima» brukes som skremsel i en sjokkdoktrine som tar sikte på å plyndre statskassene over hele kloden og stille gigantiske fonds til rådighet for den globale finanskapitalen.

Med klima- og energikrise som bakteppe er det som kalles en Green New Deal blitt solgt inn som veien framover for menneskeheten.

Werner Hoyer, som er president for European Investment Bank, forklarer denne strategien på Project Syndicate. (Project Syndicate er sponset av blant annet George Soros og Bill og Melinda Gates.) I artikkelen How to Finance the Green Transition skriver han:

«Gitt omfanget av klimakrisen, beveger vi oss ikke så raskt som vi burde være. Vi har sittet fast i andre gir for lenge. Å få fart på endringstakten vil kreve en kombinasjon av innsats fra alle aktører, offentlige og private.

Heldigvis er det allerede en voksende privat sektor koalisjon dedikert til å bekjempe klimaendringer, gjennom arbeidet med Climate Finance Leadership Initiative (CFLI). Ledet av Michael Bloomberg, FNs spesialutsending for klimahandling, ble CFLI opprettet for å mobilisere privat kapital på globalt nivå som svar på denne kritiske saken. Denne måneden ga CFLI ut en ny rapport, Financing the Low Carbon Future, som skisserer måter grønn finans kan skaleres opp for å støtte en ordnet overgang til en lavkarbonøkonomi, og identifiserer muligheter for offentlig-private partnerskap for å oppfylle målene for klimaavtalen i Paris i 2015.»

Bloomberg er en av verdens absolutt rikeste mennesker. I 2019 plasserte Forbes ham på 8. plass blant verdens milliardærer. I 2017 etablerte han Bloomberg Global Business Forum, som han knyttet til Clinton Global Initiative, og med Bill Clinton som første taler. Der var også Verdensbankens direktør Jim Kim og lederen for UN Framework Convention on Climate Change Patricia Espinosa. I 2018 sa Frankrikes president Emmanuel Macron at han ville koordinere det neste møtet i One Planet Summit against climate change med Global Business Forum, noe som også ble gjort.

Milliardærenes Green Deal

Så ha ingen illusjoner. The Green New Deal er ikke et radikalt, halvveis sosialdemokratisk tiltak for å redde verden. Det er kjernen i milliardærenes plan for en korporativ verdensøkonomi med dem i førersetet. FN og EU er naturligvis allerede integrerert i planen, og dette er helt sentral i planene til EU-kommisjonen til Ursula von der Leyen.

Milliardærklubben World Economic Forum, som er en interesseorganisasjon for de 1000 rikeste selskapene i verden, har naturligvis vært på ballen lenge. I WEF finner vi de absolutt største konsernene, bankene og finansgigantene i verden. Blant de 100 strategiske partnerne finner vi f.eks. BlackRock, BP, Chevron, Facebook, Goldman Sachs, GM, JPMorgan Chase, Microsoft, Nestlé, Rockefeller Foundation – og Vimpelcom (!). Den samlede økonomiske styrken til WEFs medlemmer må måles i tusener av milliarder dollar.

Milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Og da er vi tilbake til vår venn Gabrielli som vi nevnte innledningsvis. Det fondet han drømmer er akkurat dette, et gigantisk blotappingsopplegg der global finanskapital skal ta kontrollen, mens vi dumme kveg bare skal blodtappes. Gabrielli sier:

Norge har så langt bidratt med 400 millioner kroner i året til GCF. Beløpet dobles nå til 800 millioner kroner. Hvor viktig er Norge som bidragsyter?

– Norge blir med økningen sjette største giver til fondet.

Norge med under en promille av verdens befolkning er altså sjette største molbo når det gjelder å stille nasjonalformuen til disposijon for finanskapitalen. Fordi «klima». Ikke si at vi ikke har advart. Tror du på dette bør du også kjøpe bruktbil av denne mannen. Mannen har sjølsagt partiboka i orden i Arbeiderpartiet og alle de moteriktige identitetene på plass, og hans motto er, ikke overrakset «bærekraft = business».

«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  Sosialdemokratiets primære oppgave har hele veien vært å “administrere kapitalismen” - allerede i utgangspunktet en “halvveis” løsning som på lengre sikt er verre enn ingenting. “Halvveis sosialdemokratisk tiltak”, altså “dobbelt halvveis”, det kan sånn sett passe bra nok, syns jeg.

  The conformism which has been part and parcel of Social Democracy from the beginning attaches not only to its political tactics but to its economic views as well. It is one reason for its later breakdown. Nothing has corrupted the German working class so much as the notion that it was moving with the current. It regarded technological developments as the fall of the stream with which it thought it was moving. From there it was but a step to the illusion that factory work supposed to tend toward technological progress constituted a political achievement. The old Protestant ethics of work was resurrected among German workers in secularized form. The Gotha Program* already bears traces of this confusion, defining labor as ‘the source of all wealth and all culture.’ Smelling a rat, Marx countered that ‘…the man who possesses no other property than his labor power’ must of necessity become ‘the slave of other men who have made themselves the owners…’ However, the confusion spread, and soon thereafter Josef Dietzgen proclaimed: ‘The savior of modern times is called work. The …improvement… of labor constitutes the wealth which is now able to accomplish what no redeemer has ever been able to do.’ This vulgar-Marxist conception of the nature of labor bypasses the question of how its products might benefit the workers while still not being at their disposal. It recognizes only the progress in the mastery of nature, not the retrogression of society; it already displays the technocratic features later encountered in Fascism. Among these is a conception of nature which differs ominously from the one in the Socialist utopias before the 1848 revolution. The new conception of labor amounts to the exploitation of nature, which with naive complacency is contrasted with the exploitation of the proletariat. Compared with this positivistic conception, Fourier’s fantasies, which have so often been ridiculed, prove to be surprisingly sound. According to Fourier, as a result of efficient cooperative labor, four moons would illuminate the earthly night, the ice would recede from the poles, sea water would no longer taste salty, and beasts of prey would do man’s bidding. All this illustrates a kind of labor which, far from exploiting nature, is capable of delivering her of the creations which lie dormant in her womb as potentials. Nature, which, as Dietzgen puts it, ‘exists gratis,’ is a complement to the corrupted conception of labor.

  Walter Benjamin
  On the Concept of History

  (often referred to as…)
  Theses on the Philosophy of History
  (1940)

  *The Gotha Congress of 1875 'United the two German Socialist parties, one led by Ferdinand Lassalle, the other by Karl Marx and Wilhelm Liebknecht. The program, drafted by Liebknecht and Lassalle, was severely attacked by Marx in London. See his ‘Critique of the Gotha Program’

 2. Stor takk til Pål Steigan, som er en av de få som ser denne galskapen/Bløffen/bedrageriet og skriver om den.

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig

  Klimaendringer er fakta, og handling er tvingende nødvendig. Det er store penger som må brukes både av de private og det offentlige. Det er svært viktig at de blir brukt med;

  • riktig motiv,

  • av de riktige aktører og

  • til de riktige tiltak.

  MAKTKAMP

  Denne saken handler om den pågående maktkamp om hvem som skal forvalte og styre de meget store pengestrømmer, som grønn omstilling utløser. WEF har åpenbart utsett seg selv, og sine medlemmer til å stå for det. Men dét blir feil aktører!

  FN er en riktig aktør som global koordinator for det nødvendige globale samarbeid mellom sine medlemsstater. Men FN er ikke riktig aktør for å håndtere fondsmidler via en drøss av NGOer. FN må skaffe seg vanntette skott mellom FN institusjonen og alle NGOer som er i ferd med å undergrave FNs uavhengige rolle i verden.

  WEF, som representant for de globale kapitalistiske høyrekrefter forfølger her sin vel kjente strategi fra mange sammenhenger. De har gjennomsyret mange lands administrasjon til å akseptere begrep som;

  • New Public Management (NPM)

  • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

  • og nylig har vi fått siste skudd på stammen av memer: “Stakeholder Management”

  PRIVATISERING PRIVATISERING PRIVATISERING BLIR FEIL MOTIV!

  Men dette er alle varianter av samme tema, som er å la kapitalismens næringsinteresser direkte ta styring over offentlige oppgaver og virksomheter, og selvsagt over tilhørende fondsmidler bevilget av staten. Også kalt “privatisering” i norsk politisk terminologi. Det som skjer da er at midlene blir brukt med feil motiv!

  NGO´ER MÅ SKIFTES UT MED GOV´ER

  De fond som opprettes og bevilges må holdes under offentlig demokratisk forvaltning i de enkelte FN medlemsland! De må ikke deles ut til forvaltning av bank, finans og industriens aktører via deres hær av NGOer! Statlig demokratisk kontroll er måten å sikre at pengene anvendes til riktige tiltak!

  Vi har i Norge ,og mange andre land, et grelt eksempel på produksjon av grønn vindkraft med feil motiv, feil aktører og feil teknologisk løsning. Det er monstermaster med vindturbiner plassert som vindparker i natur og fauna, med tragiske skadevirkninger for både miljø, fauna og klima.

  Kim N. Gabrielli og UN Global Compact Norge blir feil aktør fordi den er organisert som en NGO. Det nasjonale arbeidet de her gjør må organiseres som en GOV (Governmental Institution), under uomtvistelig offentlig demokratiske kontroll.

  TO TANKER I HODET SAMTIDIG

  Klimakampen må kjempes på demokratisk vis, og kan ikke avlyses fordi om WEF og andre forsøker å kuppe utførelsen i økonomisk vinnings hensikt. De private aktører må finne seg i å tjene de nasjonale befolkningers behov, før de tjener egne profitt motiv!

  Det er endel politiske krefter på de politiske fløyer og i fagbevegelsen som ikke helt har klart å sortere klinten fra hveten i denne anledning. Ved det spiller de ballen rett i beina på WEF og de vanlige mistenkte.

  FN er ikke skurken i denne anledning. Å føre en politisk retorikk som om FN er skurken, tar kun fokus bort fra dem som prøver å kuppe hva FN står for i forbindelse med global oppvarming og klimaendringer.

 4. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Lokale manuelle målinger, enten de er tatt ved Fort Denison, eller på andre lokaliteter er totalt ubrukelige som fakta relatert til globale forhold. Lokale målinger er påvirket av lokale særegenheter, som kan være både lokale setninger og synkende landmasse, såvel som lokal heving av landmassen. Slike argument som du her kommer med er ikke bare feil, men totalt talentløst og kunnskapsløst.

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  FOR NOE TULLPRAT DENNE MANNEN LIRER AV SEG!
  Menneskeskapte klimaendringer er en hypotese, og argumentene/bevisene mot denne hypotesen er som tidligere vist mange. Store penger betyr at det er mannen i gata som må betale, som alltid! De rike slipper selvsagt unna med lommerusk. Hvis man virkelig ønsket å redusere CO2-utslipp så er det gratis, man innfører bare kvoter på drivstoff, bilbruk, flyreiser osv, man kan på denne måten redusere utslippet over natta!

  Denne saken handler om pengeoverføring, fra mannen i gata til den rike eliten, og vi vet alle hvem som forvalter/får disse pengene! Og bare så det er sagt, den grønne omstillinga er en skikkelig poker-bløff, og det er store penger i potten!

  Resten av innlegget til Geir er en salig blanding av globalisme, idioti og ville sosial-romantiske fantasier, så det gidder jeg ikke kommentere. :angry:

 6. Interessant kommentar.
  Julian Huxleys bestefar var Darwins støttespiller.

  “…hans farfar var biolog T.H. Huxley, kjent som kollega av og støttespiller for Charles Darwin.”

  Miljø og profitt syntesen : Det grønne skiftet.
  Opphavet til et av tiltakene her, en større miljøbank, er Edmund de Rotschild
  Hør fra 28 - til ca 37 minutter der Maurice Strong introduserer ham, og bekjentgjør at det er ham som er kilden, og der vi får høre lydopptaket der Edmund De Rotchild forteller:

  https://www.youtube.com/watch?v=Rx0Lneudv7g
  (Kvaliteten er bra på lyden, men ikke på bildene.George Hunt fikk plass på konferansen fordi en annen der ble syk. )

  Trykk på world wilderness congress nr 4. Colorado 1987 ( Nederst med grønn skrift )

  “U.S. secretary of the treasury, James Baker, was the first finance minister to open a major conservation conference, calling for integration of economics and environment.”

  “The 4th WWC involved 1600 delegates from 62 nations, among them Ms Gro Harlem Brundtland (Prime Minister of Norway) and Maurice Strong.”

  “Proposed the establishment of a world conservation bank, or fund, the first call for new conservation finance mechanisms, which eventually led to the $1.1 billion Global Environment Facility.”

  Banken startet på denne konferansen under et annet navn. ( world conservation bank.)
  Den heter nå GEF
  https://www.thegef.org/

  Børge Brende skriver på en av sidene der :
  “Norway supported the establishment of the GEF and still regards it as highly relevant for future efforts.”

  “Norway will continue to support the GEF in communicating the key role it plays in enabling countries to deliver not only on the SDGs, but also on their nationally determined emissions reductions under the Paris Agreement”.

 7. Avatar for Jan-T Jan-T says:

  Et forum for klimafornektere her inne som ikke det nytter å diskutere med.

 8. Fra dets høye Sverre talte,
  talte Roma midt imot.

  Etnisk egenart, det som jeg mener gav oss vikingtiden som jeg ser i sammenheng med hendelsen som gikk forut, nemlig Karl den stores nedslaktning av Saxere ca 11 år før.

  En oppføring for året 782 i den første versjonen av De kongelige frankiske annaler (Annales Regni Francorum) nevner et saksisk opprør, etterfulgt av en frankisk seier i slaget ved Süntel, før Karl den store kom og slo ned opprøret. Karl den store beordret så drap på 4.500 saksere nær samløpet av elvene Aller og Weser, i det som nå er Verden.

  Om massakren, lyder annalen slik:
  Da han Karl den Store hørte dette, gav han ordre til alle frankerne han kunne samle på kort varsel og rykket frem til stedet hvor elven Aller renner inn i Weser. Der samlet han alle saksere som hadde støttet opprøret og tvang dem til overgivelse. Deretter dømte han de ansvarlige for opprøret til døden - fire tusen fem hundre av dem.
  Dette var i 782 og angrepet på klosteret i Lindisfarne i 793 AD

  Dessuten er det visse trekk som berserkgangen som i Egilsoga, som ikke engang er oversatt til norsk.
  Det er best vi ikke får vite om det : )

  …"idet han gik frem paa Marken henimod Holmstedet, kom Bersærkegangen over ham, saa han begyndte at brøle stygt og bed i sit Skjold.

  Men saasnart Slaget begyndte, gik Nordmændene drabelig frem; deres Skjolde var stærkere, end Kvænernes;

  Han kastede da Sværd og Skjold, løb imod Atle, og greb ham i sine Arme; og da viste sig Forskellen paa deres Styrke, thi Atle faldt bagover; Egil kastede sig over ham, og bed hans Strube over.

  Han kvad : (utdrag )
  Trods hans heksende Tunge
  min Tand fik Bugt med Manden.

  http://www.heimskringla.no/wiki/Egils_Saga

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

103 flere kommentarer

Deltakere